Verdivurdering

For en eier er det viktig å vite hvilke verdier man besitter. En verdivurdering av eiendommen kan være nyttig ved vurdering av salg, omstrukturering av eierstruktur, refinansiering, beregning av eiendomsskatt m.m..

Kontakt oss dersom du har behov for verdivurdering av dine eiendommer.

Gustav Karlsson

413 00 446

gustav@sne.no