Utleieformidling & leiesøk

SNE tilbyr bistand til deg som ønsker å leie ut arealer, eller som er på jakt etter nye.

Vi kontaktes ofte av potensielle leietakere som er på jakt etter nye lokaler, eller som ønsker å etablere seg i Nord-Norge. Leiemarkedet kan være uoversiktlig og tidkrevende å orientere seg i. Langt i fra alt tilgjengelig areal ligger ute i det åpne markedet. For leietakere kan det derfor være en fordel å benytte en profesjonell aktør til bistand i leiesøket.

Diskresjon kan også være et viktig element når en leietaker er på flyttefot. Frigjør tid til å fokusere på kjernevirksomheten, og unngå støy og uro i egen organisasjon ved å engasjere oss til å søke etter dine nye lokaler.For gårdeiere er det viktig å være synlig i en stadig tøffere konkurranse om leietakerne. Vi kan - gjennom vår nære kjennskap til markedet - sikre at gårdeier lykkes med dette.

Leietakersammensetningen og leiekontrakter i et næringsbygg har svært ofte en direkte sammenheng med verdifastsettelsen av bygget. Det er derfor av stor viktighet at dette arbeidet gjøres på en god måte. Vi på SNE er en god samarbeidspartner i slike prosesser.