Om oss

SNE Næringsmegling AS er et ungt, fremadstormende meglerhus med kompetanse spisset mot det profesjonelle eiendomsmarkedet. Vi synliggjør, kvalitetssikrer og optimaliserer verdier.

Vår visjon:

SNE Næringsmegling AS skal være den toneangivende aktør og foretrukne formidler av alle næringsrelaterte eiendomstjenester i Nord Norge.

Vi skal på et kommersielt grunnlag tilby et fullverdig, og kvalitativt spekter av tjenester knyttet til formidling og forvaltning av eiendom i næringsøyemed.

Vi har mange aktive oppdrag innenfor salg, kjøp, utleieformidling- og søk. Vårt kompetanseområde spenner vidt - fra salgsoppdrag med enkle hjemmelsoverdragelser, til sammensatte transaksjoner med helt- eller delvis salg av andeler m.m..

Historikk

SNE Eiendom AS har siden 2009 drevet med eiendomsmegling i Nord-Norge, med Tromsø og Troms som hovedsete og primært virkeområde. SNE Eiendom AS har en ledende markedsandel i regionen, og er det definitivt største frittstående meglerforetaket målt i omsetning de senere år.

Som følge av en økende oppdragsmengde og omsetning av næringseiendom, er ble denne delen av eiendomsmeglingen skilt ut og rendyrket i et eget selskap - SNE Næringsmegling AS. Selskapet ble stiftet i slutten av 2016, og fikk egen konsesjon primo 2017. I vår relativt korte tid som selvstendig aktør har vi vært involvert i et bredt utvalg av større og mindre transaksjoner i hele Nord Norge.

Sondre Hjelmevoll

406 16 599

sondre@sne.no

Ivar J. Nerdal

977 89 000

ivar@sne.no

Gustav Karlsson

413 00 446

gustav@sne.no