Tidligere Bardufoss VGS

Sunliveien 159, Bardufoss

Stor eiendom i indre Troms med sentral plassering, og med tilknytning til E6.

Eiendommen er regulert til offentlig formål, og har tidligere blitt benyttet i offentlig virksomhet herunder videregående skole. Flere yrkesfaglige studieretninger hadde tidligere tilhold her, og bygningsmassen er i stor grad tilpasset den tidligere bruken. Stor verkstedhall for tunge kjøretøy som tidligere ble benyttet i undervisningssammenheng blant annet for utdanning til landbruksmekaniker. Verkstedhallen er utstyrt med traverskran, noen som gjør hallen attraktiv og svært anvedelig til ulike formål.

Samlet eiendomsmasse på ca. 22 000 kvm BTA bestående av 27 bygg. Byggene inkluderer skolebygg, gymsaler, kafeteria/spisesal, kjøkkenbygning/kontor, samt bygg med ulike fløyer som er tilpasset og benyttet i undervissammenheng for bilfaget, elektrofaget, tømrerfaget, samt rørleggerfaget. Det samlede tomtearealet er på hele 143 000 kvm

For ytterligere informasjon, salgsoppgave og visning ta kontakt med megler Ben-Ruben Heimstad, eller eiendomsrådgiver Sondre Hjelmevoll.

Bruttoareal: 22 000m²
Tomteareal: 143 000m²

Se full beskrivelse

Areal

Nyskolen 1924 - Bygg 1 - arealer

1. etasje: 2335 kvm. BTA.

Tilbygg 1. etg.: 825 kvm. BTA.

Til sammen 3160 kvm. BTA.

Nyskolen 1924 - Bygg 2 - arealer

Underetasje: 839 kvm. BTA.

1. etasje: 844 kvm. BTA.

2. etasje: 844 kvm. BTA.

Til sammen 2527 kvm. BTA.

Bygg 3 - Teoribygget - arealer

1. etasje: 508 kvm. BTA.

Til sammen 508 kvm. BTA.

Bygg 4 - Fløy 4 LM - arealer

1. etasje: 583 kvm. BTA.

2. etasje: 85 kvm. BTA.

Til sammen 668 kvm. BTA.

Bygg 5 - Fløy 5 LM - arealer

Mellometg: 83 kvm. BTA.

1. etasje: 777 kvm. BTA.

2. etasje: 276 kvm. BTA.

Til sammen 1091 kvm. BTA.

Bygg 6 - Fløy 6 - Bil - arealer

1. etasje: 541 kvm. BTA.

2. etasje: 275 kvm. BTA.

Til sammen 816 kvm. BTA.

Bygg 7 - Fløy 7 Rør - arealer

1. etasje: 281 kvm. Verksted, lager.

2. etasje: 281 kvm. Sos rom, kontor div.

Til sammen 562 kvm. BTA.

Bygg 8 - Bygg 9 Fløy 8/9 GMF - arealer

1. etasje: 736 kvm. BTA.

Tilsammen 850 kvm. BTA.

Bygg 10 - Fløy 10 Tømrer - arealer

Underetasje: 369 kvm. BTA.

1. etasje: 481 kvm.

Til sammen: 850 kvm. BTA.

Bygg Snekker 11 - Bygg 12 Fløy 11/12 - arealer

U. etasje: 537 kvm. BTA.

1. etasje: 596 kvm. BTA.

Til sammen 1133 kvm. BTA.

Bygg 13 - Fløy 13 Elektro - arealer

1. etasje: 182 kvm. BTA.Underetasje: 56 kvm. BTA.

Til sammen 238 kvm. BTA.

Bygg 14 - Kurssenter - arealer

U. etasje / stålbygg: 285 kvm. BTA.

1. etg. / stålbygg: 285 kvm. BTA.

2. etg. / tilbygg: 152 kvm. BTA.

Mesanin / stålbygg: 59 kvm. BTA.

U.etg. - 1/nytt tilb: 120 kvm. BTA.

Uetg./nyttTilbygg: 330 kvm. BTA.

1. etg/tilbygg stålb: 95 kvm. BTA.

1. etg./nytt tilbygg. 330 kvm. BTA.

TIl sammen: 1656 kvm. BTA.

Bygg 15 - Gymnastikksal 2 - arealer

Underetasje: 619 kvm. BTA.

1. etasje: 619 kvm. BTA.

2. etasje: 149 kvm. BTA.

Til sammen 1387 kvm. BTA.

Bygg 16 - Gymnastikksal 1 - arealer

Underetasje: 567 kvm. BTA.

1. etasje: 110 kvm. BTA.

Til sammen 667 kvm. BTA.

Bygg 17 - Internat 1 - arealer

Underetasje: 393 kvm. BTA.

1. etasje: 393 kvn. BTA.

2. etasje: 393 kvm. BTA.

Til sammen 1179 kvm. BTA.

Bygg 18 - Internat 2 - arealer.

Underetasje: 393 kvm. BTA.

1. etasje: 393 kvm. BTA.

2. etasje: 392 kvm. BTA.

Til sammen 1179 kvm. BTA.

Bygg 19 - Internat 3 - arealer

Underetasje: 440 kvm. BTA.

1. etasje: 440 kvm. BTA.

2. etasje: 440 kvm . BTA.

Til sammen: 1320 kvm.

Bygg 20 - Kafeteria / spisesal - arealer

Underetasje: 320 kvm . BTA.

1. etasje: 436 kvm. BTA.

Til sammen: 756 kvm. BTA.

Bygg 21 - Kjøkkenbygning / kontor - arealer.

Underetasje: 270 kvm. BTA.

1. etasje: 346 kvm. BTA.

2. etasje: 260 kvm. BTA.

Til sammen: 876 kvm. BTA.

Bygg 22 - Garasje v Nyskolen - arealer

1. etasje: 175 kvm. BTA

Til sammen 175 kvm. BTA


Bygg 23 - Garasje - arealer

1. etasje: 20 kvm. BTA.

Bygg 24 - Naust - arealer

1. etasje: 120 kvm. BTA.

Til sammen 120 kvm. BTA.

Bygg 25 - Sundliveien 157 - Internatstyrerboligen - arealer

Kjelleretasje: 99 kvm. BTA.

1. etasje: 159 kvm. BTA.

Til sammen 258 kvm. BTA.

Bygg 26 - Sundliveien 155 - Furustua - arealer

1. etasje: 108 kvm. BTA.

Til sammen 108 kvm. BTA.


Bygg 27 - Garasje v Furustua - arealer

1. etasje: 35 kvm. BTA.

Til sammen 35 kvm. BTA.

Kontakt:

Sondre Hjelmevoll

406 16 599

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: