Næringseiendom med 10 utleiehybler

Stakkevollvegen 307, Tromsø

Næringsbygg mellom Breivika og Skattøra, med 10 hybler. Underetasjen består av en næringsseksjon på ca. 268 m² BTA som per i dag leies ut primært som lager og kontor. Næringsseksjonen er splittet i to enheter, hvor den ene av de har portadkomst. Underetasjen er bruksgodkjent som lager. Tidligere eiers ombygging av underetasjen med blant annet etablering av vinduer er ikke omsøkt eller godkjent.

Overetasjen er innredet til 10 hybler som hvér har eget toalett, dusj og minikjøkken. Disse genererer gode leieinntekter.

Området er et attraktivt næringsområde for en rekke typer virksomheter; alt fra tyngre industriaktører og logistikkvirksomhet til grosister og butikker. Stakkevollvegen 307 har en sentral beliggenhet i området.

Det pågår arbeid med å bygge ny firefelts veg fra Breivika til rundkjøringa ved Gimle. Hovedvegen videre nordover mot Skattøra vil iht. plan legges nedfor Stakkevollvegen 307. Deler av nåværende tomt vil medgå til felles adkomst for nordliggende eiendommer. Se plankart for mer informasjon. Selger opplyser at det pågår en dialog med Tromsø kommune om erstatningsareal, og at dette antakelig blir en forlengelse av eiendommens grense mot sør.

Prisantydning: 14 200 000,-
Bruttoareal: 539m²
Tomteareal: 913m²
Eierform: Selveier,
Byggear: 1969, modernisert i 2014
Eierskifteforsikring: Nei

Se full beskrivelse Se 3D i Google Maps

Salgsobjekt

Salgsobjektet er 100 % av aksjene i Stakkevollveien 307 AS (selskap under stiftelse) som på transaksjonstidspunktet vil ha hjemmel til Eiendommen. Selger er J H J AS org. nr. 889 218 592.

Adkomst

Enkel adkomst direkte fra Stakkevollvegen.

Tomt/beskaffenhet

Skrående tomt fallende mot sydøst. Tomten er delvis asfaltert, og delvis gruset.

Eiendomstype, og eierform

Næringsbygg, eierseksjoner på fellestomt.

Eiendommen har felles varmeanlegg med naboeiendommen mot nord. Drifts- og vedlikeholdskostnader til dette fordeles iht. fordelingsnøkkel i vedlagte erklæring, hvilket betyr at Stakkevollvegen 307 dekker 32,9 % av slike kostnader.

Byggår

1969
Modernisert i 2011 og 2018.

Areal

1. plan: 268 kvm. BTA
2. plan: 271 kvm. BTA

Tilsammen 539 kvm BTA

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: