Fiskernes Hus

Stortorget 2, Tromsø

Sjelden anledning til å erverve større næringseiendom sentralt i Tromsø sentrum.

Areal: 7 200m²

Se full beskrivelse

Eiendomsmassen er på ca. 7 200 kvm. BTA fordelt på tre bygg som i praksis utgjør et lite kvartal ved bryggen i sentrum. Eiendommen er svært tilgjengelig fra populære publikumsarealer som kaia og Stortorget. Byggene tjener i dag som kontor, klinikk, butikk og restaurant.

Deler av bygg som er vendt mot Tromsøysundet gir mulighet for en storslagen utsikt mot indre havn og innseilingen fra nord, samt Fjellheisen og Tromsdalstinden på fastlandssiden.

Atrium brukes som varemottak og husing av diverse tekniske installasjoner. Enkel tilgang til varemottak fra Havnegata.

Bygget er ca. 85 % utleid, med vektet gjenværende leietid på ca. 5 år.

Ledig areal er ca. 1 025 m².

Salgsobjekt

Salgsobjektet er 100 % av aksjene i:

Sjøgata 39 Tromsø AS org. nr. 918 285 148

Sjøgata 41 / 43 AS org. nr. 918 285 113 og

Stortorget 2 Tromsø AS org. nr. 918 285 156

(i fellesskap Selskapet) som på transaksjonstidspunktet vil ha hjemmel til Eiendommen.

Selger er Fiskernes Hus AS org. nr. 976 719 786.

Det vil ikke avholdes annonserte fellesvisninger. Ta kontakt med meglerforetakets representant for avtale om visning. Visninger kan bli gjennomført som fellesvisninger.

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: