Lager og forretningsbygg til salgs i Nord-Lenangen

Lenangsveien 1107, Lyngen

Eiendom med utviklingsmuligheter til salgs i vakre Lyngen.

Eiendommen kan passe flere forskjellige type virksomheter, håndverkerbedrifter, maskinentreprenører og virksomheter som har behov av lagerkapasitet.

Det er står tre bygg på eiendommen. I butikk/forretningsbygget har det tidligere vært drevet byggevarehandel, her er det etablert buktikkflate, lager, garasje med kjøreport samt kjøkken og wc.

Det større av de 2 lagerbyggene har ca. 140kvm isolert varmlager av byggets totale 586kvm BTA. Her er det kjøreport etablert til både kald- og varmlager.

Grovlager på 150kvm BTA er uisolert og har etablert kjøreport. 3 av ytterveggene har fått ettermontert fasadeplater av stål.

Tilstanden på byggene er varierende, men det må påregnes oppussing.

Ca. 7 mål av eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritids- og turistformål. Se vedlagte reguleringsbestemmelser for ytterligere informasjon.

Det isolerte lagerlokalet er per i dag leid ut til Lyngen Aurora AS og genererte ca. 118 000kr i leieinntekt i 2023 . Se vedlagt leieavtale for utdypende informasjon.

Salget skal foregå som en hjemmelsoverdragelse av eiendommen.

Prisantydning: 3 050 000,-
Verditakst: 3 050 000,-
Type lokale: Lager, forretning,
Bruttoareal: 998m²
Tomteareal: 17 559m²
Eierform: Selveier,
Byggear: 1974
Eierskifteforsikring: Nei

Se full beskrivelse

Kontakt:

Gustav Karlsson

413 00 446

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: