Industri- og logistikkbygg på Stangnesterminalen i Harstad

Stangnesterminalen 5, Harstad

Stor og velfungerende næringseiendom med utviklingsmuligheter. Eiendommen ligger i Harstad - ved Stangnesterminalen som er et ledende industriområde og logistisk knutepunkt i byen. Stangnesterminalen er et område for plasskrevende næringsvirksomhet. Her ligger blant annet;

Godsterminaler for PostNord, NorLines og Norbase. Passasjerterminaler for ferge Helikopterbase for Helitrans Publikumsrettede forretninger som Felleskjøpet og Biltema. Flere bil- og båtforhandlere.

Samt en rekke andre virksomheter innenfor et vidt spekter av næringsfelt. Forsvaret har også tilhold på stedet.

I dag brukes eiendommen av Nortura som ekspedisjonlokaler og kontor. I tillegg er store deler av tomten ubebygget, og delvis benyttet som oppstillingsplass. Dagens bruker vil ved avhending av eiendommen kunne tegne leiekontrakt på ca. 2 000 kvm. inkludert kontor. Kontakt megler for mer informasjon om dette.

En fremtidig bruk kan således inkludere dagens bruker, eller innebære en helt ny bruk av eiendommen. Området anses som svært egnet og attraktivt for plasskrevende virksomhet, med behov for enkel adkomst.

Hovedbygget er oppført i 1987, grossistlager for Hakon-gruppen. Eiendommen ble kjøpt av Nortura i 1994. Lager og kontorbygget oppført i 1997.

Salgsobjekt er hjemmel til eiendom med påstående bygg og anlegg.

Bruttoareal: 6 715m²
Tomteareal: 18 546m²

Se full beskrivelse

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: