Håndverkervegen 12

Håndverkervegen 12, Tromsø

Attraktivt kombinasjonsbygg på Skattøra. Store, åpne arealer, flere portadkomster inn i bygget. Gitt byggenes beskaffenhet er det er naturlig å forvente en bred interesse fra ulike virksomheter og bransjer. Relativt vidt reguleringsformål.

Deler av eiendommen er leid ut til kontor, lager og produksjon. Lokaler som tidligere var benyttet i matproduksjon står ledig per i dag. Ellers er bygget utleid på tidsbestemte kontrakter frem til 31.12.2022.

Byggene er oppført forskjellige år - 1975, 2005 og 2007. I det videre benevnes de ulike byggene som "Sørbygget", "Midtbygget" og "Nordbygget".

Salgsobjektet er 100 % av aksjene i Selskap som på overtakelsestidspunktet har hjemmel til eiendommen. I dag ligger hjemmel i Normaid AS org. nr. 945 783 702. Selger forbeholder seg retten til å utfisjonere eiendommen i et eget aksjeselskap før overdragelse gjennomføres. Selger vil da være Daytona Holding AS org. nr. 945 783 702.

Prisantydning: 21 900 000,-
Bruttoareal: 2 133m²
Tomteareal: 2 602m²
Byggear: 1977

Se full beskrivelse

Beliggenhet

Eiendommen befinner seg helt i enden av Håndverkervegen på Skattøra. Området er svært attraktivt for virksomheter innen industri og lett-industri, verksted, bilforhandlere, logistikk m.m.. Av omkringliggende virksomheter nevnes:

- Maskinentreprenør Stig Kristiansen
- Vacumkjempen - Celsa Steel avd. Tromsø
- NorEngros Markedshuset
- Byggeriet Mestersalg

Adkomst

Svært tilgjengelig som siste eiendom ved enden av Håndverkervegen.

Eiendommen har tilegnet seg bruksrett på tilgrensende kommunal grunn for å muliggjøre snuplass for tungtransport.

Tomt/beskaffenhet

Skrående tomt. Deler av tomten er opparbeidet som asfaltert parkeringsplass. Godt utnyttet tomteareal.

Eiendomstype, og eierform

Næringsbygg, selveier

Byggeår

Midtbygget - oppført som lagerbygning i 1975. Innredet med kjøle- og fryserom, kontor og produksjonsrom i 1986/87.

Sørbygget - oppført i 2005. Innredet som verksted / lager i 1. etg. og kontor i 2. etg.

Nordbygget - oppført i 2007. Innredet som verksted / og lager i 1. etg. og kontor, kjøkken og oppholdsrom i 2. etg.

Areal

Midtbygget: 1. etg.: 677 kvm. 2. etg.: 413 kvm. Totalt: 1 090 kvm.

Sørbygget: 1. etg.: 340 kvm. 2. etg.: 171 kvm. Totalt: 511 kvm.

Nordbygget: Totalt: 532 kvm.

Opplysninger om areal er hentet fra "Vurdering av bygninger og tomteareal (...) datert 02.02.2019 og supplert med informasjon fra selger.

Meglerforetaket har ikke kontrollmålt areal.

Byggemåte

Det er ikke foretatt noen teknisk gjennomgang eller utarbeidet noen teknisk tilstandsrapport i forbindelse med salgsprosessen.

Interessenter oppfordres til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: