Gimlevegen 46

Gimlevegen 46, Tromsø

Kombinasjonseiendom bestående av produksjonslokaler, lager, kontorer og kantine. God parkeringsdekning.

Området er ettertraktet for etablering av næringsvirksomhet i Tromsø, og det er svært liten tilgang på tomter og areal til dette formål. I nærområdet er Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT) de mest dominerende foretakene. I tillegg har transportselskapet Boreal Norge en stor avdeling for busstransport på Gimleveien.

Nært Breivika som er et veletablert og ettertraktet næringsområde med muligheter for tilknytning til havn. Også her er det en begrenset tilgang på tomter og areal, og det meste av området består av dessuten av festet grunn.

Eiendommen er regulert til industriområde, og i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsbebyggelse. Det er naturlig å se for seg et svært bredt bruksområde for eiendommen.

Prisantydning: 39 000 000,-
Eierskifteforsikring: Nei

Se full beskrivelse

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: