Fullt utleid (til 2028) næringsseksjon i "Lærfabrikken"

Stakkevollvegen 14a, Tromsø


Fullt utleid (til år 2028) næringsseksjon sentralt beliggende i starten på Stakkevollvegen i bygget som blant Tromsøværinger er velkjent som "Lærfabrikken".
Leietaker er AniCura Dyresykehuset Tromsø AS som driver et topp moderne dyresykehus i lokalene. Klinikken går svært godt, og opplever en stadig økende vekst - selv i dagens situasjon hvor samfunnet har vært preget av koronapandemien.

Inneværende leieperiode er en 10 - års avtale som startet opp 30.09.2013. Leietaker har allerede erklært den første av forlengelsesopsjonene, slik at inneværende leieperiode varer til 30.09.2028. Videre har leietaker rett til forlengelse av leieforholdet i ytterligere to perioder av 5 år på samme vilkår, dog slik at husleie skal justeres til markedsleie. Årlig leieinntekt 2021e er NOK 1 511 340.

Visninger kan bare finne sted utenom klinikkens åpningstider, og det vil ikke bli avholdt offentlig visning. Ta kontakt med megler for å avtale visning.

Prisantydning: 19 000 000,-
Bruttoareal: 600m²

Se full beskrivelse

Beliggenhet


Beliggenheten for dyresykehusdrift er ideell med lett adkomst og god synlighet fra offentlig vei. Nærområdet består av ulike forretningsvirksomheter, og har de senere år blitt vesentlig forskjønnet. Politihuset og Tromsø brannstasjon er de nærmeste naboene. Rett over veien bygges det en ny dagligvarebutikk (KIWI) og studentblokk med 180 boenheter.
Stakkevollvegen er hovedfartsåre mellom sentrum og Universitetssykehuset Nord-Norge, UiT Norges Arktiske Universitet, samt industriområdet fra Breivika og nord mot Skattøra. Seksjonen har således en svært god beliggenhet med tanke på eksponering og adkomst. God tilgang på kollektiv transport, med bussholdeplass rett i nærheten.

Salgsobjekt


Salgsobjektet er 100 % av aksjene i Baks Lær AS org. nr. 998 938 546 som har hjemmel til eierseksjonen. Selger er Baks Holding AS org. nr. 989 023 713.

Parkering

Seksjonen disponerer i dag 5 parkeringsplasser på felles tomt etter erablert praksis. Tre langs veggen ved inngangspartiet, og to akutt-plasser på vestsiden av bygget. Det fremgår av vedtektene at det antall parkingsplasser som disponeres av sameiet, ut over den enkelte seksjonseier sin parkeringsplass, disponers av næringsseksjonen fra mandag til fredag mellom kl. 08.00 til kl. 18.00. For øvrig benyttes disse parkeringsplassne som sameiets gjesteparkering.

Økonomiske forhold

Felleskostnadene for seksjonen utgjør NOK 19 490 pr. mnd.

Kommunale avgifter og eiendomsskatt for 2020 utgjør NOK 71 074, hvorav eiendomsskatten utgjør NOK 56 274.

Seksjonen har en estimert årlig leieinntekt på NOK 1 506 000 pr. 2021.

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: