Forretningsbygg på hjørnetomt med god eksponering på Langnes

Alkevegen 9B,

Attraktiv forretningseiendom på hjørnetomt, sentralt beliggende på Langnes. Stor tomt med mange parkeringsplasser. Smidig og enkel adkomst. På omkringliggende eiendommer finnes virksomheter som Elektroimportøren, Byggevarehuset Monter, bilforhandlere for Volkswagen og Audi m. fl. På Langnes finnes også Nord Norges største handelspark med kjøpesentrene Jekta og K1.

Bruttoareal: 1 876m²
Tomteareal: 3 130m²

Se full beskrivelse Se 3D i Google Maps

Beliggenhet

Eiendommen er regulert til forretning / tjenesteyting. Se vedlagte plandokumenter for detaljert informasjon. Rett i nærområdet er det en pågående detaljregulering for Einerhagen boområde, hvor det er planlagt 620 boenheter. Dette vil ytterligere styrke attraktiviteten til eiendommens beliggenhet.

Eiendommen er pr i dag utleid ut til fire leietakere:

Kjøkkensjefen AS
Ildstedet Tromsø AS
NCC Norge AS
Taksthuset Nord AS
Sun 2 Langnes AS*

Årlig leieinntekt 2021: NOK 2 242 824. * leietaker Sun 2 Langnes AS ønsker å avvikle leieforholdet, men er kontraktsbundet frem til 01.09.2026. Dvs. at det kan være mulighet å skifte leietaker på ca. 200 kvm. av arealet.

Det vil ikke avholdes offentlig visning. Ta kontakt med megler for å avtale visning.

Areal

Bruttoareal: 1 876 kvm. BTA. iht. leiekontrakter.

Megler har ikke kontrollmålt arealene

Tomt:

Bnr. 507 - 1 703 kvm.

Bnr. 509 - 1 043 kvm.

Bnr. 551 - 383 kvm.

Til sammen ca. 3 130 kvm.

Opplysning om tomteareal hentet fra seeiendom.no

Regulering

Eiendommen er omfattet av reguleringsplan 1728.

Ikrafttredelsesdato: 24.09.2014

Formål: Forretning, tjenesteyting.

Avmerket område F/T 2.

I kommuneplanens arealdel med plannr. 0142 ligger eiendommen i område avsatt til kombinert bebygd anleggsformål, nåværende.

Ikrafttredelsesdato: 29.03.2017

Det er flere pågående reguleringer i nærområdet. Se oversiktskart vedlagt salgsoppgaven mottatt fra kommunen for nærmere info. Opplysninger om de aktuelle planene kan fås ved henvendelse til kommunen.

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: