Evjenvegen 116

Evjenvegen 116, Tromsø

Fullt utleid kombinasjonsbygg med kontor, verksted, produksjon og lagerlokaler.

Bygget er 100 % utleid til Tromsø kommune, og Dreis - en avdeling i kommunen som tilrettelegger for en meningsfull arbeidshverdag til personer som har ulike behov.

Årlig leieinntekt pr. 2019 pålydende NOK 1 340 816, hvorav NOK 83 821 utgjør investeringsleie. Leietaker har opsjon på ny 5-årig forlengelse av leieforhold på like vilkår.

På fastlandssiden i Tromsø er tilbudet av næringseiendom svært begrenset, og det er sjeldent eiendommer her kommer for salg. Med en solid kommunal leietaker, anses eiendommen som et attraktivt investeringsobjekt, som på sikt også kan fristilles til evt. eget bruk.

Det vil som utgangspunkt ikke bli avholdt offentlige visninger. Ta kontakt med megler for visning.

Prisantydning: 15 500 000,-
Bruksareal: 872m²
Bruttoareal: 915m²
Tomteareal: 1 994m²
Byggear: 1999

Se full beskrivelse

Beliggenhet

Bygget er godt eksponert mot fylkesvegen, og nås enkelt med bil og via kollektivtransport.

Tomt / beskaffenhet

Skrånende tomt fallende mot vest-nordvest. Bygget er plassert på tomtens sørøstre hjørne slik at det er relativt gode og frie tomtearealer på nord og vestsiden av bygget. Tomten er stort sett asfaltert unntatt randsonen mot øst og syd, som består av skråninger med

Byggeår

1999

Areal

Bruksareal: 872 kvm

Bruttoareal: 915 kvm

Informasjon om areal er hentet fra takst. Meglerforetaket har ikke foretatt kontrollmåling av areal.

Viktig informasjon

Informasjonen på denne web-siden er bare et utdrag av informasjon fra salgsoppgaven. Ta kontakt med meglerforetaket for komplett salgsoppgave.

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: