ELLABERG - En av regionens største næringsposisjoner

Strategisk beliggende næringseiendom på vestsiden av Tromsøya, like ved Langnes Næringspark / Jekta, selges.

Eiendommen består av to sammenhengende parseller, samt en frittliggende parsell. Ellaberg/Laurvik strekker seg fra Ringvegen i vest til bebyggelse på Mortensnes i øst. Eiendommen Bjørnstad ligger nord for Ellaberg/Laurvik, i nær tilknytning. Alle eiendommene omfattes av det pågående reguleringsforslaget nevnt under.

Prisantydning: 160 000 000,-
Tomteareal: 111 600m²

Se full beskrivelse

Kort om

Eiendommene er på hele 111 602 kvm (beregnet areal) og strekker seg fra Ringvegen i vest, opp til bebyggelse på Mortensnes i øst. Eiendommen grenser mot NAF glattkjøringsbane i sør og 115/2 i nord. Eiendommen består av to tilstøtende parseller og kan derfor utnyttes sammenhengende. Eiendommene er i det hele ubebygd og har en strategisk beliggenhet med gode infrastrukturforbindelser.

Eiendommen Bjørnstad (115/142) ligger nord for eiendommene Ellaberg og Laurvik, og omfattes av det pågående reguleringsforslaget. Eiendommen er i det hele ubebygd.

Eiendommen er i kommuneplan (planID 0142) avsatt til næringsformål. Det er lagt ned betydelig arbeid og kostnad i forbindelse med et pågående reguleringsforslag (Ringvegen Næringspark). Kjøper av eiendommen vil få en sentral posisjon i den siste og viktigste fasen frem mot konkludering. Etter reguleringsforslaget kan eiendommen Ellaberg bebygges med 81 578 kvm (80% BYA). I tillegg er et betydelig areal på eiendommen avsatt til boligformål. Dette arealet er ikke tatt med i det nåværende reguleringsforslaget. Adkomst til Ringvegen næringspark er i forslaget lagt til Laurvik.

Det nåværende reguleringsforslaget medfører tilgang på et betydelig masseuttak som kan være fordelaktig når flyplassen skal utvides sørover.

Eiendommens størrelse og strategiske beliggenhet gjør den ypperlig for næringsvirksomhet innen lager/logistikk, kontor, produksjon og handel med plasskrevende varer. Eiendommen fungerer som en forlengelse av Langnes Næringspark / Jekta. Gode infrastrukturforbindelser med kort vei til Tromsø sentrum, lufthavnen, Remiks gjenvinningsstasjon, Tromsø havn mv.

Matrikkel

- 115 / 10 (Ellaberg),

- 115 / 07 (Laurvik),

- 115/ 142 (Bjørnstad)

i Tromsø kommune.

Ta kontakt

For mer informasjon ta kontakt med SNE Næringsmegling v. Tom Espen Stormo.

Kontakt:

Tom Espen Stormo

977 98 000

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: