Boligutviklingstomt med mulighet for oppføring av leilighetsbygg

Gimletun, Tromsø

Eiendom med godkjent reguleringsplan for oppføring av opptil 40 boliger i boligblokk på Gimle. Dette er et attraktivt område med svært gode bokvaliteter nær sykehus og universitet.

Prisantydning: 28 000 000,-
Bruksareal: 5 000m²
Tomteareal: 3 864m²

Se full beskrivelse

Området grenser til Tromsømarka med lysløype, tur- og rekreasjonsområder, fiskevann m.m. I nærområdet er Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT) de mest dominerende virksomhetene. Både UNN og UiT har behov for boliger for tilreisende vikarer. Det er barneskole, bydelssenter, flere barnehager, legesenter m.v. i nærområdet.

Boliger i dette området er svært etterspurt i markedet.

Reguleringsplanen åpner opp for totalt 5 000 m² BRA inkl. parkering for felt BBB1, opptil cotehøyde + 66,5. I planbeskrivelsen som er lagt til grunn for reguleringsplanen, har forslagsstiller anført en mulig leilighetsfordeling som følger:

2 - roms: 14 stk. á 40 - 50 m².

3 - roms: 14 stk.á 50 - 70 m².

4 - 5 - roms: 12 stk. á 70 - 120 m².

Matrikkel

Gnr. 124 bnr. 116

Gnr. 124 bnr. 115

Gnr. 124 bnr. 53

Gnr. 124 bnr. 132

i Tromsø kommune

Regulering

Eiendommen omfattes av to planer:

Detaljregulering for Gimlevegen 2 plan id. 1829, vedtatt 30.08.2017.

Planen ligger vedlagt salgsoppgaven.

Det gjøres oppmerksom på at deler av tiltak som er inntatt i rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen, ligger på eiendommer som ikke eies av Gimletun AS.

I kommuneplanens arealdel (plan 0142) er området avsatt til boligformål (gul), med hensynssone for hhv. gul og rød støysone.

Salgsobjekt

Salgsobjektet er 100 % Gimletun AS (Selskapet) som har hjemmel til eiendommen. Selger er Troms Auto Holding AS, org.nr.989 218 859 og Premiumbil & Utleie AS org. nr. 998 026 946, (i fellesskap Selger).

Prisantydning

NOK 28 000 000

Begrenset informasjon

Informasjon på websiden er bare et utdrag av informasjon fra salgsoppgaven. Ta kontakt med meglerforetaket for komplett salgsoppgave.

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: