100 utleid - "bare house" - næringsbygg med 7 års gjenværende leietid

Stangnesterminalen 3, Harstad

Stor og velfungerende næringseiendom - 100 % utleid. Eiendommen ligger i Harstad - ved Stangnesterminalen som er et ledende industriområde og logistisk knutepunkt i byen. Stangnesterminalen er et område for plasskrevende næringsvirksomhet.

Her ligger blant andre;

Godsterminaler for PostNord, NorLines og NorbasePassasjerterminaler for ferge Helikopterbase for Heliteam Publikumsrettede forretninger som Felleskjøpet og Biltema Flere bil- og båtforhandlere

I dag er eiendommen utleid i sin helhet til Polaris Trykk Harstad AS frem til 31.12.2029. Dette er Nord-Norges største rotasjonstrykkeri.

De største, faste oppdragene er trykking av nordopplaget til VG, Dagbladet, Dagens Næringsliv, Aftenposten m. fl. I tillegg trykkes lokalavisene Nordlys, iTromsø, Harstad Tidende, Lofotposten, Bodø nu m. fl..

Foruten aviser, trykkes også en rekke kunde- og reklameaviser.

Gjenværende leietid er ca. 7 år + 5 år opsjon på forlengelse. Årlig leieinntekt er NOK 2 590 637.

Leiekontrakten definerer at Utleier ikke skal dekke noen kostnader tilknyttet vedlikehold tilknyttet leieobjektet. Det påhviler leietaker å besørge og bekoste alt innvendig og utvendig vedlikehold av leieobjektet. I praksis har dette fungert som en "bare-house" leieavtale, med svært lave eierkostnader.

Bygningsmassen er plassert midt på tomta, og det er mulig å kjøre rundt hele bygget. I tillegg er deler av tomten ubebygget, hvilket kan tenkes å muliggjøre en ytterligere utnyttelse av eiendommen. BYA iht. reguleringsplan = 75 %.

Bruttoareal: 3 000m²
Tomteareal: 8 405m²
Byggear: 1997

Se full beskrivelse

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: