Andersdalvegen 950

Ramfjordbotn

Soverom
3 stk
Størrelse
84m2 (BRA-i)
Prisantydning
1 050 000,-

Velkommen til Andersdalvegen 950 - Sjarmerende fritidsbolig med idyllisk beliggenhet nær sjø og turstier . Perfekt for friluftsentusiaster! Koselig og sjarmerende fritidsbolig i naturskjønne Ramfjordbotn, Troms. Her får du flott beliggenhet nær sjø en og turstier. Hytta har tre soverom, to stuer og ett toalettrom, perfekt for familie og venner. Ideell for friluftsentusiaster som ønsker en fredelig tilflukt med aktiviteter som fisking, bading og fotturer i vakre omgivelser. Høydepunkter: 3 soverom. 2 stuer. Mye lagringsplass. Utsikt og nærhet til sjø. Forbrenningstoalett (etableres innen overtakelse). Privat vanntilførsel. Kan overtas omgående!. Velkommen til visning! ... Les mer

Prisantydning: 1 050 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Internt bruksareal: 84m2 (BRA-i)
Eksternt bruksareal: 15m2 (BRA-e)
Soverom: 3
Byggeår: 1953
Tomteareal: 665m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Andersdalvegen 950
9027 Ramfjordbotn
Oppdragsnummer 52-24-0132
Totalvurdering Velkommen til Andersdalvegen 950 - Sjarmerende fritidsbolig med idyllisk beliggenhet nær sjø og turstier - Perfekt for friluftsentusiaster!

Denne koselige og sjarmerende fritidsboligen i Ramfjordbotn tilbyr en fantastisk mulighet til å nyte naturen og friluftslivet.
Med tre soverom, to stuer og ett toalettrom, er dette et ideelt tilfluktssted for familier og venner som ønsker å tilbringe tid sammen i naturskjønne omgivelser. Boligen har en flott beliggenhet med kort vei til sjøen, som gir muligheter for fisking, bading og båtliv. I tillegg er det mange turstier som fører opp i fjellet, perfekt for fotturer og oppdagelsesturer i vakre omgivelser.

Selv om hytta har behov for noe oppgradering, byr den på et hjemmekoselig miljø og muligheter for å sette sitt eget preg. De to stuene gir rikelig med plass til sosiale aktiviteter og avslapning, mens de tre soverommene sikrer god plass til overnattingsgjester. Eiendommen gir en unik mulighet til å skape din drømmehytte i et rolig og naturskjønt område.

Det følger av matrikkelrapport at boligen er registrert som enebolig som var tatt i bruk i år 2001. Vi gjør deg oppmerksom på at boligen nyttes til fritidsformål.

Velkommen til visning!
Matrikkel Gnr. 41 bnr. 30 i Tromsø kommune
Beliggenhet Eiendom med beliggenhet i Andersdalen, Ca 40 min fra Tromsø med bil.
Adkomst Den takserte eiendommen Andersdalvegen 950 (5501-41/30) er skilt ut fra eiendommen Andersdalvegen 946 (5501-41/14) Det er etablert adkomstvei fra riksvei 7902 til Andersdalvegen 946. Andersdalvegen 950 benytter i dag samme adkomstvei. I grunnboken til Andersdalvegen 946 (5501-41/14) fremkommer det at det er tinglyst en bestemmelse om vei. Takstmann er ikke fremlagt denne avtalen.

Veien opp til hytta er bratt, og om vinteren må man parkere nede ved veien.
Tomt/beskaffenhet Eiendomstomt fallende mot nord.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1953
Areal Primærrom: 79 kvm, Bruksareal: 84 kvm, BRA-i: 84 kvm , BRA-e: 15 kvm
(BRA-i) Bruksarealet av boenheten innenfor omsluttende vegger. Bruksenheten kan bestå av flere boenheter. Alle selvstendige boenheter kategoriseres som BRA-i.

(BRA-e) Bruksarealet av alle rom som ligger utenfor boenheten(e), men som tilhører denne. Eks: arealer som har adkomst fra fellesarealer eller utenfra, som kjellerstuer, gjesterom, hobbyrom og boder som tilhører boenheten.

(BRA-b) Bruksarealet av innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten.

(TBA) Arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten.

Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 2, Soverom: 3, Bad: 1, Antall rom: 5
Byggemåte Taket er besiktiget fra bakkenivå. Takket er tekket med lakkerte stålplater. Takrenner og nedløp av malt stål. Stedvis mangler det renner, nedløp og beslag.
Veggkonstrukson av ukjent utførelse. Det er montert liggende kledning. Synlig takkonstruksjon av takstoler. På den nordøstlige delen av boligen er takkonstruksjonen gjenbygget og ikke mulig å inspisere.
Boligen har vinduer fra forskjellige årstall. Enkelte av nyere dato. Vinduene er av tre og aluminium. Det er ett -og to-lags glass i vinduene. Ytterdør av teak med glassfelt.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Thomas Echroll datert 17.06.2024, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Det har vært gjort en gjennomgang av kommunens arkiver etter bygningsdokumenter for den aktuelle eiendommen. Det er ikke funnet midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i arkivet.
Innhold Inngår i P-rom:
Toalettrom, gang, 3 soverom, stue, kjøkken, stue 2 og 2 innvendige boder.
Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Thomas Echroll datert 17.06.2024, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Boligen har laminat, belegg, teppe og plank på gulv.
Vegger av malt panel, ubehandlede plater, malte plater og tapet.
Enkelte overflater er av nyre dato.

SPESIALROM
Toalettrom med belegg på gulv. Baderomsplater og malte plater på vegg. Det er montert frittstående toalett, baderomsinnredning og speilskap.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning med glatte fronter. Benkeplate av laminat. Dobbel oppvaskkum og benkeplate i stål. Det foreligger stedvis slitasje på fronter og skrog men dette er normalt i forhold til alderen. Tilstandsgraden må ses i sammenheng med at man antar kjøkkenet er montert rundt 1950.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Vannledninger av kobberrør. Synlige avløpsrør i plast og støpejern. Deler av avløpssystemet er plassert i krypkjeller der manglende adkomst gjør at anlegget ikke kan vurderes. Boligen har ventil i vegger. 120 L bereder plassert i krypkjeller. På befaringsdato fungerte ikke vannet inn i boligen. Varmtvannstanken er derfor ikke funksjonstestet.

Fordeling av tilstandsgrader
TG0: Ingen avvik
TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som ikke krever tiltak
TG2: Avvik som kan kreve tiltak
TG3: Store eller alvorlige avvik
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

TG3:
Utvendig > Taktekking
Taket er besiktiget fra bakkenivå. Takket er tekket med lakkerte stålplater.
Vurdering av avvik:
o Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen.
o Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
o Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er begrenset lufting mellom undertak og taktekking. Det er på kjøkken målt fukt i himlingen, noe som indikerer at taktekkingen ikke er tett.
Konsekvens/tiltak
o Taktekkingen må skiftes eller utbedres En tett taktekking beskytter bygningen mot vær, vind og vann. Dersom vann tenger inn i bygningen kan dette føre til skader som råte, mugg og strukturelle svekkelser. At taket er tett er en forutsetning for et godt inneklima.

Utvendig > Nedløp og beslag
Takrenner og nedløp av malt stål. Stedvis mangler det renner, nedløp og beslag.
Vurdering av avvik:
o Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
o Det er påvist avvik i beslagløsninger.
o Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
o Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
o Utvendige beslag har utettheter.
Konsekvens/tiltak
o Stigetrinn og plattform for feier må monteres.
o Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
o Beslag må skiftes ut. Utvendige beslag hjelper med å lede vann bort fra kritiske områder på tak og fasade. Dersom disse ikke er til stede vil vann kunne føre til skade på bygningen.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Veggkonstrukson av ukjent utførelse. Det er montert liggende kledning.
Vurdering av avvik:
o Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
o Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen.
o Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
o Det er ingen musesperre i nedre kant av konstruksjon. Mot øst er yttervegg av tre montert lavere enn omkringliggende terreng. Ved tilsig av vann fra overliggende terrreng vil det oppstå vanntrykk mot kledningen. Det er innvendig målt fuktighet i overgangen mellom vegg og gulv på 20,6 vektposent. Stedvis er kledningen værslitt.
Konsekvens/tiltak
o Fuktskadede konstruksjoner må skiftes ut, og årsak til skadene utbedres.
o Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Det må forventes at deler av konstruksjonen må byttes. Kledningen må stedvis vedlikeholdes.

Utvendig > Vinduer
Boligen har vinduer fra forskjellige årstall. Enkelte av nyere dato. Vinduene er av tre og aluminium. Det er ett -og to-lags glass i vinduene.
Vurdering av avvik:
o Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
o Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
o Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
o Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

o Det er avvik:
Konsekvens/tiltak
o Tiltak: Det må påberegnes vedlikehold og at flere vinduer må byttes. Vinduer med fukt/råteskade må repareres/erstattes med nye vinduer. Omrammingen bør ha en avstand på 6mm til beslaget for å hindre fuktopptak i treverket. Vinduene må monteres slik at fukt ikke trekker inn og skader konstruksjonen.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er etablert bjelkelag av tre mot krypkjeller.
Vurdering av avvik:
o Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
o Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
o Det er avvik: Det er registrert høydeavvik på flere deler av etasjeskillet. På soverom
mot nord er det registrert et høydeavvik på 7 cm gjennom rommet.
Konsekvens/tiltak
o Nye bjelker må settes inn
o Råteskadet treverk må skiftes.
Forholdene bør utbedres. Det bør gjøres nærmere undersøkelser av etasjeskille mot krypkjeller da det er registrert at det inneholder et for høyt fuktnivå. Det må påberegnes at deler av etasjeskillet må byttes.

Innvendig > Pipe og ildsted
Boligen har murt pipe med vedovn plassert i stue.
Vurdering av avvik:
o Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten.
o Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.
o Pipevanger er ikke synlige.
o Det er påvist symptom på svekkelser/svikt i fundament til peis.
Konsekvens/tiltak
o Pipe kan ikke brukes før den er utbedret forskriftsmessig.
o Det må foretas lokal utbedring.
o Pipevanger må gjøres tilgjengelig.

Innvendig > Krypkjeller
Krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv
Vurdering av avvik:
o Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
o Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp.
o Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Fundament til bjelkelag er stedvis avsluttet på terreng. Det er registrert at det mangler isolasjon i deler av etasjeskillet. Det er registrert betydelig fukt i grunnen uten at det er foretatt fuktsikring. Det er registrert brannfarlig materiale i krypkjelleren, samt organisk materiale.
Konsekvens/tiltak
o Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.
Det må påberegnes at store deler av etasjeskillet mot krypkjelleren må byttes. Det må påberegnes at det må etableres nye fundament for bærende søyler til bjelkelaget. Krypkjelleren må sikres mot fuktig miljø.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Vannledninger av kobberrør.
Vurdering av avvik:
o Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. På befaringsdato fungerte ikke vannet inn i boligen. Stoppekran er plassert i krypkjeller. Det er på stoppekranen registrert rust.
Konsekvens/tiltak
o Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. Kostnadsestimat gjelder for undersøkelse og eventuelt utbedring av stoppekran.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Se tilstandsrapport for detaljer.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Det er mangel på brannslukningsutstyr r i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985
Det er mangel på røykvarslere i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmur i betong og naturstein. Ukjent fundament under grunnmuren.
Vurdering av avvik:
o Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
o Grunnmuren har sprekkdannelser.
o Det er registrert setningsskader/store riss/sprekker. Det er registrert manglende murpuss på enkelte steder av grunnmuren. Det er registrert manglende fundament for søyler til bjelkelag i krypkjelleren.
Konsekvens/tiltak
o Lokal utbedring må utføres. Det bør gjøres nærmere undersøkelser av skadeårsaken. Skadede områder bør repareres. Det bør etableres faste fundament til søyler til bjelkelaget.

Tomteforhold > Terrengforhold
Eiendomstomt der bakenforliggende terreng er fallende mot boligen. Tomten grenser til ras -og skredfaresone.
Vurdering av avvik:
o Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.
Konsekvens/tiltak
o Det bør foretas terrengjusteringer.

TG2:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Synlig takkonstruksjon av takstoler. På den nordøstlige delen av boligen er takkonstruksjonen gjenbygget og ikke mulig å inspisere.
Vurdering av avvik:
o Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er foretatt fuktmåling i takkonstruksjonen som viser et fuktinnhold på 15,6 vektprosent. I tak over kjøkken er det foretatt fuktmåling som viser et fuktinnhold på 94,7 vektprosent. Målingen indikerer at det er lekkasje fra taket. I kjøkkenhimlingen er det synlige skader i himlingsplaten.
Konsekvens/tiltak
o Andre tiltak: Det bør gjøres ytterligere undersøkelser av hele takkonstruksjonen. Det må påregnes at det må foretas utbedringer av takkonstruksjonen.

Utvendig > Dører
Ytterdør av teak med glassfelt.
Vurdering av avvik:
o Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter.
o Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
o Det er avvik: Innvendig mangler ytterdøren foringer og listverk.
Konsekvens/tiltak
o Tiltak: Dører med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele døren eller kun selve glassene. Innvendige arbeider må ferdigstilles. Det bør monteres pakninger i dørkarmen slik at døren blir tett. Døren bør justeres. En utett ytterdør kan føre til betydelig varmetap om vinteren og økt varmeinntrengning om sommeren. Dette fører til høyere energikostnader for oppvarming og kjøling av boligen.

Innvendig > Overflater
Vurdering av avvik: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Deler av overflatene er ikke ferdigstilt. Det mangler listverk og overflatebehandling. På enkelte overflater er det registrert slitasje over det en kan forvente i forhold til alder.
Konsekvens/tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes. Enkelte steder må arbeidet ferdigstilles.

Innvendig > Radon
Boligen er bygget før de i teknisk forskrift kom spesifikke krav til radonforebyggende tiltak ved oppføring av nye bygninger. Det er delvis gjennomlufting av krypkjeller. Vurdering av avvik: o Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak o Det bør gjennomføres radonmålinger

Innvendig > Innvendige dører
Innvendige dører av finer og furu. Enkelte med glassfelt.
Vurdering av avvik:
o Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
o Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er registrert avvik på de fleste dørene. Enkelte dører mangler låsekasse.
Konsekvens/tiltak
o Andre tiltak:
o Det bør foretas tiltak på enkelte dører.
o Enkelte dører må justeres.
Det må påberegnes at enkelte dører må byttes.

Innvendig > Andre innvendige forhold
Det er på loft observert ekskrementer fra mus.
Vurdering av avvik:
o Det er påvist andre avvik: Det er på loft observert ekskrementer fra mus
Konsekvens/tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Ekskrementene bør fjernes på forsvarlig vis. Boligen bør undersøkes for inngangspunkter som så bør tettes.

Kjøkken > Etasje > Kjøkken > Avtrekk
Det er ikke montert forsert ventilasjon på kjøkken. Eneste mulighet for ventilering er gjennom åpningsbart vindu.
Vurdering av avvik:
o Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet.
Konsekvens/tiltak
o Mekanisk avtrekk bør etableres.

Spesialrom > Etasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon
Toalettrom med belegg på gulv. Baderomsplater og malte plater på vegg. Det er montert frittstående toalett, baderomsinnredning og speilskap.
Vurdering av avvik:
o Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
o Det er påvist andre avvik: Baderomsinnredning er ikke ferdig montert. Toalettet er ikke funksjonstestet siden det ikke er fungerende vann i boligen. Det er registrert at belegg er løst mot vegg, samt at det er hull i belegget fra tidligere installasjoner.
Konsekvens/tiltak
o Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
o Lokal utbedring må utføres.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Synlige avløpsrør i plast og støpejern. Deler av avløpssystemet er plassert i krypkjeller der manglende adkomst gjør at anlegget ikke kan vurderes.
Vurdering av avvik:
o Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
o Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. På befaringsdato var det ikke vann i boligen. Avløpsanlegget er ikke funksjonstestet.
Konsekvens/tiltak
o Det må gjøres nærmere undersøkelser.
o Det er opplyst av eier om at det ikke er lufting av avløpsanlegget. Dette bør etableres.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Boligen har ventil i vegger.
Vurdering av avvik:
o Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Konsekvens/tiltak
o Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
120 L bereder plassert i krypkjeller. På befaringsdato fungerte ikke vannet inn i boligen. Varmtvannstanken er derfor ikke funksjonstestet.
Vurdering av avvik:
o Det er påvist avvik ifm. understøttelsen av tanken.
Konsekvens/tiltak
o Det må gjøres tiltak på understøttelsen av tanken. Det må gjøres ytterligere undersøkelser av tanken når vannet inn i boligen fungerer.

Tomteforhold > Drenering
Det er ikke etablert drenering rundt boligen.
Vurdering av avvik: Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det er av eier opplyst at vann kommer fra privat brønn. På befaringsdato fungerte ikke vannet inn til boligen.
Vurdering av avvik: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Konsekvens/tiltak: Foreta kontroll av brønnvann.

Tomteforhold > Septiktank
Det er av eier opplyst at det er etablert septiktank på eiendommen som har overløp til elv. Septiktanken er ikke besiktiget av takstmannen. Det opplyses at septiktanken kun er i bruk for gråvann. Det bør gjøres nærmere undersøkelser av tanken. Det må gjøres nærmere undersøkelser opp mot Tromsø Kommune vedrørende tillatelse til bruk av septiktanken. Innhent dokumentasjon om mulig.
Vurdering av avvik:
o Det er avvik: Slik septiktanken beskrives fremgår det at urenset sanitært avløpsvann går til terreng dersom toalettet brukes.
Konsekvens/tiltak
o Tiltak: Det må gjøres nærmere undersøkelser opp mot Tromsø Kommune vedrørende tillatelse til bruk av septiktanken. Det må påregnes at septiktanken må byttes slik at urenset sanitært avløpsvann ikke går til terreng.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Thomas Echroll datert 17.06.2024, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering på tomt.
Tomten Areal: 665 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Eiendommen har vannforsyning fra egen brønn.
Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig avløpsnett.
Eiendommen har avløp via septiktank, med overløp til grøft e.l.

Gråvann ledes ut i terreng.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål på LNRF - tiltak for stedbunden næring i kommuneplanens arealdel datert: 29.03.2017.
Eiendommen ligger ikke innenfor fortettingsområdet.

Hensysnssoner registrert på eiendommen:
Faresone Ras- og skredfare H310_823 0142
- Eiendommen er registrert å ligge innenfor sone berørt av skredrapport
- Eiendommen er registrert å ligge innenfor sone for aktsomhetskart for snø- og steinskred
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 050 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Thomas Echroll den 17.06.24
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 2 675 406,-
Formuesverdi sekundærbolig: ,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2020.
Formuesverdien er beregnet utfra skatteetaten sine nettesider den 17.06.2024.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 4 436,- pr. Halvår.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:
2017/1166337-3/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
23.10.2017 21:00
Bestemmelse om vegetasjon

Grunndata
1955/2182-3/97 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
06.06.1955
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA:Knr:5501 Gnr:41 Bnr:14

2020/120058-1/200 OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING TINGLYST
01.01.2020 00:00

2024/573513-1/200 OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING TINGLYST
01.01.2024 00:00

Rettigheter på andre eiendommer

Rettigheter i eiendomsrett på 5501-41/14

1955/2495-2/97 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
20.06.1955
:Knr:5501 Gnr:41 Bnr:30

Bestemmelse om vannrett
Kopi bestilt: 06.06.2024 kl. 12:12 av Karoline Aarstein
Rettigheter i eiendomsrett på 5501-41/14

2017/1166337-2/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
23.10.2017 21:00
:Knr:5501 Gnr:41 Bnr:30

Rettigheter i eiendomsrett på 5501-41/14
2017/1166337-4/200 BESTEMMELSE OM BRØNNRETT TINGLYST
23.10.2017 21:00
:Knr:5501 Gnr:41 Bnr:30

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæringsskjema
Eiendomsrapport
Grunnkart
Kommuneplan
Pågående regulering
Tinglyste erklæringer
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse
Selger opplyser om følgende i egenerklæringsskjema:
2.1.7: Lagt vinyl på gulv og baderomsplater på vegg. Vet ikke årstall så blir et estimat. (ca. 2005)
4.1.7: Byttet noen vindu. Usikker på årstall. (ca. 2019)
11: Eiendommen har privat vannforsyning fra vannkumme
13.1.7: Nytt arbeid: Opplegg av rør til bad. Vet ikke eksakt årstall. (ca. 2006)
19: Har nok vært ei og annen mus i hytta.
21: Rom mot øst ved siden av kjøkken er dårlig. Mistenker jorddunst over tid har gitt fuktskade.

Selger opplyser om følgende;
Pipe utbedret innen overtakelse.
Forbrenningstoalett innstalleres innen overtakelse.
Vannkum utbedres innen overtakelse.

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Megler:

Stina Stormo

(+47) 41434462

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Stina Stormo

(+47) 41434462

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

For visning, klikk på "Visningspåmelding" under. Kontakt megler for mer informasjon!
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Andersdalvegen 950 - Presentert av Sne Eiendomsmegling ved Stina Stormo!
Velkommen til Andersdalvegen 950 - Presentert av Sne Eiendomsmegling ved Stina Stormo!
Nydelig utsikt mot fjorden, perfekt for båtliv og fiske.
Nydelig utsikt mot fjorden, perfekt for båtliv og fiske.
Koselig fritidsbolig med flott beliggenhet nært sjøen.
Koselig fritidsbolig med flott beliggenhet nært sjøen.
Planskisse.
Planskisse.
Fra stua har du flott sjøutsikt!
Fra stua har du flott sjøutsikt!
Stua med sin tilhørende spisestue gir rommet en god og sosial atmosfære.
Stua med sin tilhørende spisestue gir rommet en god og sosial atmosfære.
Plass til ei spisegruppe.
Plass til ei spisegruppe.
Flere vinduer i stua bidrar både til flott utsikt og godt innslipp av naturlig dagslys som åpner opp rommet.
Flere vinduer i stua bidrar både til flott utsikt og godt innslipp av naturlig dagslys som åpner opp rommet.
Koselig kjøkken.
Koselig kjøkken.
Vindu på kjøkkenet gjør at du kan nyte utsikten imens du lager mat.
Vindu på kjøkkenet gjør at du kan nyte utsikten imens du lager mat.
Hytta har 2 stuer - Perfekt for familien!
Hytta har 2 stuer - Perfekt for familien!
Soverom 1.
Soverom 1.
Soverom 2.
Soverom 2.
Toalettrom. Det etableres forbrenningstoalett innen overtakelse.
Toalettrom. Det etableres forbrenningstoalett innen overtakelse.
Romslig yttergang med plass til oppbevaring av klær.
Romslig yttergang med plass til oppbevaring av klær.
Skjermet beliggende tomt som gir rikelig med plass til utendørs aktiviteter og rekreasjon.
Skjermet beliggende tomt som gir rikelig med plass til utendørs aktiviteter og rekreasjon.
Utebod.
Utebod.
Hytta ligger fint til med kort vei til sjøen. Ca. 50 minutter inn til Tromsø sentrum.
Hytta ligger fint til med kort vei til sjøen. Ca. 50 minutter inn til Tromsø sentrum.
Hytta ligger nær turstier, fiskevann og skiløyper, ideelt for både sommer- og vinteraktiviteter.
Hytta ligger nær turstier, fiskevann og skiløyper, ideelt for både sommer- og vinteraktiviteter.
Kjørevei helt frem. Adkomst via nabotomt.
Kjørevei helt frem. Adkomst via nabotomt.
Velkommen til visning!
Velkommen til visning!