Bondjordveien 23

Finnsnes

Soverom
2 stk
Størrelse
75m2 (BRA-i)
Prisantydning
690 000,-

Velkommen til Bondjordveien 23 - Riving-/renoveringssobjekt beliggende i fint område! Eiendommen er ikke vedlikeholdt i senere tid og bør enten rives eller totalrenoveres. Sjønær beliggenhet, 16 minutters kjøretur fra Finnsnes og 6 mionutters kjøre tur fra Trollvik. Det er ikke tatt tilstandsrapport på denne boligen, kun en arealoppmåling. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon! ... Les mer

Prisantydning: 690 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Internt bruksareal: 75m2 (BRA-i)
Soverom: 2
Byggeår: 1963
Tomteareal: 1349m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Bondjordveien 23
9307 Finnsnes
Oppdragsnummer 52-24-0237
Totalvurdering Velkommen til Bondjordveien 23 - Rivings-/renoveringssobjekt beliggende i fint område!

Eiendommen er ikke vedlikeholdt i senere tid og bør enten rives eller totalrenoveres. Sjønær beliggenhet, 16 minutters kjøretur fra Finnsnes og 6 mionutters kjøretur fra Trollvik.

Det er ikke tatt tilstandsrapport på denne boligen, kun en arealoppmåling.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.
Matrikkel Gnr. 41 bnr. 27 i Senja kommune
Beliggenhet Boligen ligger på Bondjorda, 16 minutters kjøretur fra Finnsnes sentrum og 57 minutters kjøring til Bardufoss lufthavn. Nærhet til Skole og barnehage i Trollvik.
Adkomst Boligen har ikke etablert avkjøring fra hovedvei.
Tomt/beskaffenhet Stor tomt på 1 349 m2.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1963
Areal Primærrom: 73 kvm, Bruksareal: 75 kvm, BRA-i: 75 kvm
(BRA-i) Bruksarealet av boenheten innenfor omsluttende vegger. Bruksenheten kan bestå av flere boenheter. Alle selvstendige boenheter kategoriseres som BRA-i.

(BRA-e) Bruksarealet av alle rom som ligger utenfor boenheten(e), men som tilhører denne. Eks: arealer som har adkomst fra fellesarealer eller utenfra, som kjellerstuer, gjesterom, hobbyrom og boder som tilhører boenheten.

(BRA-b) Bruksarealet av innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten.

(TBA) Arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten.

Megler har ikke kontrollmålt arealene.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1, Antall rom: 3
Byggemåte Enkel bygningsbeskrivelse av Bondjordveien 23
Opprinnelig bolig er fundamentert på sparesteinmur mot ukjent grunn. Grunnmuren er svært dårlig, med store sprekker og setninger. Høyde i kjeller er lavere en 1,90 m og derfor ikke målbar. Tilbygg er fundamentert på ringmur mot ukjent grunn. Det er derfor ikke mulig å kontrollere krypkjeller, men det registreres mye mugg, og råte i gulv og vegger.
Opprinnelig bolig er oppført med vegger av tømmerplank, Utvendig kledd med liggende kledning. Etasjeskiller som er oppført med trebjelker som er pålagt gulvbord. Salet takkonstruksjon oppført med sperrer av tre, utvendig tekket med panneblikk. På opprinnelig bolig er det mulig å berge/redde store deler av tømmer konstruksjon. Tilbygg har vegger oppført i bindingsverk, og er så skadet av råte/fukt/mugg at det anses som tapt.
Pipe har store bruddskader pga, bevegelse/setninger og frost.
I tillegg ligger boligen kun 2 meter fra veiskulder på det nærmeste (dette har medført at vinduer er knust pga snø fra brøyting), og har ingen lovlig eller ulovlig avkjøring.
Ferdigattest Vi finner dessverre ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i våre arkiver.
Innhold Inngår i BRA-i
Loft: Soverom 1 og soverom 2
1. etasje: Entré, bod, bad, stue og kjøkken

Sjå på 14 m².

Opplysninger hentet fra arealmålingsrapport datert 29.05.24.
Standard Bygningsmassen må påregnes å renoveres/rives.
Møblering/utstyr Eiendommen overleveres slik den står og vil ikke bli ytterligere klargjort før overtakelse.
Tomten Areal: 1 349 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Det er ikke registrert offentlige VA-ledninger i dette området.
Regulering Boligen er ikke regulert. Underlagt kommunedelplan for landområdene i tidligere Lenvik kommune med id 367, ikrafttredelse 18.12.2014.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 690 000,-
Boligkjøperforsikring Det foreligger ikke tilstandsrapport på denne boligen og kjøper har derfor ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 316 590,-
Formuesverdi sekundærbolig: 1 266 360,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2022.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 4 950,- pr. År.
Energiforbruk Selger har ikke generert opp energiattest. Han har ikke kunnskap om hvordan oppvarmingskilder fungerer for øyeblikket.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

2008/89165-1/200 Jordskifte
31.01.2008 Sak nr 1900-2006-0039 Bondjord
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter i eiendomsrett på 5530-41/2, 5530-41/92:

1966/2524-1/80 Bestemmelse om veg
14.09.1966 rettighetshaver:Knr:5530 Gnr:41 Bnr:27
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Gjelder denne registerenheten med flere

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Tryg forsikring AS
Polisenummer: 8794501
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Arealoppmålingsrapport
Selgers egenerklæringsskjema
Vegstatuskart
Skredrapport
Kommuneplankart
Reguleringsplankart
Planopplysninger
Matrikkelkart- og rapport
Eiendomsgrenser
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Kommunen opplyser om følgende;
- Vi vinner dessverre ingen bygningstegninger i vårt arkiv.
- Det er ikke registrert offentlige VA-ledninger i dette området.

Selger opplyser om at han ikke har inspisert eller brukt huset den siste tiden. Det kan derfor være feil og mangler ved eiendommen som det ikke er spesifikt opplyst om. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Selger opplyser om følgende i egenerklæringsskjemaet
Huset er et reparasjonsobjekt og krever store reparasjoner.

Megler:

Hege Kittelsen

(+47) 41003372

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Hege Kittelsen

(+47) 41003372

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

For visning, klikk på "Visningspåmelding" under. Kontakt megler for mer informasjon!
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Bondjordveien 23 - Presentert av Sne Eiendomsmegling ved Hege Kittelsen!
Velkommen til Bondjordveien 23 - Presentert av Sne Eiendomsmegling ved Hege Kittelsen!
Oversiktsbilde av område og bolig.
Oversiktsbilde av område og bolig.
Naturskjønn beliggenhet med gode solforhold og flott utsikt.
Naturskjønn beliggenhet med gode solforhold og flott utsikt.
Den er fordelt på to plan.
Den er fordelt på to plan.