Salarøyvegen 150

Kvaløya

Størrelse
1589m2
Prisantydning
590 000,-

Velkommen på visning! Kontakt megler i forkant for å avtale tid. SNE har gleden av å presentere en stor tomt på Kvaløya. Tomten er på ca. 1 500 kvm med en liten hytte av ukjent alder som er saneringsklar. Tomta er regulert til fremtidig boligformål og har en tilbaketrukket, men sentral beliggenhet på Kvaløya. For visning eller nærmere informasjon kan megler Ivar Nerdal kontaktes. ... Les mer

Prisantydning: 590 000,-
Boligtype: Annet fritid
Eierform: Eier (Selveier)
Tomteareal: 1589m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Salarøyvegen 150
9103 Kvaløya
Oppdragsnummer 52-18-0433
Totalvurdering Stor tomt med liten hytte av ukjent alder som er saneringsklar. Tomta er regulert til fremtidig boligformål og har en tilbaketrukket beliggenhet på Kvaløya.

For visning eller nærmere informasjon kan megler Ivar Nerdal kontaktes.
Matrikkel Gnr. 73 bnr. 34 i Tromsø kommune
Beliggenhet Sentral og tilbaketrukket beliggenhet litt nord for Sandnessundbrua. Kort veg til friområder, skoler, barnehage, Slettatorget, mv.
Adkomst Ved adkomst til eiendommen tar man av fra offentlig veg, og kjører videre inn på privat veg. Vegen frem mot hytta er ikke fullført. Selger opplyser om at det foreligger muntlig avtale mellom ham og opprinnelig grunneier om bruksrett til den del av veien som går over privat grunn. Denne har blitt benyttet av selger all den tid han har eid eiendommen. Skriftlig avtale foreligger ikke, og vegretten er derfor ikke tinglyst.
Tomt/beskaffenhet Østvendt forholdsvis flat naturtomt.
Boligtype, og eierform Selveier Fritidseiendom
Areal
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Tomten Areal: 1 589 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Privat vann som kan hentes fra felles kumme. Det er ikke etablert avløp og veg.
Regulering Eiendommen er regulert til fremtidig boligformål ihht. kommuneplan med planident: 0142 - med ikrafttredelsesdato 29.03.2017.

Det er ikke registrert pågående planarbeid på eller i nærheten av eiendommen. Eiendommen er beliggende innenfor følgende hensynssoner; radon, flystøy og gjennomføringssone (krav om felles planlegging) jf. eiendomsrapport datert 5.6.24.
Kommuneplanen kan fås ved henvendelse til meglerforetaket eller hos Tromsø kommune.

Vi vil gjøre oppmerksom på at det er et av de områdene i Tromsø kommune der det er konstatert en forhøyet konsentrasjon av radongass. Det er foretatt radonmåling av boligen som viser forhøyet konsentrasjon av radongass
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 590 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,- (avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 135 300,-
Formuesverdi sekundærbolig: ,-
Formuesverdi gjelder for inntekståret 2017.
Kommunale avgifter Iflg. opplysning fra Tromsø kommune er det ikke fakturert avgifter for denne eiendommen i 2018.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1924/900219-1/97 Bestemmelse om beiterett
15.04.1924
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:74 Bnr:1
FELLES

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Kommuneplan
Eiendomsrapport
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.

Megler:

Ivar J. Nerdal

(+47) 97789000

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Ivar J. Nerdal

(+47) 97789000

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

For informasjon ta kontakt med ansvarlig megler Ivar J. Nerdal.
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på: