Evjenvegen 164A

Tomasjord

Størrelse
496m2
Prisantydning
2 600 000,-
Prisantydning: 2 600 000,-
Boligtype: Tomter
Tomteareal: 496m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Evjenvegen 164A
9024 Tomasjord
Oppdragsnummer 52-23-0024
Totalvurdering Velkommen til Evjenvegen 164A - En sjønær og vestvendt tomt i et godt og veletablert boligområde!

Boligtomta ligger ca. 6 km fra Tromsø sentrum i et rolig og trafikkstille område med nydelig utsikt over Tromsøysundet og Tromsøya. Det gir potensielt en fantastisk utsikt over sundet og Tromsøya fra en evt. terasse i 2 etasje.

Eksempelvis husmodell 913 Giske fra Ferdighus eller modell Nevie fra ABCHus, uten at modellene har vært konkret vurdert for egnethet.

Fra tomta er det kort vi til skoler, barnehager, Kroken alpinpark, treningssenter, Eurospar Tomasjordnes og Rema 1000 Tomasjord. I området er det gode bussforbindelser med direkteruter til UIT/UNN, sentrum og Giæverbukta. Ved Tomasjordnes som er like i nærheten er det en kjempefin strand der man bl.a. kan grille og kose seg. Nærhet til fine turområder og lysløypa som byr på gode skiforhold på vinterstid.

Høydepunkter:
Sjønær og vestvendt
Nydelig utsikt over til Tromsøya
Rolig og barnevennlig område
Fantastiske turområder
Gangavstand til Eurospar og treningssenter
Fin strand i nærområdet

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Stina Stormo!
Matrikkel Gnr. 15 bnr. 1462 i Tromsø kommune
Beliggenhet Tomten er vestvendt og ligger på fastlandet ca. 5 km. fra Tromsø sentrum. Det er kort vei til skoler, barnehager og butikk. Lunheim barnehage og Lunheim barneskole ligger ca. 10 minutters gange unna. Det er ungdomsskoler i Kroken og i Tromsdalen som ligger ca. 10 minutter unna med bil eller buss. Tromsdalen VGS ligger også ca. 10 minutter unna med bil. Det er sykkelveier hele veien fra Kroken til Tromsø sentrum. Det er busstopp like ved tomten. Nærmeste butikk er Eurospar som også ligger ca. 10 minutters gange unna med Rema 1000 rett bortenfor.

Tromsøysundtunnelen er rett i nærheten og gir rask adkomst til Universitet/UNN og videre til handelssenterene på Langnes og til flyplassen.
På Tomasjordnes ved Eurospar er det en kjempefin strand der man bl.a. kan grille og kose seg og til og med bade i sjøen om man vil. Det er kort vei til turstier i nærområdet og alpinanlegget i Kroken er bare 10 minutter unna med bil. Det er kort avstand til idrettsarenaer i Kroken og i Tromsdalen.
Adkomst Adkomst via offentlig veg.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Areal
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Tomten Areal: 496 kvm, Eierform: Eiet tomt
Regulering Eiendommen er regulert til områder for boliger m/tilhørende anlegg jf. reguleringsplan datert 26.06.1996.

Eiendommen er registrert å ligge innenfor sone for vegstøy.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 600 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-

(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 1 046,- pr. År.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Det er ikke registrert heftelser på eiendommen.

Det er registrert følgende rettigheter på andre eiendommer:

1997/12228-1/97 Erklæring/avtale
29.09.1997
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:15 Bnr:1462
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Utnyttingsgrad for tomta
Intensjonsavtale
Grunnkart
Eiendomsrapport
Reguleringsplan
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse BYA er det arealet bygningen opptar av tomtens areal. Altså hele omrisset av boligen, sett ovenfra. Her inkluderes terrasse (så lenge den er over 0,5m over bakken) og f.eks. biloppstillingsplass. BYA blir særlig viktig å vite om når man
skal søke om byggetillatelse. Da ser man på hvor stor utnyttelsesgrad boligen har, og hva som er tillatt i det området tomten ligger på.
BYA er 30% (se vedlegg) ref. kommunens arealplan ogbekreftelse fra Tromsø kommune, seksjon for byutvikling

Eierne av grunneiendommer 15/1462 og 15/88 inngått en intensjonsavtale om at eier av 15/1462 kan bygge garasje inntil eksisterende garasje på 15/88 som ligger akkurat på tomtegrensa mellom eiendommene. Denne avtalen er vedlagt i salgsoppgaven.

Megler:

Stina Stormo

(+47) 41434462

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Stina Stormo

(+47) 41434462

Visning:

For ytterligere informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Stina Stormo!
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Evjenvegen 164A - Presentert av SNE Eiendomsmegling ved Stina Stormo!
Velkommen til Evjenvegen 164A - Presentert av SNE Eiendomsmegling ved Stina Stormo!
3D illustrasjon av eksempel plassert på tomta på husmodell Nevie for skrå tomt. Boligbilde lånt fra www.abchus.no
3D illustrasjon av eksempel plassert på tomta på husmodell Nevie for skrå tomt. Boligbilde lånt fra www.abchus.no
Vestvendt boligtomt på 496 kvm.
Vestvendt boligtomt på 496 kvm.
Skrånede tomt som egner seg godt for et hus med to plan.
Skrånede tomt som egner seg godt for et hus med to plan.
Gangavstand til alt du trenger, som matbutikk, treningssenter, skole, barnehage og gode bussforbindelser
Gangavstand til alt du trenger, som matbutikk, treningssenter, skole, barnehage og gode bussforbindelser
I nærheten er det en kjempefin strand der man bl.a. kan grille og kose seg.
I nærheten er det en kjempefin strand der man bl.a. kan grille og kose seg.
Utsikt mot sundet og Tromsøya.
Utsikt mot sundet og Tromsøya.
Tomta har en sjønær og flott beliggenhet i et rolig og barnevennlig boområde med nydelig utsikt!
Tomta har en sjønær og flott beliggenhet i et rolig og barnevennlig boområde med nydelig utsikt!
Gangavstand til helårs turterreng og bussforbindelser til bla. slalombakke, sentrum m.v.
Gangavstand til helårs turterreng og bussforbindelser til bla. slalombakke, sentrum m.v.
Attraktivt boområde!
Attraktivt boområde!
Eksempel på husmodell 913 Giske fra Ferdighus. Bilde lånt fra www.ferdighus.no.
Eksempel på husmodell 913 Giske fra Ferdighus. Bilde lånt fra www.ferdighus.no.
Eksempel på husmodell Nevie for skrå tomt. Bilde lånt fra www.abchus.no
Eksempel på husmodell Nevie for skrå tomt. Bilde lånt fra www.abchus.no
Eksempel på husmodell Nevie for skrå tomt. Bilde lånt fra www.abchus.no
Eksempel på husmodell Nevie for skrå tomt. Bilde lånt fra www.abchus.no