Gammelgårdvegen 35

Tromsdalen

Størrelse
966m2
Prisantydning
5 990 000,-
Prisantydning: 5 990 000,-
Boligtype: Tomter
Tomteareal: 966m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Gammelgårdvegen 35
9020 Tromsdalen
Oppdragsnummer 52-24-0206
Totalvurdering Gammelgårdvegen 35 - Attraktivt beliggende boligtomt beliggende i et etablert og barnevennlig område.

Eiendommen har et tomteareal på 966 m² og skråner svakt mot vest, noe som gjør at den har svært gode sol- og utsiktsforhold. Området er meget familievennlig boligområde med nærhet til skole, barnehage, dagligvare og busstopp med hyppige avganger. Reguleringskartet ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Høydepunkter:
- Meget gode solforhold
- Tomteareal på 966 m².
- Nydelig utsikt mot vest
- Attraktivt og barnevennlig område
- Eiendommen grenser mot friareal på baksiden

For tomten er følgende gjort i 2023:

2023 - Det er søkt, godkjent og anlagt avkjøring med parkering på tomten (4-5 biler)
2023 - Det er drenert på hele tomten, vannet ledet til godkjent kommunal kum.
2023 - Alle myrmasser i nedre del av tomten er fjernet og det er lagt inn solide masser
2023 - Alle telekabler/fiber er fjernet fra tomten.
2023 - Alle koblingsskap er flyttet ut av tomten.
2023 . Tomten er ryddet for skog/stubber som er fjernet
2023 - Ny drenskum anlagt ved veiskulder
2023 - Ny kommunal kum klar for vann avløp ved avkjøringen
2023 - Tromsø Kommune har anlagt ny skredvoll overfor tomten.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med eiendomsmegler Inger Alette Eira.
Matrikkel Gnr. 18 bnr. 156 i Tromsø kommune
Beliggenhet Eiendommen ligger i et rolig og veletablert boligområde på Gammelgård, ca. 4 km utenfor bysentrum. Meget rolig og barnevennlig beliggenhet med kort vei til skole, barnehage og Pyramiden kjøpesenter som har alt man trenger i det daglige. Det er gode bussforbindelser fra området med busstopp like utenfor - direkteforbindelse til bl.a. sentrum og Giæverbukta og ekspressbuss til UNN/UiT. Kort vei til skiløype og fantastiske turområder med Fløya, Sherpatrappa og Fjellheisen.

Gode solforhold og nydelig utsikt. Eiendommen ligger på oversiden av veien og grenser mot friareal på baksiden.
Adkomst Via offentlig vei.

Se vedlagte situasjonsplan for avkjørsel og parkering datert 07.07.2022.
Tomt/beskaffenhet Eiet tomt på ca. 966 kvm.

Tomten er skrånende mot vest og er i all hovedsak bestående av naturtomt. Tomten er opparbeidet i 2023 med innkjørsel, drenering mv. Eiendommen ligger fint til med gode sol- og utsiktsforhold. Tomteareal iht. offentlig registre.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Tomten Areal: 966 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og avløp.

Det er opparbeidet innkjørsel til eiendommen i 2023.

Kjøper må påregne kostnader knyttet til påkobling på kommunale vann- og avløpsledninger. Ta kontakt med Tromsø kommune for fullstendig oversikt over priser på tilknytningsavgift.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål. For området gjelder eldre reguleringsplan ''Gammelgård 118/10, og Mellomvold 18/11 øst for riksveg 90'' plan ID 0051 ikrafttredelsesdato 22.02.1971. Eiendomsmegler har innhentet reguleringsopplysninger som følger vedlagt i salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å bli kjent med disse.
I reguleringsbestemmelsene fremkommer det blant annet bestemmelser om tillatt bebyggelse, utforming mv.


Utdrag fra reguleringsbestemmelser fra 1971:
- Tomtene skal bebygges med frittliggende eneboliger i 1. etasje eventuelt med sokkeletasje som vist på planen.
- Garasje skal byggeanmeldes sammen med bolig, og garasjen skal bygges i eller i tilknytning til bolig.
- Med hensyn til takform, material- og fargevalg skal det tilstrebes å få den best mulig eksteriørmessige sammenheng innen bebyggelsen
- Unntak fra disse reguleringsbestemmelser kan hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningslovgivningen.

Hensynssone:
Faresone for ras og skredfare plan ID 0142
Eiendommen er registrert å ligge innenfor sone berørt av skredrapport og sone for aksomhetskart for snø og steinskred. I følge opplysninger fra selger, ble det i 2023 anlagt ny skredvoll i øverkant av tomten og nordover.

Det er ikke registrert pågående planarbeid på eller i nærheten av eiendommen
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 5 990 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Etter nærmere avtale med selger. Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi beregnes av Skatteetaten. Ta kontakt med Skatteetaten for spørsmål om formuesverdi og andre skattespørsmål.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter kr 2 462,- som i sin helhet er eiendomsskatt.
Når eiendommen blir bebygd med enebolig, antas de årlige kommunale avgifter å ligge på ca. kr. 22 000,-. I de kommunale avgiftene inkl. avgift for vann, avløp, renovasjon og evt. feieavgift. Kommunale avgifter faktureres fire ganger i året. Med forbehold om endringer da avgiftene kan variere etter forbruk.

Ta kontakt med Tromsø kommune for fullstendig oversikt over priser på kommunale avgifter
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Andel i realsameie:

0/908718-1/97 OPPRETTELSE AV REALSAMEIE
DENNE MATRIKKELENHET HAR ANDEL I:
KNR:5501 GNR:18 BNR:156 IDEELL: 2/74

Heftelser:

1972/302179-2/97 ERKLÆRING/AVTALE
08.06.1972
PANTSETTELSESEKLÆRING
BELØP: NOK 2,500

1972/302179-3/97 BEST. OM ADKOMSTRETT
08.06.1972
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Elektriske kraftlinjer
Bestemmelse om vedlikehold
Rettighetshaver Tromsø kommune/Troms Kraftforsyning

REALSAMEIE GNR 18 BNR 164
Følgende erklæringer er tinglyst på grunnboken til realsameiet:

0/908718-1/97 Opprettelse av realsameie
2020/2045624-3/200 Opprettelse av realsameie


Heftelser:

1972/301862-2/97 Best. om adkomstrett
19.05.1972
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Elektriske kraftlinjer
Bestemmelse om vedlikehold
Rettighetshaver Tromsø kommune/Troms kraftforsyning

Gjelder denne registerenheten med flere
For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:

Egenerklæringsskjema
Reguleringskart datert 08.05.2024
Grunnkart datert 08.05.2024
Grunnkart VA datert 08.05.2024
Oversiktskart datert 08.05.2024
Reguleringsbestemmelser
Matrikkerapport
Eiendomsrapport
Grunnboksutskrift datert 08.05.2024
Grunnboksutskrift realsameie datert 09.05.2024

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse REALSAMEIE
Eiendommen er en del av realsameie med matrikkel KNR: 5401 GNR: 18 BNR: 164 IDEELL: 2/74

Det totale arealet for fellessameie er 5 909,1 m2.

EGENERKLÆRING KONSESJONSFRIHET
Kjøper må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet, som må leveres til Tromsø kommune i god tid før overtakelse.

Megler:

Inger Alette Eira

(+47) 41514235

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Inger Alette Eira

(+47) 41514235

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Stor boligtomt på 966 m2 beliggende i et rolig, barnevennlig og solrikt område. Foto: Privat/2021
Stor boligtomt på 966 m2 beliggende i et rolig, barnevennlig og solrikt område. Foto: Privat/2021
Eiendommen skråner svakt mot vest, noe som gjør at den har svært gode sol- og utsiktsforhold. Foto: Privat/2021
Eiendommen skråner svakt mot vest, noe som gjør at den har svært gode sol- og utsiktsforhold. Foto: Privat/2021
Gode sol- og utsiktsforhold. Tomten er opparbeidet siden bildene ble tatt. Foto: Privat/2021
Gode sol- og utsiktsforhold. Tomten er opparbeidet siden bildene ble tatt. Foto: Privat/2021
Boligen har opparbeidet avkjørsel, drenering og er ryddet. Bildene er tatt i 2021. Foto: Privat/2021
Boligen har opparbeidet avkjørsel, drenering og er ryddet. Bildene er tatt i 2021. Foto: Privat/2021
Oversiktskart
Oversiktskart
Eiendommen ligger fint til i et rolig og barnevennlig område. Foto: Privat/2021
Eiendommen ligger fint til i et rolig og barnevennlig område. Foto: Privat/2021
Etablert boligområde med nærhet til butikk, barnehage, skole og bussforbindelser. Foto: Privat/2021
Etablert boligområde med nærhet til butikk, barnehage, skole og bussforbindelser. Foto: Privat/2021
Ta kontakt med eiendomsmegler Inger Alette Eira ved spørsmål. Foto: Privat/2021
Ta kontakt med eiendomsmegler Inger Alette Eira ved spørsmål. Foto: Privat/2021