Dr. Lies gate 20 A

Tromsø

Størrelse
725m2
Prisantydning
2 990 000,-
Prisantydning: 2 990 000,-
Boligtype: Tomter
Tomteareal: 725m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Dr. Lies gate 20 A
9008 Tromsø
SENTRUM
Oppdragsnummer 52-24-0127
Totalvurdering Stor tomt i øvre sentrum med stort fremtidig potensiale !

Tomten ligger i randsonen av øvre sentrum hvor den eldre villabebyggelsen møter større forretningseiendommer og boligprosjekter. Eiendommen ligger innenfor fortetning. Fravær av byggelinjer medfører at en må forholde seg til veilovens retningslinjer for plassering av bygningsmasse. Dette medfører at fremtidige eiere på kort sikt ikke kan beregne inn en kompakt utnyttelse av eiendommen uten å omregulere eller få dispensasjon fra Tromsø kommune.

Det bemerkes at naboeiendommen i sør nylig har laget et reguleringsforslag som er lagt ut på høring. Kommunen uttaler seg positiv til dette. Forslaget innebærer en sterk fortetning av området, med bebyggelse helt til fortauet.

Beliggenhet er meget sentral og en finner det meste av fasiliteter i gangavstand. Det er kort vei til dagligvare, restauranter, treningssenter m.m. Gangavstand til skole og barnehage, samt gode bussforbindelser fra område.
Matrikkel Gnr. 200 bnr. 228 i Tromsø kommune
Adkomst Tomten er tilknyttet offentlig vei.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Tomten Areal: 725 kvm, Eierform: Eiet tomt
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål jf. reguleringsplan datert 19.3.1953.

Det er registrert pågående planarbeid på eller i nærheten av eiendommen
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 990 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Det er ikke beregnet formuesverdi av tomten enda.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 1 572,- pr. År.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:
2014/207000-1/200 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE 12.03.2014
Rettighetshaver: Knr:5501 Gnr:200 Bnr:227
Bestemmelse om plassering av balkong
For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Reguleringsplan
Pågående regulering på nabotomt
Grunnkart
Eiendomsrapport
Nabolagsprofil

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Diverse Selger opplyser om at det er blitt laget et par utkast til prosjekter på eiendommen. Kommunen har varslet at en gatebruksplan fra 1950-tallet foreløpig er til hinder for godkjennelse av de fremlagte alternativer.

Megler:

Ivar J. Nerdal

(+47) 97789000

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Ivar J. Nerdal

(+47) 97789000

Visning:

For visning, klikk på "Visningspåmelding" under. Kontakt megler for mer informasjon!
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Stor og flott tomt i sentrum med stort potensiale til bebyggelse!
Stor og flott tomt i sentrum med stort potensiale til bebyggelse!
Tomt på 725m2.
Tomt på 725m2.
Gangavstand til sentrum med nærhet til alle de fasiliteter du trenger.
Gangavstand til sentrum med nærhet til alle de fasiliteter du trenger.
Ettertraktet beliggenhet!
Ettertraktet beliggenhet!