Lauksletta

Ramfjordbotn

Størrelse
2841m2
Prisantydning
1 500 000,-
Prisantydning: 1 500 000,-
Boligtype: Tomter
Tomteareal: 2841m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Lauksletta
9027 Ramfjordbotn
Oppdragsnummer 52-16-0177
Matrikkel Gnr. 27 bnr. 50 i Tromsø kommune
Beliggenhet Flott sørvendt tomt i landlige omgivelser med fantastisk utsikt over fjorden, og svært gode solforhold. Kun 15 min kjøring fra Tromsø. Barnevennlig område med god barnehagekapasitet og gratis skolebuss. Gangavstand til Minken Næringspark hvor blant andre ASKO, Bama og flere store arbeidsgivere holder til. Tomten er på hele 2 800 m².

Det er allerede etablert septikktank på tomten, tilkoblet felles avløp for flere av naboene. Vanntilførsel er planlagt fra felles tilkoblingspunkt ovenfor tomta, og ledning er delvis fremlagt. Det er tinglyst rett til legging og vedlikehold av vann- og kloakkledninger på naboeiendom.
I opprinnelig fradelingsvedtak fra 1988 er det anført at en rimelig utnyttelse av det aktuelle feltet nåværende tomt representerer, tilsier inndeling i 3 tomter.
Tomt/beskaffenhet Skrånende sørvendt tomt. Stort sett naturtomt med trær. Tomten er ikke opparbeidet.
Boligtype, og eierform Boligtomt Selveier
Tomten Areal: 2 841 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Privat V/A
Regulering Eiendommen ligger i område "LNRF spredt boligbebyggelse, nåværende" i henholdt til kommunedelplan 0210.
Se vedlagt plankart og tilhørende bestemmelser.
Konsesjon Søknad om konsesjon er påkrevet.
Kjøper er kjent med at eiendommen er konsesjonspliktig og forplikter seg til straks å søke konsesjon for ervervet. Hvis ikke konsesjon oppnås på de vilkår lagt til grunn for omsetningern, fristilles kjøper fra denne handel med mindre kjøper og selger blir enige om nye vilkår. Partene bærer selv sine egne omkostninger. Kjøper skal da ha tilbakebetalt eventuell innbetalt del av kjøpesummen med tillegg av godskrevne renter på klientkonto.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 500 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Ikke fastsatt
Kommunale avgifter Eiendommen faktureres ikke for eiendomsavgifter.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

EIENDOMMENS RETTIGHETER

Servitutter:
11.07.1988 406684 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rettighet hefter i: 1902 / 27 / 5 / /
Bestemmelse om vedlikehold
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

30.11.1999 15020
ERKLÆRING/AVTALE
Rettighet hefter i: 1902 / 27 / 65 / / 1
Rettighet hefter i: 1902 / 27 / 65 / / 2
Bestemmelse om adkomstrett
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:

Grunnkart
Målebrev datert 11.07.88
Matrikkelbrev
Utdrag av kommuneplan 0210
Bestemmelser og retningslinjer for plan 0210
Utskrift av eiendommens tinglyste rettigheter
Nabolagsprofil

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Diverse Kjøper må selv ta kontakt med kommunen for å få godkjenning for eventuelle planer ved eiendommen. Selger fraskriver seg ansvar dersom riving, endring og lignende ikke lar seg gjennomføre.

Megler:

Stina Stormo

(+47) 41434462

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Stina Stormo

(+47) 41434462

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Omtrentlig skissering av tomtegrense
Omtrentlig skissering av tomtegrense
Utsikt mot sør
Utsikt mot sør
Omtrentlig skissering av tomtegrense
Omtrentlig skissering av tomtegrense
Utsikt mot sørøst
Utsikt mot sørøst
DJI_0087
DJI_0087
DJI_0100
DJI_0100