Stakkevollvegen 72

Tromsø

Soverom
8 stk
Størrelse
462m2
Prisantydning
15 800 000,-

Stakkevollvegen 72 - Nå er denne spennende muligheten på Stakkvevollvegen for salg! Hel tomannsbolig hvor du har kombi leiligheter og næringsdel. Næringslokalet i første etasje er et butikklokale med lager og garasje. Leiligheten i 1.etasje er puss et opp i 2022 og fremstår lys og moderne. 2 av badene er renovert i 2022 og 1 nytt bad i tilbygg i 2018. Høydepunkter: 3 bruksenheter. Butikklokale med lager og garasje. Garasje og carport. Leilighet 1.etg pusset opp i 2022. 2 stk bad renovert i 2022. Nydelig utsikt. Flere solrike uteplasser. Tomannsboligen har flere bruksmuligheter og gode utleiemuligheter. På tomten er det parkering både i carport og garasje, samt biloppstillingsplasser ute. ... Les mer

Prisantydning: 15 800 000,-
Boligtype: Tomannsbolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 386m2
Bruksareal: 462m2
Soverom: 8
Byggeår: 1948
Energimerking: F

Se full beskrivelse

Eiendom Stakkevollvegen 72
9010 Tromsø
Oppdragsnummer 52-24-0106
Totalvurdering Stakkevollvegen 72 - Nå er denne spennende muligheten på Stakkvevollvegen for salg! Hel tomannsbolig med 3 bruksenheter. Næringslokale i første etasje med butikklokale, lager og garasje. Leiligheten i 1.etasje er pusset opp i 2022 og fremstår lys og moderne. 2 av badene er renovert i 2022 og 1 nytt bad i tilbygg i 2018.

Høydepunkter:
- 3 bruksenheter (kombi av leiligheter og butikklokale)
- Innredet med 3 leiligheter (Leilighetene i 2 og 3 etasje er kun godkjent som èn boenhet)
- Butikk, lager og garasje
- Carport
- Leilighet 1.etg pusset opp i 2022
- 2 stk bad renovert i 2022
- Nydelig utsikt
- Flere solrike uteplasser

Tomannsboligen har flere bruksmuligheter og gode utleiemuligheter. På tomten er det parkering både i carport og garasje, samt biloppstillingsplasser ute. Sentral beliggenhet mellom sentrum og UNN/UiT.
Matrikkel Gnr. 119 bnr. 788 i Tromsø kommune
Beliggenhet Sentral beliggenhet mellom sentrum og UNN/UiT med kort veg til dagligvare, treningssenter, skole, barnehage, lysløype m.m. Gode bussforbindelser med hyppige avganger i området!
Adkomst Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.
Tomt/beskaffenhet Tomten er terrasert og hellende mot øst. Opparbeidet med asfaltert felles innkjøring/adkomst med oppstillingsplasser foran garasje og på nordsiden på gateplan. Det er opparbeidet asfaltert veg på siden av bygningen og opp på oversiden der det er bygget carport og garasje med total plass for 4 biler. I tillegg er det sommertid oppstillingsplass for ytteligere 2 biler på nordsiden av garasje. Om vinteren brukes deler av dette arealet til snødepot/plass for brøyting/snørydding. Tomten er ikke beplantet eller opparbeidet med plener eller trær.
Boligtype, og eierform Selveier Tomannsbolig
Byggeår 1948
Areal Primærrom: 386 kvm, Bruksareal: 462 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 3, Soverom: 8, Bad: 3, Ekstratoalett: 2
Ferdigattest Det foreligger ferdigattest for tilbygg med 1 ny boenhet samt oppføring av 3 carporter.
Det foreligger ikke ferdigattest på resterende boligdel.
At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggmeldt eller godkjent.
Innhold Inngår i P-rom:
2.etasje: Gang m/trapp 2. etg Opprinnelig bygning (OB), Stue/kjøkken (OB), Bad/vaskerom (OB), Soverom 1 (OB), Soverom 2 (OB), Stue/kjøkken Nyere bygg (NB)
1.etasje: Vindfang nyere bygg (NB), Hall m/trapp (NB), Soverom 1 (NB), Soverom 2 (NB), Bad/vaskerom (NB), Vindfang til 2. etasje opprinnelig bygg (OB), Vindfang leilighet 1. etg. opprinnelig bygg (OB), Gang leilighet 1. etg. (OB), Stue/kjøkken leilighet 1. etg. (OB), Soverom 1 leilighet 1. etg. (OB), Soverom 2 leilighet 1. etg. (OB), Vaskerom leilighet 1. etg. (OB), Bad leilighet 1. etg. (OB), Kontor leilighet 1. etg. (OB)
Underetasje:Butikklokale, Kontor , Oppholdsrom, WC/vaskerom

Inngår i S-rom:
2.etasje: Bod (OB), Kott 1 (OB), Kott 2 (OB), Kott 3 (OB), Bod (NB)
1.etasje: Bod (NB), Bod leilighet 1. etg. (OB)
Underetasje: Verksted/lager, Bod/lager, Garasje

Det foreligger godkjente tegninger for den nye boligdelen samt garasje og carporter. Det er også godkjente tegninger fra 1948 for den opprinnelige bygningen, men det er gjort endringer på planløsninger i alle etasjer som ikke er søkt og godkjent hos Tromsø kommune. Det er også etablert et bad/vaskerom i 2.etg og et bad i 1.etg som ikke er på orginale byggetegninger.
Leilighetene i 2 og 3 etasje er godkjent som èn boenhet.
Kjøper overtar ansvar vedrørende disse forhold.
Standard Fordeling av tilstandsgrader:
TG0: Ingen avvik
TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som ikke krever tiltak
TG2: Avvik som kan kreve tiltak
TG3: Store eller alvorlige avvik
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

TG3(Store eller alvorlige avvik)
- Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist store sprekker/skader i mur-/betongkonstruksjoner. Fasadene mot dominerende vindretning har forvitringsskader og sprekker på deler av fasadeteglstein

- Utvendig > Vinduer - 2 - 3
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.

- Innvendig > Overflater - 2 - 3 - 4
Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Det er observert bomfliser/løse fliser på store deler gulvene som er flisbelagt. Betong/murgulv har overflatebehandling som er delvis løsnet og bortslitt.

- Innvendig > Pipe og ildsted
Pipevanger er ikke synlige.

- Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.

- Innvendig > Innvendige trapper - 2
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk.

- Våtrom > Underetasje > WC/vaskerom > Generell
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Ikke tilfredsstillende fall til sluki henh til dagens krav.
Manglende luftespalte mellom dør og terskel.
Ingen formell dokumentasjon på utførelse/materialbruk og kvalitetssikring.

- Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.

TG2(Avvik som kan kreve tiltak)
- Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.

- Innvendig > Overflater - 2
Det er observert enkelte bomfliser/løse fliser på gulvet.

- Innvendig > Overflater - 2 - 3
Overflater generelt er tidstypiske overflater som er utdaterte og med relativt stor slitasje.

- Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad.

- Innvendig > Innvendige dører - 2
Dører fungerer, men har mye slitasje og enkelte mangler/skader.

- Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er utført mindre endringer, utskiftinger og oppgraderinger gjennom byggets levetid, uten at alle endringer er formelt dokumentert. Det må påregnes at løpende vedlikehold og ettersyn på deler av avløpsanlegget vil være nødvendig på et røropplegg som har vært i daglig bruk i flere tiår.

- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg - 2
Varmepumpe luft/luft fungerer ikke.
Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder.

TG2(Avvik som ikke krever tiltak)
- Utvendig > Taktekking
Taket har mye mose og lav på overflate.
Det er observert en del bulker og svanker i panneprofiler forårsaket av at det er tråkket ned ved arbeid på taket.

- Innvendig > Andre innvendige forhold
Garasjeport har mye slitasje og enkelte bulker/skader

- Kjøkken > 2.Etasje > Stue/kjøkken (OB) > Overflater og innredning
Skapfront til oppvaskbenk lar seg ikke lukke på vanlig vis.

- Tekniske installasjoner > Vannledninger
Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert.

- Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er observert små sprekker og riss i mur utvendig.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk, varmepumpe og vedfyring.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering i garasje og carport.
Tomten Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.
Regulering Boligen er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål jfr reguleringsplan datert 30.03.1965.
Det er registrert pågående planarbeid på eller i nærheten av eiendommen.
Eiendommen er registrert å ligge innenfor sone for vegstøy.

Huset ligger langs stakkevollvegen. Det er vedtatt at kommunen skal utvide veien, og det foreligger planer fra kommunen å kjøpe ca 32 m2 av fortauet som tilhører eiendommen. Se plan hos kommunen vedr. oppgradering av stakkevollveien.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 15 800 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Knut Flatebø den 14.12.23
Takster og verdier Teknisk verdi: 17 800 000,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 4 321 916,-
Formuesverdi sekundærbolig: 12 602 737,-
Formuesverdi er estimert på skatteetaten sine hjemmesider.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 44 349,78,- pr. År.
Energiforbruk Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F
Adgang til utleie 3 boenheter som kan leies ut og næringslokale/butikk.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1953/5356-2/97 Bestemmelse om veg
22.10.1953
rettighetshaver:Knr:5501 Gnr:119 Bnr:1329

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæringsskjema
Ferdigattest
Tegninger
Reguleringsplan
Eiendomsrapport
Energiattest
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Selger opplyser om følgende i egenerklæringsskjema:
- 2 stk bad i hoved leilighet i 1 etasje er total renovert i 2022. 1 stk bad i tilbygg er nytt i 2018, utført av Macro renovering. 1 stk bad i loft etasje nytt i år 2000 utført av huseier. Nytt gulv i 2023 utført av flislegger Kjell Ronny Jensen.
- Det har vært lekkasje på veranda i loft etasje, Det er lagt nytt dekke i 2018. Blikkenslager Pedersen har utført arbeidet. Se tilstandsrapport.
- Det ble bygget nytt tilbygg (leilighet) på sør siden av hoved bygning. Alt av utvendig arbeid utført av Asbjørn Benonisen. Det ble ble bygget et nytt soverom og veranda i loft etasje mot vest i år 2000. Alt av utvendig arbeid utført av Asbjørn Benonisen.
- Det er indikasjoner på noe fukt gjennomtrenging inn i kjellermur. Se tilstandsrapport.
- Leilighet i 1 etasje er total renovert i år 2022, alt av elektriske installasjoner er utført av Karlsen Elektro AS Alt av elektrisk i til bygg (leilighet mot sør) var nytt i 2018, utført av Karlsen Elektro AS Alt av elektrisk i loft etasje var nytt i år 2000 utført av Karlsen Elektro AS
- Hoved vannledning og avløp fra huset til kommunal avløps ledning, skiftet i 1995. Arbeid utført av rørlegger firma Nelson.
- Leilighet i 1 etasje er total renovert i 2022, alt av rør og bereder skiftet. Til bygg ( leilighet mot sør) alt av rør og bereder nytt i 2018. Loft etasje alt av rør nytt i år 2000 utført av huseier. Ny bereder i 2017. Rørlegger Reidar Skagsett.
- Det er 2 stk piper i hoved huset, alle 4 sider er ikke synlig, da det er tegelsteins piper. Det er montert ny peis i loft etasje i år 2000.
- Det er montert ny vedovn (peis) i leilighet 1 etasje i 2022.
- Det er montert ny stålpipe og vedovn i til bygg (leilighet mot sør) i 2018.
- Det ble bygget et nytt sove rom mot vest i loft etasje i år 2000. Alt av arbeid utført av snekker Asbjørn Benonisen.
- Det ble bygget et til bygg mot sør (leilighet på ca 85 m3) Alt av arbeid utført av Asbjørn Benonisen.
- Huset ligger langs stakkevollvegen. Det er vedtatt at kommunen skal utvide veien, og det foreligger planer fra kommunen å kjøpe ca 32 m2 av fortauet som tilhører eiendommen. Se plan hos kommunen vedr. oppgradering av stakkevollveien.

Selger har kjøpt boligselgerforsikring hos Gjensidige. Forsikringen dekker selgers mangelsansvar etter avhendingslova i 5 år etter overtagelse. Krav rettes direkte til forsikringsselskapet.

Megler:

Tom Espen Stormo

(+47) 97798000

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Tom Espen Stormo

(+47) 97798000

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Nå er denne spennende muligheten på Stakkvevollvegen for salg! Hel tomannsbolig med 3 bruksenheter.
Nå er denne spennende muligheten på Stakkvevollvegen for salg! Hel tomannsbolig med 3 bruksenheter.
Oversikt over eiendommmen.
Oversikt over eiendommmen.
1.etasje er butikklokale med lager og garasje.
1.etasje er butikklokale med lager og garasje.
Inngangsparti til leilighetene.
Inngangsparti til leilighetene.
Godt med biloppstillingsplasser på tomt, i garasje og carport.
Godt med biloppstillingsplasser på tomt, i garasje og carport.
Carport og garasje tilhørende eiendommen.
Carport og garasje tilhørende eiendommen.
Oversiktsbilde. Fin beliggenhet på Stakkevollvegen.
Oversiktsbilde. Fin beliggenhet på Stakkevollvegen.
Hovedleiligheten er renovert i 2022 og fremstår lys og moderne.
Hovedleiligheten er renovert i 2022 og fremstår lys og moderne.
Delikat kjøkken med integrerte hvitevarer. Moderne vedovn.
Delikat kjøkken med integrerte hvitevarer. Moderne vedovn.
Fra kjøkkenet kan du nyte den flotte utsikten.
Fra kjøkkenet kan du nyte den flotte utsikten.
Hovedleiligheten har 4 soverom, bad og wc-rom.
Hovedleiligheten har 4 soverom, bad og wc-rom.
Delikat baderom oppgradert i 2022. Flislagt med moderne innredning og dusjhjørne med innfellbare dusjvegger.
Delikat baderom oppgradert i 2022. Flislagt med moderne innredning og dusjhjørne med innfellbare dusjvegger.
I tillegg til baderom er det eget wc-rom.
I tillegg til baderom er det eget wc-rom.
Leiligheten har 4 soverom.
Leiligheten har 4 soverom.
Soverom.
Soverom.
Soverom.
Soverom.
Flislagt gang/entre med garderobeløsning.
Flislagt gang/entre med garderobeløsning.
3-roms leilighet som går over 2 plan.
3-roms leilighet som går over 2 plan.
Flott kjøkken fra 2018 med integrerte hvitevarer. Kjøkkenøy med barløsning.
Flott kjøkken fra 2018 med integrerte hvitevarer. Kjøkkenøy med barløsning.
Fra spisestue har du meget flott utsikt.
Fra spisestue har du meget flott utsikt.
Stuen og kjøkkenet ligger i 2.etg. Utgang til balkong.
Stuen og kjøkkenet ligger i 2.etg. Utgang til balkong.
Luftebalkong.
Luftebalkong.
Soverom.
Soverom.
Det ene soverommet har utgang til veranda.
Det ene soverommet har utgang til veranda.
Veranda med flott utsikt.
Veranda med flott utsikt.
Leiligheten går over 2 plan med stue/kjøkken i 2.etg.
Leiligheten går over 2 plan med stue/kjøkken i 2.etg.
Flott flislagt bad fra 2022. Downlights i tak, opplegg for vaskemaskin og dusjhjørne.
Flott flislagt bad fra 2022. Downlights i tak, opplegg for vaskemaskin og dusjhjørne.
Den siste leiligheten er også en 3-roms og har tilgang til hems.
Den siste leiligheten er også en 3-roms og har tilgang til hems.
Kjøkken 2.etg fra 2000.
Kjøkken 2.etg fra 2000.
Innredning med heltre eik og malte profilerte fronter/skuffer. Plass til vanlig komfyr, oppvaskmaskin og kjøl/frys.
Innredning med heltre eik og malte profilerte fronter/skuffer. Plass til vanlig komfyr, oppvaskmaskin og kjøl/frys.
Kombinert baderom og vaskerom. Dusjkabinett med skyvedører i herdet glass, gulvmontert klosett. Opplegg for vaskemaskin/tørketrommel.
Kombinert baderom og vaskerom. Dusjkabinett med skyvedører i herdet glass, gulvmontert klosett. Opplegg for vaskemaskin/tørketrommel.
Skyllekar i rustfritt stål på vaskerom.
Skyllekar i rustfritt stål på vaskerom.
Soverom med utgang til veranda.
Soverom med utgang til veranda.
Stor og solrik uteplass.
Stor og solrik uteplass.
Soverom med tilgang til knekott.
Soverom med tilgang til knekott.
Hems med flere bruksmuligheter.
Hems med flere bruksmuligheter.
Næringslokale i første etasje hvor du har butikk, kurslokaler og lager.
Næringslokale i første etasje hvor du har butikk, kurslokaler og lager.
Butikk.
Butikk.
Kurslokaler.
Kurslokaler.
Sentral beliggenhet mellom sentrum og UNN/UiT.
Sentral beliggenhet mellom sentrum og UNN/UiT.
Tomannsboligen har flere bruksmuligheter og gode utleiemuligheter.
Tomannsboligen har flere bruksmuligheter og gode utleiemuligheter.
Planskisse næring/butikk.
Planskisse næring/butikk.
Planskisse leiligheter
Planskisse leiligheter
Planskisse 2.etg.
Planskisse 2.etg.
Planskisse hems.
Planskisse hems.
3 bruksenheter (2 stk 3-roms leiligheter og hovedleilighet med 4 sov)
3 bruksenheter (2 stk 3-roms leiligheter og hovedleilighet med 4 sov)