Inga Sparboes Veg

Tromsø

Soverom
stk
Størrelse
47 –102 m2
Prisantydning
3 750 000–7 950 000,-
Pris fra: 3 750 000,-
Pris til: 7 950 000,-
Eierform: Eier (Selveier)
Størrelse: 47 –102 m2
Soverom: 1 –3 stk
Energimerking: C

Se full beskrivelse

Eiendom Inga Sparboes Veg
9007 Tromsø

VISN. V/PÅMELDING 2.mai!
Oppdragsnummer 52-24-9000
Totalvurdering Inga Sparboes veg ligger i en grønn oase av byen. Sletten, der Odd Fellow hadde sine utleieboliger, skal gis nytt liv. På premissene til beboere i alle aldre, vil boligene ha en moderne utførelse tilpasset alle faser av livet!

Leilighetene i Inga Sparboes veg blir Svanemerket, og bygges med en gjennomtenkt drifts- og vedlikeholdsplan. Disse kvalitetene er med på å gjøre boligene energi effektive, og bidrar til at leilighetene beholder det gode innemiljøet over lang tid.

I tillegg er det i prosjektet tatt utgangspunkt i at utformingen av boligkomplekset skal være en møteplass mellom mennesker. Tilrettelagte fasiliteter for sosialt samvær og aktiviteter bidrar til at du kan være en del av et aktivt fellesskap -
i så stor grad du selv ønsker. Det er kort vei til fellesområdene, og hjem til egen leilighet. Det er også svært kort vei fra boligene til alle sentrums fasiliteter, enten til fots, på sykkel eller med buss.

Hver leilighet har fleksibel utforming, som med enkel grep kan tilrettelegges for endret helse- eller livssituasjon. Her får du også frihet til å selv velge hvilke tjenester og aktiviteter du har behov for, eksempelvis kan fellesarealene benyttes til private arrangementer og husverten kan bistå med servering.
Inga Sparboes veg har etablert samarbeid med velrennomerte partnere innen flere sentrale funksjoner som helse- og velværetjenester, cafè, renhold mv.
Matrikkel Gnr. 118 bnr. 3184 i Tromsø kommune
Beliggenhet Leilighetsblokken ligger rett sør for Tromsø sentrum, med god adkomst fra offentlig vei via privat innkjørsel inn mot tunet. Her har man nærhet til det meste, herunder flere dagligvarer, apotek, flotte tur- og rekreasjonsområder, busstopp. Tromsø sentrum er 10-15 minutt gange unna.

Inga Sparboes veg bygges rundt en egen felleshage, som kanskje kan sees som et lite turmål i hverdagen. I tilknytning ligger fellesarealer som det er mulig å gå tørrskodd fra alle leiligheter når uværet herjer som mest.
De som ønsker større utfordringer er det kort vei opp til Mellomvegen, som leder videre til Folkeparken, Telegrafbukta og lysløypa.
Adkomst Adkomst blir via offentlig vei (Inga Sparboes veg og Bjørnøygata).
Tomt/beskaffenhet Sameiets tomt er eiet. Tomten er ikke endelig fradelt og oppmålt, noe som skjer ved oppmålingsforretning som avholdes av kommunen. Det tas således forbehold om justering av endelig tomteareal og tomtegrenser.
Boligtype, og eierform Eierseksjon Leilighet
Byggeår 2024
Areal Bruksareal: 44 kvm - 107 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Soverom: 1 til 3
Byggemåte Prosjektet oppføres i henhold til gjeldende plan- og bygningslov, Teknisk Forskrift 17.

Hele bygget direkte-fundamenteres. Bygget oppføres med bæresystemer i betong og stål, kompakttak med papptekking. Synlig bærekonstruksjon vil kunne forekomme, men tilstrebes innebygd i vegger. Sjakter, rørføringer, tekniske installasjoner og bærende konstruksjonselementer er ikke endelig inntegnet og nedkassinger/foringer i himling og utkassinger på vegg vil kunne forekomme. Bad, bod, soverom og gang kan ha nedsenket himling i hele eller deler av rommet som følge av ovennevnte.
Uteområdene er "universelt utformet" så langt topografi gjør det mulig.

Opplysninger jfr. prospekt fra utbygger.
Ferdigattest Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtakelse. Selger er ansvarlig for å fremskaffe ferdigattest på eiendommen.

Kjøper gjøres oppmerksom på at ferdigattest kan bli å foreligge en tid etter overtakelse (avhengig av f.eks. årstid og ferdigstillelse av utomhusareal), og at dette ikke skal være til hinder for selgers oppgjør ved overtakelsestidspunkt.
Standard Himling av betong er sparklet og malt. I rom med nedforet tak vil det bli levert gipshimling, helsparklet og malt.
Vegger i hovedssak helsparklet og malt.
Gulv i hovedssak bestående av eikeparkett og fliser.

Kjøkken
Kjøkken fra Nova. Slette fronter med grep i stål. Laminatbenkeplate. Kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer fra Electrolux eller tilsvarende. Kjøkkenleverandør leverer med innfelte spotter under overskap. Innkassinger mot tak Ventilator med plasmafilter inngår i kjøkkenleveranse.
Det vil være mulighet for å velge i et utvalg av farger på fronter og benkeplater uten pristillegg.
Det er gjort tilvalg for kr 12 864,- for skuffer fremfor skap under kjøkkenbenk i denne leiligheten.

Bad, vaskerom og WC
De fleste bad leveres som prefabrikerte bade romskabiner. Romhøyde i disse badene vil være ca 220 cm. Enkelte bad, vaskerom og WC leveres som plassbygd. Se romskjema for detaljert beskrivelse av leveranse. Det gjøres oppmerksom på at der det leveres badekabiner vil tilvalgsmulighetene være noe begrenset, samt at tidsrommet for tilvalg vil være kortere enn ved andre tilvalg pga. bestillingstiden for badekabiner.

Vaskerom leveres med våtromsbelegg med oppkant, skjøtparklet og malte vegger i farge NCS S-0500-N, malt gips eller malt conformdekker i tak. 1 stk lyspunkt i tak med standard LED armatur, stikk til tørketrommel og stikk og avløp til vaskemaskin.

Tekniske installasjoner
Varmtvann fra felles tank, oppvarming via fjernvarme.

Elektroleveranse utføres etter forskrift i NEK400. Skjult elektrisk anlegg med unntak av installasjon ved lydvegger, -himling og betongvegger/-himling. Sikringsskap plasseres hensiktsmessig.

Boligene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Ventilasjonsaggregat plasseres i bod eller annet egnet sted, for eksempel himling i gang. Innkassing kan forekomme. Trykkvakt på kjøkkenet for automatisk forsering. Utblåsing i form av plasmafilter. Det leveres ett ventilasjonsanlegg for hver bolig.

Brann- og røykvarslingsanlegg leveres iht forskrifter.

Opplysninger jfr. prospekt fra utbygger. Se prospekt fra utbygger for utfyllende informasjon.
Møblering/utstyr Kjøkken leveres med hvitevarer. Det leveres ikke garderobeskap. Anvisning av garderobe på plantegninger, illustrasjoner etc. er for å vise plass til garderobeskap. Merk at dersom man tenker en annen plassering av garderobeløsning, må dette avklares tidlig i endringsprosessen da dette kan påvirke plassering av sprinkelanlegg, plassering av elektriske komponenter etc.

Opplysninger jfr. prospekt fra utbygger.
Oppvarming Boligene leveres med fjernvarme i gulvmontert radiator. Plassering ved vinduer i stue og/eller kjøkken. Endelig plassering og utforming er ikke detaljprosjektert.
Det leveres gulvvarme i form av elektriske varmekabler i entre og bad. Det leveres ikke oppvarmingskilder på soverom, gang, bod, WC eller vaskerom.

Opplysninger jfr. prospekt fra utbygger.
Parkering Det medfølger ikke parkeringsplass.

Det legges opp til bildelingsordning i Sameiet. Sameiet vil da disponerer 2 stk biler i bildelings ordning. Bilene leveres og driftes av Otto. (se www.otto.no for mer info om tilbyder), som vil står for forsikring, vedlikehold, dekkskift etc. ifm bilholdet. Det er avsatt 2 stk garasjeplasser for disse bilene. Bruk av bilene må bestilles i egen app, og leier vil bli belastet for time- eller døgnleie, i tillegg til en avgift pr km.

Gjesteparkerings ved byggets nordlige side.
Tomten Eierform: Eiet tomt
Fellesareal Fellesarealer ved bebyggelsens hovedinngang leveres ferdig møblert, med belysning. Endelig omfang av leveranse er ikke avklart. Illustrasjoner i prospektet fra utbygger er veiledende og ment som et forslag til innredning.
Enkelte fellesarealer i byggets bakre del leveres uten møbler og utstyr. Disse arealene vil kunne disponeres av sameiet etter eget ønske og behov. Det er utendørs og innendørs sykkelparkering.

Opplysninger jfr. prospekt fra utbygger.
Vei, vann og avløp Vei, vann og kloakk er offentlig.
Regulering Eiendommen har gnr 119, bnr 2637 og 3184 i Tromsø Kommune og er regulert til bolig og tjenesteyting, jfr Reguleringplan nr 1795.
Nabotomt "Meieritomta" er opplyst omsatt med intensjon om boligbygging.

Opplysninger jfr. prospekt fra utbygger
Sentrale lover Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadsoppføringslova).
Selger stiller sikkerhet etter § 12 for oppfyllelse av kontrakten med 3 % av vederlaget for forhold fra før overtakelsen som økes til 5 %, gjeldende i 5 år etter overtakelsen.
Prisantydning 3 850 000,- - 8 250 000,-
Overtagelse Estimert overtagelse fra utbygger er fra 1. kvartal 2024.

Fristen forlenges for hver fellesferie (21 kalenderdager), juleferie (7 kalenderdager) og påskeferie (7 kalenderdager) som blir berørt av arbeidene. Forlengelsene gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i feriene.
Selger kan kreve overtakelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet.

Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt ved forsinkelse i forhold til det nye overtakelsestidspunktet. Forhåndsbefaring av boligen gjøres før overtakelse. Befaringen ledes av en representant for selger. Kjøper bør delta i befaringen for å kunne komme med bemerkninger før overtakelsen samt kontrollere bestilte tilvalg. Innkalling til forhåndsbefaring sendes kjøper i god tid. Ved overtakelse leveres boligen i byggerengjort stand. Synlige skader / mangler, som skader på vindusruter, porselen, dører eller overflatebehandlinger, må påpekes ved overtakelse. I nye bygg vil det normalt kunne oppstå svinnriss, sprekker i tapet / maling ved skjøter og sammenføyninger, dels pga. uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak, vegger og hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra normal god håndverksmessig standard. Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overtakelse, forutsatt at dette ikke forringer boligens kvalitet.

Overtakelse av sameiets fellesarealer foretas av sameiets styre, som da representerer alle sameierne. Ved overtakelse av boligen må det påregnes at det gjenstår mindre innvendige og utvendige arbeider på fellesarealer.

Dersom utomhusarealene ikke er fullført ved tidspunktet for overtakelse av boligen, er begge partene enige ved signatur av denne kontrakt at det holdes tilbake et beløp på kr 2500,- pr bolig på oppgjørsmeglers konto frem til overtakelsesforretning for utomhusarealene er gjennomført. Tilbakehold som vedrører fellesarealer og frigivelse av slike midler håndteres av styret med bindende virkning for kjøper. Avhengig av årstiden, for eksempel overtakelse på høst/vinter, er det naturlig at beplantning og plen blir ferdigstilt først våren året etter.

Selger overskjøter boligen til kjøper ved overtakelse, og aksepterer ikke blancoskjøte e.l.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av den
Formuesverdi For informasjon om formuesverdi, se skatteetaten.no.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter er ikke tilgjengelig da boligen ikke er ferdigstilt. Kjøper plikter å betale avgifter fra overtakelsen.
Energiforbruk Boliger har energimerke A, B eller C. Energimerking vil skje etter detaljprosjektering.
Adgang til utleie Seksjonseiere får full råderett over egen bolig og kan leie den ut i samsvar med gjeldene lovverk. Esl. §24 (6) setter begrensninger for adgangen til korttidsutleie. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.
Sameiet Prosjektet Vigør - Inga Sparboes veg vil bli organisert som et eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven. Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal. Det vil bli utarbeidet et utkast til vedtekter for sameiet. Utkastet er kun av veiledende karakter og vil kunne bli endret i forbindelse med organiseringen av eiendommen eller sameiet, på grunn av sammenføyning/fradeling, seksjonering eller andre forhold. For at sameiet skal være i drift ved overtakelsen vil selger engasjere forretningsfører for sameiet samt inngå andre avtaler knyttet til driften av sameiet, for sameiets regning.
Fellesutgifter Fellesutgiftene fordeles etter eierbrøk og er beregnet på bakgrunn av boligens BRA. Stipulerte fellesutgifter pr mnd: Mellom kr 2525,- til 3922,- for en 3-roms leilighet.

I tillegg dekker fellesutgiftene m.fl.:
TV/Internett: kr 399,-.
Vertstjeneste og bildelingsordning: kr 1 400,-.

Felleskostnadene er stipulert og inkluderer bl.a. TV/Internett, husvert, A-konto fjernvarme til oppvarming og bildeling.

Budsjett for sameiet vil bli utarbeidet av selger i samråd med forretningsfører. Utkast til budsjett og fordeling av felleskostnader er vedlegg til kontrakt. Det understrekes at dette er stipulerte kostnader. Det endelige budsjettet tas opp til behandling på første årsmøte med forretningsfører hvor første års driftsbudsjett og felleskostnader blir endelig fastsatt.
Fellesgjeld Det er ingen fellesgjeld.
Tinglyste rettigheter og servitutter Boligsameiet har pant i hver seksjon, jf. Eierseksjonsloven § 25. Dessuten har kommunen lovbestemt pant for eiendomsskatt og enkelte særlige eiendomsavgifter og gebyrer, jf. panteloven § 6-1. For øvrig vil boligen bli overdratt fri for pengeheftelser (andre enn de kjøper lar tinglyse).

Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser (servitutter) som fremgår av grunnboksutskriften. I tillegg har selger rett til å tinglyse bestemmelser knyttet til sameieeller naboforhold, eller forhold pålagt av det offentlige.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd, herunder blant annet erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi, nettverk m.m.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i bustadoppføringsloven

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Leveransebeskrivelse
Bygningstegninger
Budsjett for sameiet per 2021
Prisliste
Reguleringsplan
Pågående regulering
Dobbeltforsikring
Budskjema
Nabolagsprofil


Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Beskrivelsen i dette prospektet er utarbeidet for å orientere kjøpere/interessenter om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen er overordnet og bør sees i sammenheng med romskjema, leilighetsplaner og øvrig tilgjengeliggjort informasjon for å få et godt helhetsbilde av leiligheten.

Inntegnet løs innredning og garderobe vist på salgstegning inngår ikke i leveransen. Dette viser mulige innrednings- og møbleringsløsninger, og hensyntar ikke tilgjengelighetskrav. Inntegnet kjøkkeninnredning, samt servantskap på bad inngår i leveransen. Se også romskjemaer som nærmere beskriver leveranse av kjøkkeninnredning og servantskap på bad.

Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som anses hensiktsmessige og/eller nødvendige, uten at den generelle standard vesentlig forringes.

Dokumenter fra utbygger på standardleveranse av kjøkken, bad, hvitevarer, gulv m.v. oversendes gjerne på forespørsel. Ta kontakt med meglerforetakets representant for mer informasjon.

Kontrakten som ligger til grunn for kjøp av bolig under oppføring reguleres av bestemmelsene i bustadoppføringsloven. Fullførelses- og reklamasjonsgaranti jf. bustadoppføringslova § 12 som også er stilt av utbygger er basert på den opprinnelige kjøpesummen mellom utbygger og kjøper 1 i henhold til inngått kontrakt. Garanti kan gjøres gjeldende av kjøper 2, og garantist kan ikke ta forbehold som begrenser denne retten.

Nærmere om sameiet:
Det må påregnes at sameiet vedtar at hver leilighet ved innflytting skal betale inn til sameiets konto 3 x månedlig felleskostnad. Dette for å ha oppstartskapital i sameiet. Dette er ikke å anse som omkostninger ved kjøpet.

I utgangspunktet er dyrehold tillatt, så lenge normale regler for slikt hold overholdes, som for eksempel båndtvang etc. Sameiet kan fastsette andre regler. Dette blir fastlagt ifm. stiftelse av eierseksjonssameiet.

Nærmere om sikkerhetsstillelse
Selger stiller sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser iht. kontrakten i samsvar med buofl. § 12. Sikkerheten utgjør 3 % av kjøpesum frem til overtakelse, deretter øker sikkerheten til 5 % og vil gjelde i fem år etter overtakelsen. Garantien vil stilles i samsvar med buofl. §12, andre avsnitt som tilsier at garantien skal stilles ved frafall av selgers forbehold.

Tilvalg/endringer eller kjøp av p-plass på et senere tidspunkt vil ikke påvirke størrelsen på selgers sikkerhetstillelse. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/ transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Selger har tegnet Dobbeltforsikring.
Dobbelboligforsikring er en forsikring som gir deg økonomisk hjelp hvis det tar tid å selge din egen bolig.
Forsikringen dekker de faktiske mer-utgiftene ved å sitte med to boliger med inntil 15 000 kroner per måned, og maksimalt 135 000 kroner totalt.
Utbetalingene starter ved overtakelse av boligen du har kjøpt. Se vedlegg i salgsoppgave for ytterligere informasjon.
Forkjøpsrett Ingen forkjøpsrett.

Megler:

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Inga Sparboes veg - presentert av Sne Eiendomsmegling.
Velkommen til Inga Sparboes veg - presentert av Sne Eiendomsmegling.
Her får du flotte leiligheter i ulike størrelser, i gangavstand fra alt du trenger i hverdagen.
Her får du flotte leiligheter i ulike størrelser, i gangavstand fra alt du trenger i hverdagen.
2-roms leilighet med praktisk planløsning og direkte adkomst til fellesarealer.
2-roms leilighet med praktisk planløsning og direkte adkomst til fellesarealer.
Alle soverom har plass til seng av ønsket størrelse og oppbevaringsmøbel.
Alle soverom har plass til seng av ønsket størrelse og oppbevaringsmøbel.
God takhøyde, åpen planløsning og kjøkken med integrerte hvitevarer.
God takhøyde, åpen planløsning og kjøkken med integrerte hvitevarer.
Bad med varmekabler i gulv, praktisk baderomsinnredning og dusj med innfellbare dører.
Bad med varmekabler i gulv, praktisk baderomsinnredning og dusj med innfellbare dører.
2-roms leilighetene passer fint for par og for de som bor alene.
2-roms leilighetene passer fint for par og for de som bor alene.
I fellesarealene på hovedplan er det vertsskap, allrom, kaf\e og hobbyrom - for å nevne noe.
I fellesarealene på hovedplan er det vertsskap, allrom, kaf\e og hobbyrom - for å nevne noe.
For sosialt lag blant beboere eller i private selskap.
For sosialt lag blant beboere eller i private selskap.
3-roms leilighet med innglasset balkong.
3-roms leilighet med innglasset balkong.
Fine utsiktsforhold og gode møbleringsmuligheter.
Fine utsiktsforhold og gode møbleringsmuligheter.
Kjøkken med praktisk innredning, og rom for spisebord mellom kjøkken og stue.
Kjøkken med praktisk innredning, og rom for spisebord mellom kjøkken og stue.
Hovedsoverom i leiligheten. Her er god plass til garderobeskap.
Hovedsoverom i leiligheten. Her er god plass til garderobeskap.
Romslig bad/vaskerom med fliser, varmekabler og vegghengt toalett.
Romslig bad/vaskerom med fliser, varmekabler og vegghengt toalett.
Glassveggen kan åpnes opp, og du har flott utsikt mot innseilingen til Tromsø i sør. Leiligheten ligger i byggets 3.etasje.
Glassveggen kan åpnes opp, og du har flott utsikt mot innseilingen til Tromsø i sør. Leiligheten ligger i byggets 3.etasje.
Effektiv planløsning som egner seg for eldre såvel som unge!
Effektiv planløsning som egner seg for eldre såvel som unge!
Lys og fin entrè med plass til garderobemøbel.
Lys og fin entrè med plass til garderobemøbel.
Leilighetene er innflyttingsklare!
Leilighetene er innflyttingsklare!
Det er gangavstand til butikker, kafèer, promenade langt havet og turløyper på toppen av øya!
Det er gangavstand til butikker, kafèer, promenade langt havet og turløyper på toppen av øya!
Heis i bygget til alle etasjer.
Heis i bygget til alle etasjer.
Innendørs postkassestativer.
Innendørs postkassestativer.
Sportsboder i lukket bodanlegg.
Sportsboder i lukket bodanlegg.
Søppelsjakter fins både ute, og i et lukket rom inne i bygget.
Søppelsjakter fins både ute, og i et lukket rom inne i bygget.