Risøyvegen 9

Tromsdalen

Soverom
4 stk
Størrelse
157m2 (BRA-i)
Prisantydning
6 390 000,-

Risøyvegen 9 - En flott enebolig i Tromsdalen med utleiedel og garasje. Gode solforhold hvor du har formiddagssol og kveldssol på de ulike terrassene. Hovedenheten inneholder moderne kjøkken, stor stue med utgang til veranda, tre soverom, bad, toal ettrom, entre og godt med lagringsplass i bod. I sokkelleiligheten er det stue/kjøkken, bad, soverom, entre og bod. Eneboligen ligger i et rolig og barnevennlig strøk, med nærhet til Tromsø sentrum, dagligvarebutikker, fjellheisen, turområder, skole og barnehage m.m. Høydepunkter: Nytt moderne kjøkken.. Utleiedel i sokkel.. Garasje.. God lagringsplass i boder.. Flere terrasser/veranda med gode solforhold.. Familievennlig beliggenhet nært skole, barnehage og TUIL Arena.. Fine turområder som Sherpatrappa og Fjellheisen i umiddelbar nærhet.. Velkommen på visning! ... Les mer

Prisantydning: 6 390 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Internt bruksareal: 157m2 (BRA-i)
Eksternt bruksareal: 44m2 (BRA-e)
Soverom: 4
Byggeår: 1960
Energimerking: F
Tomteareal: 366m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Risøyvegen 9
9020 Tromsdalen
Oppdragsnummer 52-23-0429
Totalvurdering Risøyvegen 9 - En stor enebolig i Tromsdalen med utleiedel i sokkel og garasje. Gode solforhold hvor du har formiddagssol og kveldssol på de ulike terrassene. Hovedenheten inneholder moderne kjøkken, stor stue med utgang til veranda, tre soverom, bad, toalettrom, entre og godt med lagringsplass i bod. I sokkelleiligheten er det stue/kjøkken, bad, soverom, entre og bod.

Eneboligen ligger i et rolig og barnevennlig strøk, med nærhet til Tromsø sentrum (ca 3 km), dagligvarebutikker, fjellheisen, turområder, skole og barnehage m.m. Gode bussforbindelser i nærområdet.

Høydepunkter:

- Nytt moderne kjøkken.
- Nye laminatgulv.
- Utleiedel i sokkel.
- Garasje.
- Svært god lagringsplass i boder.
- Flere veranda/terrasser med gode solforhold.
- Familievennlig beliggenhet nært skole, barnehage og TUIL Arena.
- Fine turområder som Sherpatrappa og Fjellheisen i umiddelbar nærhet.
Matrikkel Gnr. 17 bnr. 1098 i Tromsø kommune
Beliggenhet Eneboligen ligger i et rolig og barnevennlig strøk, med nærhet til Tromsø sentrum (ca 3 km), dagligvarebutikker, fjellheisen, turområder, skole og barnehage m.m.
Det er også gode bussforbindelser i området, som tar deg over hele Tromsø.
Adkomst Eiendommen har adkomst via offentlig veg.
Tomt/beskaffenhet Tomten er hellende mot vest.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1960
Areal Primærrom: 156 kvm, Bruksareal: 201 kvm, BRA-i: 157 kvm , BRA-e: 44 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 2, Soverom: 4, Bad: 2, Ekstratoalett: 1, Antall rom: 6
Byggemåte Eier opplyser at taket er tekket med pappshingel. Takrenner og nedløp av plastbelagt stål.
Yttervegg som bindingsverkskonstuksjon med stående bordkledning. Takkonstruksjon av takstoler. Isolert undergurt. Luftet kaldloft.
Boligen har malte trevinduer med 2-lags glass. De fleste vinduene er byttet i 2012. Malt hoveddør med glassfelt til boligen. Malt ytterdør til leiligheten. Malt dør med glassfelt til
veranda. Balkong av trykkimpregnerte materialer. Rekkverk med malt trepanel. Det er etablert markterrasser rundt boligen.
Ferdigattest Det foreligger ferdigattest datert 14.07.1978.
At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggmeldt eller godkjent.
Innhold Hovedetasje:
(BRA-I) Stue/kjøkken, Vaskerom hovedleilighet, Gang, Toalettrom, Gang 2, Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Bad hovedleilighet.

Kjeller:
(BRA-i) Bod 3, Gang 3, Soverom, Bad leilighet, Stue, Kjøkken.
(BRA-e) Garasje, Gang, Bod, Gang 2, Bod 2, Annet våtrom(teknisk rom hovedleilighet).
Standard Boligen har overflater med parkett, belegg og laminat på gulv.
Malte plater og tapet/strie på vegg. Malte plater i himling.
I kjeller ved garasje og boder er veggene av malte plater, betong og pusset mur. På gulv er det betong og belegg, himling av plater og himlingsplater.
Boligen har malte dører. enkelte med glassfelt. Enkelte dører er av finer. Dør mellom garasje og boder er brannklassifisert.

Bad hovedleilighet: Malte himlingsplater. Fliser på vegg. Rommet har flis på gulv. Badet har ukjent sluktype. Badet har innredning med heldekkende servant og ett-greps blandebatteri, speil med belysning og
gulvmontert toalett. Elektrisk styrt avtrekk i tak. Tilluft via spalte mellom dør og terskel.

Bad sokkelleilighet: Baderomsplater på vegg. Malte himlingsplater. Badet har plastsluk. Vinylbelegg klemt under klemring. Badet har innredning med servant og ett-greps
blandebatteri, speil med belysning, gulvmontert toalett. Elektrisk styrt vifte i vegg. Tilluft via spalte mellom dør og terskel.

Teknisk rom hovedleilighet:Rommet har belegg på gulv. Malte plater og pusset mur på vegger. Malte plater i himling.

Kjøkken hovedleilighet: Kjøkkeninnredning med glatte fronter. Enkel oppvaskkum nedfelt i laminat benkeplate. Innebygget steikovn, induksjonstopp og oppvaskmaskin. Det er montert flis og glassplate i
kokesonen. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Kjøkken sokkelleilighet: Kjøkkeninnredning med glatte fronter. Enkel oppvaskkum nedfelt i laminat benkeplate. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Fordeling av tilstandsgrader:

TG0: Ingen avvik
TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som ikke krever tiltak
TG2: Avvik som kan kreve tiltak
TG3: Store eller alvorlige avvik
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

TG3 (Store eller alvorlige avvik):

- Utvendig - Nedløp og beslag:
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Det er påvist avvik i beslagløsninger. Eier har opplyst at enkelte nedløp fryser. Dette gjelder nedløp der bortledning av vann er mangelfull.
Eier har i egenerklæringen opplyst at det har vært lekkasje rundt pipebeslag men at denne skaden er "fikset" med tettemiddel. Av
egenerklæring fremkommer tettingen som midlertidig frem til pipe skal rives. På befaringstidspunktet var pipen ikke revet.

- Utvendig - Veggkonstruksjon:
Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft:
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen.
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
Det er målt 22.1 vektprosent fuktighet i undertak.
Det er registrert isdannelse ved gesims som tyder på manglende lufting eller at det ikke er montert dampsperre mot kald sone.
Det er påvist fukt i undertak i takkonstruksjonen ved inngangspartiet.
Eier opplyser i egenerklærinen at det ved inngangsparti er en kuldebro og manglende isolasjon etter renovering av El anlegg.
Det er synlige merker etter fukt som ikke gir utslag ved fuktmåling.

- Innvendig - Overflater - Garasje og boder:
Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
I enkelte rom er himlingen demontert.

- Våtrom - Kjeller - Annet våtrom (teknisk rom hovedleilighet) - Generell:
Det er registrert hull i belegg på gulv som gjør at gulvet ikke er vanntett.
Belegg er løsnet fra gulv.
Belegg er klemt til sluken.
Det er registrert utette gjennomføringer i gulvet.
Rommet har ikke mekanisk ventilasjon.
Slukrist er ødelagt.

Våtrom - Bad hovedleilighet - Sluk, membran og tettesjikt:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
Det er påvist at det er benyttet smøremembran ved gjennomføringer av vannrør under servanten.
Det er på samme sted ikke benyttet rørmansjetter.

Våtrom - Vaskerom hovedleilighet - Generell:
Rommet har belegg på gulv og malte plater på vegg.
Det er målt en høydeforskjell fra topp slukrist til belegg ved dør på ca 2mm.
Ved dørterskel er det en oppkant på ca. 5 cm.
Det er synlig hull i belegg langs gulvet. Rørgjennomføringer er ikke tette. Plassering av sluk gjør den vanskelig å besikte.
Rommet har ventil i vegg. Det er ikke luftespalte under dør.
Overflater fremstår som slitte. Avløp fra vaskemaskin går direkte i sluk. Det er ikke opplegg for
vaskemaskin. Vaskerommet har ikke mekanisk ventilasjon

Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg:
Anlegget bør ha en utvidet el-kontroll.
- Antall sikringer stemmer ikke overens med kursfortegnelsen.
- Eier har i egenerklæringen oppgitt at han selv har montert enkelte stikk.
- Anlegget har stikkontakter/ledninger som ikke er riktig montert/avsluttet.
- Det er etablert spotter mot kaldt tak uten spottboks/beskyttelse.
- Deksel i sikringsskap er løst.
- Veggmontert varmeovn er tilkoblet via skjøteledning.

Tomteforhold - Terrengforhold:
Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.
Det er i egenerklæringen opplyst at det samles vann på gulv i garasje.

TG 2 (avvik som kan kreve tiltak):

- Utvendig - Vinduer:
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Omrammingen til vinduene går helt ned til vindusbeslaget.
Omrammingen bør ha en avstand på 6mm til beslaget for å hindre fuktopptak i treverket. Det bør etableres beslag over vinduene.
Omrammingen bør ha en avstand på 6mm til beslaget for å hindre fuktopptak i treverket. Det må påberegnes at enkelte av de eldre vinduene må byttes.

- Utvendig - Dører:
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
Slik rekkverket i dag er utformet er det fare for at barn kan klatre på rekkverket.
Det er pågående arbeid på veranda som ikke er ferdigstilt.

- Innvendig - Overflater:
I hoveddelen er det en del finisharbeider som gjenstår etter oppussing.
Det mangler enkelte steder listverk. Sparkel er ikke pusset ned og overmalt. Det er registrert tørkesprekker på overflater.

- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
måleavvik.
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er påvist andre avvik:Avvikene er registrert i flere rom i begge etasjene.
Det er i egenerklæring opplyst at det er svai gulv, samt fuktskader etter at det har bodd en uren hund i huset

- Innvendig - Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

- Innvendig - Rom under terreng:
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
Påvisning/indikasjoner gjelder rom bak garasje.
kjellerleiligheten er yttervegg innvendig isolert. Det er benyttet dampsperre på veggen der mer en havlvparten av veggen er under terreng.
I rom under terreng er det dårlig/mangelfull ventilering.

- Innvendig - Innvendige dører:
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører tar i karmen/gulvet når de åpnes/lukkes.

- Innvendig - Andre innvendige forhold:
Det er registrert svertesopp i utleiedel på soveromsvegg som er rengjort.
Det er observert en del skolopender i garasje og utleiedel. Observert fleskeklanner i hoveddel.

- Våtrom - Bad hovedleilighet - Overflater vegger og himling:
Ved avtrekk i tak er det registrert fuktmerker. Det er foretatt måling som ikke viser nåværende fukt.

- Våtrom - Bad hovedleilighet - Overflater gulv:
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

- Våtrom - Kjeller - Bad leilighet - Overflater vegger og himling:
Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Våtromsplatene er ikke forseglet i underkant. Platene skal forsegles for å forhindre fuktopptak.
Enkelte aluminiumsprofiler er for korte.

- Våtrom - Kjeller - Bad leilighet - Sluk, membran og tettesjikt:
Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone.

- Våtrom - Kjeller - Bad leilighet - Sanitærutstyr og innredning:
Gulvmontert toalett er ikke tilstrekkelig festet til underlaget.

- Kjøkken - Stue/kjøkken - Overflater og innredning:
Det mangler fugemasse mellom enkelte fliser. På kjøkken mangler det stedvis sokkelist og enkelte foringer.

- Toalettrom - Overflater og konstruksjon:
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

- Tekniske installasjoner - Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

- Tekniske installasjoner - Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

- Tekniske installasjoner - Ventilasjon:
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
På befaringstidspunkt var de fleste veggventiler lukket. Det er registrert saltutslag på vegg og gulv i rom under terreng.

- Tekniske installasjoner - Varmtvannstank hovedetasje:
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

- Tekniske installasjoner - Varmtvannstank - Leilighet:
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

- Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg - Leilighet:
Det foreligger samsvarserklæring for deler av anlegget. Det bør foretas en el-kontroll av anlegget der det ikke foreligger samsvarserklæring.

- Tomteforhold - Drenering:
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Gjelder drenering som ikke er byttet.
Det er registrert saltutslag på gulv og vegg som er en indikasjon på at dreneringen ikke virker tilfredsstillende. Det er konstatert at vortepapp ikke er korrekt montert.

- Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser.
Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk.
Det er registrert sprekkdannelser i betonggulv i garasje.

- Tomteforhold - Utvendige vann- og avløpsledninger:
Offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Det er opplyst i egenerklæringen at dreneringskum er gravd ned under parkering og ikke er synlig.

TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt:

- Utvendig - Taktekking:
Taker er ikke besiktiget grunnet snødekt tak og manglende forsvarlig adkomst til taket. Eier opplyser at taket er tekket med pappshingel.
Det bør gjøres ytterligere undersøkelser når taket er snøfritt. Eier opplyser at takket er byttet av tidligere eier for ca. 10 år siden

- Innvendig - Pipe og ildsted:
Boligen har elementpipe. Røykrør er murt igjen av eier. Det er ikke montert ildsted. Dersom man på et senere tidspunkt ønsker å montere ildsted må det gjøres en vurdering av pipen

- Tomteforhold - Forstøtningsmurer:
Forstøtningsmurer er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk og varmepumpe.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering i garasje og biloppstillingsplasser på tomt.
Tomten Areal: 366 kvm, Eierform: Eiet tomt
Regulering Eiendommen reguleres av:
Kommuneplanens arealdel. PlanID: 0142. 1110 - Boligbebyggelse.
PlanID: 0526, Reguleringsformål gammel lov110 - Boliger.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 6 390 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Thomas Echroll den 05.12.23
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 1 435 387,-
Formuesverdi sekundærbolig: 5 454 471,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2020.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 29 018,- pr. År.
Energiforbruk Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F
Adgang til utleie Leiligheten har en godkjent utleiedel i sokkel som leies ut.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1977/306942-1/97 Registrering av grunn dato 09.11.1977
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:5501 Gnr:17 Bnr:577

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Tegninger
Ferdigattest
Boligopplysninger
Vedtekter
Reguleringsplan
Energiattest
Nabolagsprofil

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Selger har kjøpt boligselgerforsikring hos Gjensidige. Forsikringen dekker selgers mangelsansvar etter avhendingslova i 5 år etter overtagelse. Krav rettes direkte til forsikringsselskapet.

Selger opplyser om følgende i egenerklæringsskjema:

- Hovedbad:
Speil over servant ramlet ned å knuste vask som sto under, vaske er byttet. Toalettet fikk skade etter hendelse og er tettet med tech-7. Noe glippe/åpning i fuger mellom fliser. Virker som dårlig avtrekk da man kan skimte fuktskader i tak.
Stikkontakter er ikke koblet til.

- Vaskerom:
Vaskerom har ikke tilstrekkelig sluk for å ta unna drenerings vann fra vaskemaskin, rør fra maskin ligger løst i sluk på gulv.

- Gjeste toalett:
Det er montert vegghengt toalett med innebygget sisterne, denne har ikke montert lekasjestopperkasse. Mangler deksel for koblingsbokser (EL)

- Loft:
Oppdaget lekkasje fra pipe beslag i 2022, dette er "fikset" med tech-7 som nød-reparasjon da pipe skulle rives. Det er oppdaget fuktighet i takstoler 2022, dokumentert med bilder.
Kuldebroer i tak over yttergang og andre plasser, genererer smeltevann fra snø som lager store istapper på takutsikk. Mangler noe isolasjon etter renovering av EL anlegg.

- Garasje:
Gulv under garasjeport er ikke helt i plan og det siver inn vann mellom port og gulv inn i garasje.

- Pipe ble plombert ved renovering, utsikkende rørstuss ble slådd inn i pipe og murt igjen. Pipe har ikke vært i bruk under vårt
eie

- Sprekker i grunnmur ved garasjeport, sprekker brannvegg mot leilighet og riss i garasje gulv. Svai i tak over stue.
Man kan skimte fuktskader og svai i gul etter at det har bodd en uren hund i huset.
- Det er observert svertesopp i utleiedel på soveromsvegg, rengjort. Det er observert en del skolopender i garasje og utleiedel.
Observert fleskeklanner i hoveddel.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
Det er gjort endringer på planløsninger samt at tidligere inngangsparti er kledd inn slik at det blir en del av boligen.
Godkjente tegninger fra oppføringstidspunkt viser at leiligheten er fysisk adskilt fra hoveddelen.

Fra midlertidig brukstillatelse: Boligbygg med en 4 roms og en 2 roms leilighet.

Det foreligger ikke søknad på arbeid vedrørende inngangsparti.

Megler:

Stina Stormo

(+47) 41434462

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Stina Stormo

(+47) 41434462

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Risøyvegen 9 - Presentert av Sne Eiendomsmegling ved Stina Stormo.
Velkommen til Risøyvegen 9 - Presentert av Sne Eiendomsmegling ved Stina Stormo.
Innholdsrik enebolig med utleie, garasje og sentral beiggenhet.
Innholdsrik enebolig med utleie, garasje og sentral beiggenhet.
Plantegning sokkeletasje.
Plantegning sokkeletasje.
Plantegning hovedetasje.
Plantegning hovedetasje.
Lys og fin stue med nye laminatgulv. Utgang til veranda.
Lys og fin stue med nye laminatgulv. Utgang til veranda.
Stuen er delt opp i tre soner, med spisestue, sofagruppe og lesekrok. Varmepumpe er montert i stue.
Stuen er delt opp i tre soner, med spisestue, sofagruppe og lesekrok. Varmepumpe er montert i stue.
Lekkert kjøkken med integrerte hvitevarer. Godt med skap- og benkeplass. Skapplass i front av kjøkkenet også.
Lekkert kjøkken med integrerte hvitevarer. Godt med skap- og benkeplass. Skapplass i front av kjøkkenet også.
Moderne innredning og downlights i tak. Spiseplass i tilknytning til kjøkken.
Moderne innredning og downlights i tak. Spiseplass i tilknytning til kjøkken.
Flott kjøkken som har en praktisk U-form. Mye benkeplass.
Flott kjøkken som har en praktisk U-form. Mye benkeplass.
Spisestue.
Spisestue.
Stue
Stue
Koselig lesekrok på stue. Her har man flere innredningsmuligheter.
Koselig lesekrok på stue. Her har man flere innredningsmuligheter.
Boligen har tre soverom i hovedetasjen.
Boligen har tre soverom i hovedetasjen.
Det største soverommet har god plass for både seng, sofa og skrivepult.
Det største soverommet har god plass for både seng, sofa og skrivepult.
Soverom av god størrelse.
Soverom av god størrelse.
Flislagt baderom i hovedetasjen med badekar.
Flislagt baderom i hovedetasjen med badekar.
Toalettrom i hovedetasjen.
Toalettrom i hovedetasjen.
Gang med skyvedørsgarderobe med god lagring av klær.
Gang med skyvedørsgarderobe med god lagring av klær.
Romslig entre med spottbelysning og plass for oppbevaring av klær og sko.
Romslig entre med spottbelysning og plass for oppbevaring av klær og sko.
Familievennlig beliggenhet nært skole, barnehage og TUIL Arena.
Familievennlig beliggenhet nært skole, barnehage og TUIL Arena.
Inngangsparti. Huset ble malt i 2021.
Inngangsparti. Huset ble malt i 2021.
Gode solforhold hvor du har formiddagssol og kveldssol på de ulike terrassene.
Gode solforhold hvor du har formiddagssol og kveldssol på de ulike terrassene.
Lys og trivelig utleiedel i sokkel.
Lys og trivelig utleiedel i sokkel.
Kjøkken utleiedel - innredning med glatte fronter.
Kjøkken utleiedel - innredning med glatte fronter.
Soverom av god størrelse i utleiedel.
Soverom av god størrelse i utleiedel.
Baderom med dusjkabinett.
Baderom med dusjkabinett.
Biloppstillingsplasser på tomt og i garasje.
Biloppstillingsplasser på tomt og i garasje.