Langsundveien 231

Hansnes

Soverom
1 stk
Størrelse
33m2
Prisantydning
1 190 000,-

Langsundveien 231 - Eldre enebolig med naust og flott utsikt! Pent beliggende sentralt på Hansnes. Under 1 time til Tromsø, fergekai og nærbutikk 3 min. kjøring unna eiendommen! Eiendommen er ikke vedlikeholdt og har behov for renovering. Høydepunk ter: Pen utsikt. Under 1 time til Tromsø. Naust. Strandlinje. Renoveringsbehov, men stort potensiale. Velkommen til visning! ... Les mer

Prisantydning: 1 190 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 33m2
Bruksareal: 33m2
Soverom: 1
Byggeår: 1967
Tomteareal: 785m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Langsundveien 231
9130 Hansnes
Oppdragsnummer 52-23-0330
Totalvurdering Langsundveien 231 - Eldre enebolig med naust og flott utsikt! Eiendommen er ikke vedlikeholdt i senere tid og har behov for renovering/oppgradering.

Pent beliggende sentralt på Hansnes. Under 1 time til Tromsø, fergekai og nærbutikk 3 min. kjøring unna eiendommen!

Høydepunkter:
Pen utsikt
Under 1t til Tromsø
Naust
Strandlinje
Renoveringsbehov, men stort potensiale

Velkommen til visning!
Matrikkel Gnr. 43 bnr. 37 i Karlsøy kommune
Beliggenhet Boligen ligger sentralt til ca. 3 minutter unna fergekaia på Hansnes i Karlsøy kommune. Her har du to nærbutikker, kommunesenter, barne- og ungdomsskole, cafè/pub og gode kollektivmuligheter. 10 minutt gange unna aktivitetshall på Hansnes for bl.a. ballspill.
Adkomst Adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Lett skrånede tomt med strandlinje og naust nedfor offentlig vei. Lett gruset innkjørsel. Tomten bør ses på som en naturtomt med lite opparbeidet plen og annet areal rundt bygningsmassen.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1967

Det er usikkerhet rundt eksakt byggeår. I matrikkelbrev fra kommunen er det opplyst at boligen er etablert i 1967.
Areal Se vedlagt matrikkelbrev.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 1, Bad: 1, Antall rom: 2
Byggemåte Det står 2 bygg på eiendommen, en enebolig på overside av vei og naust nedenfor vei.
Ferdigattest Det er ikke funnet ferdigattest eller midl. brukstillatelse i kommunens arkiver.
Innhold Eiendommen består av bolighus og naust.

Enebolig: 33 m².
Naust: 28 m².

Bolighuset strekker seg over 2 plan og inneholder: Stue, kjøkken, entre, loftstue, bad og soverom.
Standard Bygningsmassen må påregnes å renoveres/oppgraderes for å tåle dagens bruk.
Møblering/utstyr Eiendommen overleveres slik den står og vil ikke bli ytterligere klargjort før overtakelse. Campingvognen som stod på eiendommen er nå fjernet. Noen personlige gjenstander vil bli fjernet.
Oppvarming Vedfyring med ukjent tilstand. El-anlegg er for øyeblikket koblet ut, se vedlegg for mer informasjon. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Det er anledning å parkere i innkjørsel.
Tomten Areal: 785 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Eiendommen er koblet til offentlig vei via privat innkjørsel. Ikke offentlig vann og avløp.
Regulering Området er ikke regulert men parsellen registreres beliggende i et område avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNF(R)).

Det er ingen kjent pågående regulering eller innsendte reguleringsplaner som bør tas med i en betraktning av eiendommen.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 190 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,- (avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Selgerne har valgt å ikke innhente tilstandsrapport. Det må påregnes både tid og penger for å sette eiendommen i beboelig stand. Det foreligger en arealoppmåling, se vedlegg.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 186 006,-
Formuesverdi sekundærbolig: 706 822,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2022 og regnet ut ved hjelp av skatteetatens boligverdikalkulator.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 687,- pr. År.

Kommunale avgifter omfatter ikke renovasjon. Dette må tegnes av evt. ny eier (pr. nå ingen bosatt der).
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1972/1100-2/97 Livsvarig borett 15.03.1972
RETTIGHETSHAVER: BERG OLAF OG HJØRDIS

1991/4760-1/97 Erklæring/avtale 22.04.1991
Erol. dat. 16.04.91 hvorved eieren vedtar forskjellige vilkår i anledning vegvesenets tillatelse til å legge kloakkledning. under Riksveg 863.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Fremtind Forsikring AS
Polisenummer: 7822960
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Arealoppmåling
Selgers egenerklæringsskjema
Matrikkelbrev Karlsøy kommune
Infobrev fra Plan- og utviklingsenheten i Karlsøy kommune
Tilsynsrapport fra Ekvaly Elsikkerhet AS
Lukking av avvik fra Arva
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger se vedlegg som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Eiendommen selges av arvinger. Arvingene har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være feil og mangler ved eiendommen som det ikke er spesifikt opplyst om. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Selger opplyser om følgende i egenerklæringsskjema:
Noe fukt i kjeller. Satt inn ny måler på strøm når det ble pliktig. Privat septik og privat brønn. Noen sprekker i grunnmur. Har tidligere observert mus i kjeller. Mugg/råte i en av veggene på enebolig. Boligen har et stort oppgraderingsbehov.

Det gjøres oppmerksom på følgende forhold:
1. Eiendommen er i dag tatt ut av kommunens innsamlingsordning for avløpsslam f.o.m. 01.01.2023. Ny eier plikter å straks gi kommunen beskjed når boligen tas i bruk. Slamavskilleren sluttømmes i 2024 jf. brev fra Driftsenheten i Karlsøy kommune datert 22.12.2022.
2. Det finnes ikke godkjente tegninger eller ferdigattest for bolig eller naust.

Megler:

Hege Kittelsen

(+47) 41003372

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Hege Kittelsen

(+47) 41003372

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

For visning, klikk på "Visningspåmelding" under. Kontakt megler for mer informasjon!
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Langsundveien 231 - Presentert av Sne Eiendomsmegling ved Hege Kittelsen!
Velkommen til Langsundveien 231 - Presentert av Sne Eiendomsmegling ved Hege Kittelsen!
Enebolig med naust og strandlinje sentralt på Hansnes.
Enebolig med naust og strandlinje sentralt på Hansnes.
Eiendommen er på ca. 758 kvm. og inneholder enebolig og naust/sjøbu.
Eiendommen er på ca. 758 kvm. og inneholder enebolig og naust/sjøbu.
Idyllisk og sjønær eiendom.
Idyllisk og sjønær eiendom.
Planskisse 1. etasje enebolig.
Planskisse 1. etasje enebolig.
Planskisse 2. etasje enebolig.
Planskisse 2. etasje enebolig.
Boligen er av eldre dato og har behov for oppgradering for å tåle dagens bruk.
Boligen er av eldre dato og har behov for oppgradering for å tåle dagens bruk.
Veldig fin sjøutsikt fra boligen.
Veldig fin sjøutsikt fra boligen.
Bad.
Bad.
Soverommet befinner seg i loftsetasjen.
Soverommet befinner seg i loftsetasjen.
Loftet har også en egen del som kan brukes som loftstue.
Loftet har også en egen del som kan brukes som loftstue.
Eiendommen er ikke vedlikeholdt i senere tid.
Eiendommen er ikke vedlikeholdt i senere tid.
Boligen ligger sentralt til på Hansnes.
Boligen ligger sentralt til på Hansnes.