Forhåpningen 27

Tromsø

Soverom
6 stk
Størrelse
248m2 (BRA-i)
Prisantydning
6 290 000,-

Forhåpningen 27 - En sjelden mulighet på en av de aller flotteste eiendomstomtene på Tromsøya! Eiendommen ligger utrolig flott til på et høydedrag, et steinkast unna Prestvannet. Boligen som står på tomten er rensket til skallet og klargjort for vi dere renovering/utvikling. Det må påregnes både tid og penger for å sette eiendommen i beboelig stand - til gjengjeld er det uante muligheter for videreutvikling, eller å skape drømmehjemmet.  Høydepunkter: En av de flotteste eiendomstomtene i Tromsø.. Svært gode utviklingsmuligheter.. Rammetillatelse for ombygging, takterrasse, ny boenhet på ca 150 kvm og garasjeanlegg på ca 90 kvm.. Strålende solforhold.. 360  fantastisk utsikt mot både Tromsøy- og Kvaløysundet.. Stor tomt på 947 m². . Lysløypa og Prestvannet som nærmeste nabo.. Velkommen til visning! ... Les mer

Prisantydning: 6 290 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Internt bruksareal: 248m2 (BRA-i)
Soverom: 6
Byggeår: 1927
Tomteareal: 947m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Forhåpningen 27
9011 Tromsø
Oppdragsnummer 52-23-0139
Totalvurdering Forhåpningen 27 - En sjelden mulighet på en av de aller flotteste eiendomstomtene på Tromsøya!

Boligen som står på tomten er opprinnelig en tomannsbolig, som nå er rensket til skallet og klargjort for videre oppbygging/renovering/utvikling. Selger har påbegynt totalrenovering av boligen og den framstår derfor ikke beboelig i dag. Det vesentligste av innvendige overflater og installasjoner er tatt bort. Det er gjort noen arbeider på elektrisk anlegg, rørstammer til bad og vegger er lektret ut og etterisolert. Kjøper bør ha eller engasjere bygningskyndig kompetanse og ta spesielt hensyn til boligens tilstand, da det er igangsatt, men ikke fullført, større bygningsmessige arbeider i boligen. For øvrig bærer boligen preg av elde og det må påregnes kostnader knyttet til større bygningsdeler som grunnmur, kledning, tak, drenering, vann- og avløp m.m. som er av eldre årgang, således har alle bygningsdeler og infrastruktur utlevd sin levetid.

Det må påregnes både tid og penger for å sette eiendommen i beboelig stand - til gjengjeld er det uante muligheter for å utvikle videre, eller skape drømmehjemmet.

Det foreligger rammetillatelse for oppføring av tilbygg og ombygging/renovering med tilhørende garasjeanlegg datert 17.06.2021 og 24.06.2021. Rammetillatelsene gjelder tre år fra utstedelse. Se vedlegg lengre bak i salgsoppgaven.

Eiendommen har umiddelbar nærhet til fantastiske turområder med både lysløypa og Prestvannet bare 100 meter unna. Lysløypa på Tromsøya er viden kjent for sine utmerkede turmuligheter fra nord til sør, både sommer og vinter. Her har du også kort gåavstand til flere skoler (Prestvannet, Workinnmarka og Sommerlyst), barnehager (Bymyra og Prestvannet studentbarnehage) og dagligvarebutikker. Sentrum kan nås til fots på ca 10 minutter og Jekta ca 20 minutter. Busstoppet ligger ca 200 meter unna og har hyppige avganger.

Høydepunkter:

- En av de flotteste eiendomstomtene i Tromsø.
- Svært gode utviklingsmuligheter.
- for ombygging, takopplett, takterrasse og ny boenhet på ca 150 kvm og garasje på ca 90 kvm.
- Strålende solforhold.
- 360 fantastisk utsikt fra topografisk toppunkt med utsikt mot Tromsøy- og Kvaløysundet
- Stor tomt på 947 m².
- Lysløypa og Prestvannet som nærmeste nabo.
- Gåavstand til Tromsø sentrum (ca 10 min)
- Etterspurt beliggenhet på toppen av øya.
Matrikkel Gnr. 119 bnr. 490 i Tromsø kommune
Adkomst Eiendommen har adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Tomten er anlagt på en forhøyning i terrenget og er et av de høyeste punktene på Forhåpningen. Fra toppen skråner terrenget i to retninger, mot sydøst og mot nordvest. Gruset adkomst fra offentlig veg. Tomten er beplantet med plen og noen lauvtrær. Vestre del av tomt er nylig fradelt til gnr. 119, bnr. 4417.
Boligtype, og eierform Selveier Tomannsbolig
Byggeår 1927
Areal Bruksareal: ca 248 kvm. Boligen er rensket/uferdig innvendig og har i så måte kun bruksareal i dag. Arealet er hentet fra verditakst datert 30.10.2019 og er ikke kontrollmålt. Verditakst datert 30.10.2019 har et bruksareal på 319 kvm, men sportsbod/verksted  på ca 70 kvm i kjeller er siden revet og trukket fra bruksarealet. Før innvendig riving er det opplyst at boligen hadde 201 kvm P-rom.

Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 3, Soverom: 6, Bad: 2, Antall rom: 9
Ferdigattest Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i Tromsø kommunes arkiv. Boligen er oppført i ca 1927, noe som er før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965.

Det foreligger heller ingen tegninger fra byggeår i Tromsø kommunes arkiv, og megler har derfor ikke kunnet foreta kontroll av dagens bruk opp mot eventuelle godkjente tegninger.

Det foreligger tegninger og vedtak for tilbygg datert 20.05.1981.

Det foreligger rammetillatelse for oppføring av tilbygg og ombygging/renovering med tilhørende garasjeanlegg datert 17.06.2021 og 24.06.2021. Rammetillatelsene gjelder tre år fra utstedelse. Tegninger som ligger til grunn for rammetillatelsen nedkopiert og ikke måleriktige. Arealer på tegninger (selv om disse er angitt med desimaler) er omtrentlig angitt og arealavvik kan forekomme. Se vedlegg lengre bak i salgsoppgaven.

Det må søkes om igangsettelsestillatelse før arbeidet kan starte. Erklæringer om ansvarsretter for utførelse må være sendt inn før arbeidene starter. Gjennomføringsplanen må oppdateres og innsendes hver gang det skjer en endring i ansvarsforholdene og ved søknad om endring, igangsettingstillatelse, brukstillatelse og ferdigattest. Dersom Kjøper ønsker å realisere prosjektet som beskrevet i rammetillatelsen er kjøper selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser (IG mv.) fra kommunen for å bebygge eiendommen, og har selv all gjennomføringsrisiko. Om kjøper ønsker å omsøke/foreta endringer, har kjøper selv risikoen for kommunen godtar evt. endringssøknad.
Innhold Opprinnelig innhold før innvendig riving:
Kjelleretasje:
P-rom ca 13 kvm
Kjellerstue.
S-rom: ca 45 kvm
Gang med trapperom, vaskekjeller med WC-rom, 3 boder og sportsbod.

1. etasje:
P-rom ca 81 kvm
VF/entre, gang med trapperom, gang, stue, kjøkken, 2 soverom og bad.
S-rom ca 2 kvm
Trapperom til kjelleretasje.

2. etasje:
P-rom ca 78 kvm
Gang med trapperom, kjøkken, stue, 2 soverom og bad.
S-rom ca 0 kvm.

Loft:
P-rom ca 29 kvm
Loftsgang med trapperom og 2 soverom.
S-rom ca: 0 kvm.
Standard Fundamenteringer, grunnmur og kjellergulv:
Naturstein og betongfundamenter. Grunnmur av naturstein og betong. Støpt kjellergulv, dels som grovarettet med påforet tregulv.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendig fasade:
Vegger av stående tømmer/plank med utvendig pussforblending og vegger av bindingsverk med utvendig trepanelkledning. Trebjelkelag som etasjeskillere.

Dører og vinduer:
Vinduer av 2-lags energiglass, 2-lags isolerglass og koblete/enkle vindusglass. Fabrikkmalt ytterdør. Verandadør med glassfelt og av teak.

Takkonstruksjon med yttertak:
Saltakform, sperrer. Tekket med metallplater. Renner og nedløp av stål. En del avflasset belegg på takplatene. Vannveger i himling over loftstrapp og i vindfang. Inndriv oppstår ved spesielle værforhold.

Hel tomannsbolig oppført i 1927. Boligen ble omrøstet og tilbygd mot vest i 1967. Tilbygd inngangsparti av ukjent dato, men før 1958. Trepanelkledning på vegger mot sør og vest ble lagt i 2010. En del vinduer er skiftet i 2005 og 2010. Taktekking ble skiftet i 1992. Bunnledning vann ble skiftet på midten av 2000-tallet.

Standard og byggemåte er hentet fra verditakst datert 30.10.2019 og avvik kan forekomme.

Boligen er rensket til skallet og klargjort for videre oppbygging/renovering/utvikling. Selger har påbegynt totalrenovering av boligen og den framstår derfor ikke beboelig i dag. Det vesentligste av innvendige overflater og installasjoner er tatt bort. Det er gjort noen arbeider på elektrisk anlegg, rørstammer til bad og vegger er lektret ut og etterisolert. Kjøper bør ha eller engasjere bygningskyndig kompetanse og ta spesielt hensyn til boligens tilstand, da det er igangsatt, men ikke fullført, større bygningsmessige arbeider i boligen. For øvrig bærer boligen preg av elde og det må påregnes kostnader knyttet til større bygningsdeler som grunnmur, kledning, tak, drenering, vann- og avløp m.m. som er av eldre årgang, således har alle bygningsdeler og infrastruktur utlevd sin levetid.
Parkering På egen tomt.
Tomten Areal: 947 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomten er anlagt på en forhøyning i terrenget og er ut fra selgers opplysning det høyeste punktet på Forhåpning. Fra toppen skråner terrenget i to retninger, mot sydøst og mot nordvest. Gruset adkomst fra offentlig veg. Tomten er beplantet med plen og noen lauvtrær. Ubebygd tomt mot vest er nylig fradelt (til gnr. 119 bnr. 4417).
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen ligger i et område regulert til bolig i henhold til reguleringsplaner nr. 0113, 1557 og 1715. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Eiendommen ligger innenfor fortettingsområdet i henhold til opplysninger fra Tromsø kommune.

Hensynssoner som er registrert på eiendommen i reguleringsplan:
Eiendommen ligger innenfor "andre sikringssoner": Det tillates ikke oppført noe form for bygninger eller faste installasjoner i en avstand på 6 m fra senter av vannledningen.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 6 290 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om BoligkjøperforsikringPluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet.

Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-

(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 1 926 072,-
Formuesverdi sekundærbolig: 6 933 859,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2020.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 39 018,- pr år. Tomten er nylig fradelt, noe som kan påvirke kommune avgifter ved neste termin.
Adgang til utleie Boligen er registrert som en tomannsbolig, og kan fritt leies ut i sin helhet, så fremt rommene er i tråd med rom godkjent for varig opphold og at den utleide delen ikke er adskilt som en selvstendig boenhet. Det foreligger ingen tegninger fra byggeår i Tromsø kommunes arkiv, megler har derfor ikke kunnet foreta kontroll av dagens bruk opp mot eventuelle godkjente tegninger.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Egenerklæringsskjema
Tegninger
Rammetillatelse datert 17.06.21
Rammetillatelse datert 24.06.21
Reguleringskart
Reguleringsbestemmelser
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Selger opplyser følgende i egenerklæringsskjema:
- Våtrom: Alt innvendig er revet. Utført av Aktiv Partner AS i 2021.
- Tak, yttervegg og fasade: Fra taket lekker det vann og fukt både vegg bad samt fra balkong mot nord.
- Kjeller: Vi rev et verksted hvor det ble oppdaget fukt og det er sannsynlig at det er fukt andre deler av
kjelleren.
- Elektrisk: alt gammelt ble revet og det ble montert nytt sikringsskap i 1etg og trukket nye ledningsnett til mange av rommene i huset. Utført av Alt i Elektro i 2021.
- Rør: Det er byttet rørstammer i toalettkjernen på huset. Utført av Rørfag i 2021.
- Det er oppdaget råte flere steder og det må undersøkes nærmere av kjøper.
- Eiendommen er revet innvendig og igangsatt betydelig oppbyggingsarbeider i tråd med godkjente byggeplaner. Arbeidet stoppet opp da byggentreprenør fikk store interne problemer.

Megler:

Anders Karlstrøm

(+47) 99501466

Tom Espen Stormo

(+47) 97798000

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Anders Karlstrøm

(+47) 99501466

Tom Espen Stormo

(+47) 97798000

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

For visning ta kontakt med Eiendomsmegler Anders Karlstrøm eller Tom Espen Stormo!
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Forhåpningen 27 - Presentert av Sne Eiendomsmegling
Velkommen til Forhåpningen 27 - Presentert av Sne Eiendomsmegling
En sjelden mulighet på en av de aller flotteste eiendomstomtene på Tromsøya!
En sjelden mulighet på en av de aller flotteste eiendomstomtene på Tromsøya!
Boligen som står på tomten er opprinnelig en tomannsbolig, som nå er rensket til skallet og klargjort for videre oppbygging/renovering/utvikling.
Boligen som står på tomten er opprinnelig en tomannsbolig, som nå er rensket til skallet og klargjort for videre oppbygging/renovering/utvikling.
Perfekt beliggenhet, et steinkast unna Prestvannet.
Perfekt beliggenhet, et steinkast unna Prestvannet.
Eiendommen ligger på en høyde og har utsikt i de fleste retningene, samt fantastiske solforhold.
Eiendommen ligger på en høyde og har utsikt i de fleste retningene, samt fantastiske solforhold.
Stue/kjøkken mot øst 1. etasje
Stue/kjøkken mot øst 1. etasje
Vakker utsikt mot øst.
Vakker utsikt mot øst.
og vest!
og vest!
Stue/kjøkken mot øst 2. etasje
Stue/kjøkken mot øst 2. etasje
Stue/kjøkken 1. etasje
Stue/kjøkken 1. etasje
Fantastisk utsikt fra rommet.
Fantastisk utsikt fra rommet.
Stue/kjøkken 1. etasje
Stue/kjøkken 1. etasje
Tomten er på 947 kvm, anlagt på en forhøyning i terrenget og er et av de høyeste punktene på Forhåpningen. Markert område kan avvike noe.
Tomten er på 947 kvm, anlagt på en forhøyning i terrenget og er et av de høyeste punktene på Forhåpningen. Markert område kan avvike noe.
Det foreligger rammetillatelse for oppføring av tilbygg og ombygging/renovering med tilhørende garasjeanlegg datert 17.06.2021 og 24.06.2021.
Det foreligger rammetillatelse for oppføring av tilbygg og ombygging/renovering med tilhørende garasjeanlegg datert 17.06.2021 og 24.06.2021.
Det må påregnes både tid og penger for å sette eiendommen i beboelig stand - til gjengjeld er det uante muligheter for å utvikle videre, eller skape drømmehjemmet.
Det må påregnes både tid og penger for å sette eiendommen i beboelig stand - til gjengjeld er det uante muligheter for å utvikle videre, eller skape drømmehjemmet.
Her har du også kort gåavstand til flere skoler (Prestvannet, Workinnmarka og Sommerlyst), barnehager (Bymyra og Prestvannet studentbarnehage) og dagligvarebutikker.
Her har du også kort gåavstand til flere skoler (Prestvannet, Workinnmarka og Sommerlyst), barnehager (Bymyra og Prestvannet studentbarnehage) og dagligvarebutikker.
Eiendommen har umiddelbar nærhet til fantastiske turområder med både lysløypa og Prestvannet bare 100 meter unna.
Eiendommen har umiddelbar nærhet til fantastiske turområder med både lysløypa og Prestvannet bare 100 meter unna.
Lysløypa på Tromsøya er viden kjent for sine utmerkede turmuligheter fra nord til sør, både sommer og vinter. Her fra Charlottenlund aktivitetspark.
Lysløypa på Tromsøya er viden kjent for sine utmerkede turmuligheter fra nord til sør, både sommer og vinter. Her fra Charlottenlund aktivitetspark.
Dagligvarehandel i gåavstand fra eiendommen.
Dagligvarehandel i gåavstand fra eiendommen.
Forha pningen 27 ny markering drone 1
Forha pningen 27 ny markering drone 1
Forha pningen 27 ny markering drone 2
Forha pningen 27 ny markering drone 2
DJI_0822
DJI_0822