Fagertoppen

Ramfjordbotn

Soverom
stk
Størrelse
65 –117 m2
Prisantydning
3 880 000–6 190 000,-
Pris fra: 3 880 000,-
Pris til: 6 190 000,-
Eierform: Eier (Selveier)
Størrelse: 65 –117 m2
Soverom: 2 –4 stk

Se full beskrivelse

Eiendom Fagertoppen
9027 Ramfjordbotn
Oppdragsnummer 52-20-9001
Totalvurdering De to første kjøperne av 3-roms leiligheter vil få utrolige 200.000 kr i prisavslag!
Og for de som drømmer om ekstra plass, gir vi de to første kjøperne av 5-roms leilighet en fantastisk rabatt på hele 300.000 kr!
*Rabatten er allerede fratrukket i prislista.

Feltet Fagertoppen har en særdeles fin plassering på et høydedrag på Fagernes i Ramfjorden. Med sørvestvendt orientering nyter feltet flotte solforhold fra morgen til kveld.

Prosjektet består av totalt 40 boliger som skal bygges over flere byggetrinn.
Det er totalt 6 boligtyper som spenner fra 68 kvm til 162 kvm. med og uten carport.

Byggetrinn 1 (16 enheter) - Utsolgt
Byggetrinn 2 (8 enheter) - Nettopp lansert i markedet.

Det opparbeides flotte uteområder både for små og store barn. Barnehage og skole (1-10 klasse) ligger bare noen steinkast unna.
Flotte friluftsområder i umiddelbar nærhet. Her kan du spenne på deg toppturskiene like utenfor døra å gå en tur rett opp på Fagerfjellet.

For mer informasjon se www.fagertoppen.no
Matrikkel Gnr. 30 bnr. 263 i Tromsø kommune
Beliggenhet Feltet ligger flott plassert på et naturlig høydedrag like ovenfor boligfeltet Bærbakken. Feltet vil få egen innkjøring og være skjermet for gjennomgangstrafikk. Like nedenfor boligfeltet ligger det en nyoppført barnehage, samt skole (1-10 klasse). Her kan du enkelt følge barna til fots.

Kjøretiden fra Tromsø sentrum er ca. 18 min. Gode veier både sommer og vinter.
Adkomst Offentlig vei frem til feltet. Interne adkomstveger er asfaltert.
Tomt/beskaffenhet Feltet er plassert i skrånende terreng mot sørvest. Dette gir gunstige sol og utsiktsforhold i feltet. Fellesraealer/utomhus leveres ferdig opparbeidet iht. utomhusplan.
Boligtype, og eierform Selveierseksjoner i felles sameie.
Hustype 1: 3-roms leilighet på ett plan med carport. BRA: 68 kvm.
Hustype 2: 3-roms leilighet på ett plan uten carport. BRA: 68 kvm.
Hustype 3: 5-roms bolig over to plan med carport. BRA: 121 kvm.
Hustype 4: 5-roms bolig over to plan med carport. BRA: 121 kvm.
Hustype 5: 4-roms leilighet på ett plan med carport. BRA: 92 kvm.
Hustype 6: 5-roms bolig over to plan med carport. BRA: 162 kvm.

Byggetrinn 2 består av boligtype 1, 2 og 3
Areal P-rom: ca. 65 kvm. - 155 kvm.
BRA: ca. 68 kvm. - 162 kvm.

Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Arealene har ikke kontrollmålt arealene
Byggemåte Støpt betongfundament i bunn. Boligene bygges med standariserte prefabrikerte moduler med bærende konstruksjoner i tre. For nærmere beskrivelse, se vedlagt leveransebeskrivelse.
Ferdigattest Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.
Standard Boligen leveres med gjennomgående god standard, med bl.a. store vindusflater, fliselagt entré med gulvvarme, komplett flislagt bad med varme i gulv, parkett på øvrige gulv i oppholdsrom, klargjort med pipe med gjennomføring til bolig, mv.

For nærmere beskrivelse, se vedlagt leveransebeskrivelse.
Møblering/utstyr Integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen.
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
200L varmtvannsbereder.
Fiber er trukket frem til inntaksskap. Kjøper tegner eget abonnement.
Oppvarming Elektrisk oppvarming.

Boligene leveres med utvendig pipe med gjennomføring til bolig.
Gulvvarme på bad/vaskerom og entrè.

Elektrisk varmeovner på øvrige rom som ikke har varmekabler, unntatt bod/teknisk rom og sportsbod.
Parkering Parkering på tomt og i carport. Hustype 1, 3, 4, 5 og 6 har carport.
Hustype 2 har parkering på tomt like utenfor leilighet.

Parkeringsarealene er asfalterte.
Alle boligene leveres med Type 2 lader til el-bil.
Tomten Det skilles ut egen tomt pr. byggetrinn.
Gnr/bnr 30/263 består av 16 enheter i byggetrinn 1.
Gnr/bnr 30/272 består av 14 enheter, hvorav byggetrinn 2 utgjør 8 enheter. Forventes ytterligere fradelt.
Gnr/bnr 30/273 består av 10 enheter. Forventes ytterligere fradelt.
I tillegg er det etablert tomter for felles lekeplasser i reguleringsfeltet
Gnr/bnr. 30/71 og 30/274.
Vei, vann og avløp Offentlig vei frem til feltet.
Offentlig vann og avløp. Det vil være private stikkledninger frem til offentlig anlegg.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål jf. reguleringsplan 1848.
Dato for ikrafttredelse: 29.08.2018.
Forskudd Det betales ingen forskudd på kjøpesum.
Overtagelse Ferdigstillelse for byggetrinn 2 er forventet tidligst Q4 2024, forutsatt at alle utbyggers forbehold er avklart. Disse forbeholdene skal være avklart senest innen 01.07.2024. For ytterligere opplysninger, se salgsoppgave.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Fastsettes etter ferdigstillelse. Ligningsverdien fastsettes av Skatt Nord etter ny beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) og "sekundærbolig".
Kommunale avgifter Ikke fastsatt ennå. Kommunale avgifter fastsettes av Tromsø kommune iht. kommunens gebyrregulativ. Disse kan finnes på Tromsø kommunes hjemmeside.
Energiforbruk Bygget er prosjektert for å innfri energikrav iht. TEK 17. Det er utarbeidet egen energiattest av Norconsult.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet. Korttidsutleie er regulert iht. eierseksjonsloven og sameiets vedtekter.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:
Sameiet får 1. prioritets pant i den enkelte seksjon for krav som oppstår i anledning sameiet, for eksempel misligholdt plikt til å svare felleskostnader. Pantekravet er begrenset til to ganger folketrygdens grunnbeløp.
- Ingen servitutter er registrert.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Utbygger besørger forsikring av eiendommen/bygningsmassen frem til overtakelse.
Fra overtakelsen er sameiet ansvarlig for forsikring.
Innboforsikring besørges av hver enkelt seksjonseier.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovverk og garantier Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadsoppføringslova).

Selger stiller sikkerhet etter § 12 for oppfyllelse av kontrakten med 3 % av vederlaget for forhold fra før overtakelsen som økes til 5 %, gjeldende i 5 år etter overtakelsen.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
- Salgsoppgavetekst, datert 08.08.2023
- Prisliste med omkostninger, datert 09.08.2023
- Leveransebeskrivelse, datert 09.05.2023
- Fasadetegninger og snitt, datert 27.03.2023
- Plantegninger, datert 27.07.2023
- Tegning av kjøkkenløsninger
- Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

Megler:

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Fagertoppen ligger flott plassert i terrenget. Et naturlig høydedrag gir gode sol og utsiktsforhold!
Fagertoppen ligger flott plassert i terrenget. Et naturlig høydedrag gir gode sol og utsiktsforhold!
Boligfeltet ligger skjermet plassert i skrånende terreng. Sørvest vendt orientering gir svært gode lysforhold.
Boligfeltet ligger skjermet plassert i skrånende terreng. Sørvest vendt orientering gir svært gode lysforhold.
Feltet ligger tilbaktrukket fra vei og er skjermet for støy og trafikkfare.
Feltet ligger tilbaktrukket fra vei og er skjermet for støy og trafikkfare.
Områdebilde. Byggetrinn 1 er utsolgt og ferdigstilt. Byggetrinn 2 fordelt på 2 bygg i øverste rekke.
Områdebilde. Byggetrinn 1 er utsolgt og ferdigstilt. Byggetrinn 2 fordelt på 2 bygg i øverste rekke.
Byggetrinn 1 bestod av 16 enheter som alle er ferdigstilt. Dette byggetrinnet er utsolgt. Byggetrinn 2 er nå ute for salg.
Byggetrinn 1 bestod av 16 enheter som alle er ferdigstilt. Dette byggetrinnet er utsolgt. Byggetrinn 2 er nå ute for salg.
Utrolig fin lekeplass i enden av feltet med sykkelbane, tuftepark, grillhytte, mv.
Utrolig fin lekeplass i enden av feltet med sykkelbane, tuftepark, grillhytte, mv.
Lekeplass i enden av feltet med sykkelbane, tuftepark, grillhytte, mv. Perfekt for barn i alle aldre!
Lekeplass i enden av feltet med sykkelbane, tuftepark, grillhytte, mv. Perfekt for barn i alle aldre!
Stor friluftspark på vestsiden av feltet. Her er det gapahuk med bålplass, sykkelbane, hinderløype, treningspark, mv.
Stor friluftspark på vestsiden av feltet. Her er det gapahuk med bålplass, sykkelbane, hinderløype, treningspark, mv.
Midt i feltet ligger en koselig og beskyttet lekeplass for de minste.
Midt i feltet ligger en koselig og beskyttet lekeplass for de minste.
Byggetrinn 1 er utsolgt og ferdigstilt. Byggetrinn 2 fordelt på 2 bygg i øverste rekke.
Byggetrinn 1 er utsolgt og ferdigstilt. Byggetrinn 2 fordelt på 2 bygg i øverste rekke.