Lauksletta

Tromsdalen

Størrelse
58605m2
Prisantydning
1 790 000,-
Prisantydning: 1 790 000,-
Boligtype: Tomter
Tomteareal: 58605m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Lauksletta
9020 Tromsdalen
Oppdragsnummer 52-21-0015
Totalvurdering 3 tomter selges samlet, slik at du får muligheten til å bygge din drømmebolig, med naust i fjæra!

De tre tomtene er til sammen på over 58 000 kvm, og har et stort potensiale! Eiendommene ligger fint til på Lauksletta i vakre Ramfjorden. 27/11 er på hele 57.302 kvm, 27/109 er på 1.100 kvm, mens 27/74 (ved vannet) er på 203 kvm.
Det er gjort en geoteknisk vurdering av Multiconsult og rapporten viser at krav gitt i TEK 10 er tilfredsstilt, med tanke på områdestabilitet av tomta.
Godkjent adkomstvei til naust.

Fra tomtene har du en spektakulær utsikt og flotte solforhold!

Området rundt er preget av fantastisk natur, med sjø, skog og fjell i umiddelbar nærhet. Du finner flotte friluftsarealer, sommer som vinter og passer ypperlig for friluftsinteresserte!
Rett nord for eiendommen ligger Tromsdalstinden.

Ramfjord skole ligger ca. 5 km unna tomten, og dagligvare 16 km unna i Tromsdalen. Det er en kjøretur på ca. 15 minutter til Tromsø by.

For ytterligere informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Robin C. Lund.
Matrikkel Gnr. 27 bnr. 11 i Tromsø kommune
Beliggenhet Tomtene ligger på ytre Lauksletta, ved inngangen til Ramfjorden. God utsikt over fjorden og naturskjønne omgivelser. Ca. 15 minutters kjøring til Tromsø sentrum.
Adkomst Det er ikke opparbeidet adkomst til tomtene.
Tomt/beskaffenhet Naturtomt.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Tomten Areal: 58 605 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Det er ikke etablert vei, vann og avløpt på tomten.
Regulering Kjøper er kjent med at område er uregulert, men at det omfattes av kommunens LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde). jf. Kommuneplan datert 29.03.2017.

Vi vil gjøre oppmerksom på at det er et av de områdene i Tromsø kommune der det er skred- og rasfare. Men selger opplyser om at det ikke har vært noen som helst problemer rundt dette.
Konsesjon Det må søkes om konsesjon på eiendommen.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 790 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 48 400,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2019.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 1 742,- pr. År.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Se vedlegg for informasjon.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Kommuneplan
Grunnkart
Tinglyste rettigheter og servitutter
Nabolagsprofil

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.

Megler:

Robin Cornelius Lund

(+47) 97435860

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Robin Cornelius Lund

(+47) 97435860

Visning:

For visning ta kontakt med eiendomsmegler Robin C. Lund.
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Til info
Til info
gnr. 27 bnr. 11
gnr. 27 bnr. 11
gnr. 27 bnr. 109
gnr. 27 bnr. 109
gnr. 27 bnr. 74
gnr. 27 bnr. 74