Strandvegen 170

Tromsø

Størrelse
130m2
Prisantydning
3 690 000,-

Strandvegen 170 - Sentrumsnært saneringsobjekt med arkitekttegnede prosjekttegninger i attraktivt og familievennlig område! Her har du flott utsikt og meget gode solforhold! I umiddelbar nærhet har du populære Bukta, flotte turområder og busstopp m ed gode bussforbindelser til UNN/ UiT, Jekta storsenter, Tromsø sentrum m.m. I tillegg er det kort vei til barnehage, skole, dagligvare, Folkeparken og preparert lysløype som kan benyttes året rundt! Høydepunkter: Nærhet til barnehage, skole og dagligvare. Gode sol- og utsiktsforhold. Familievennlig område. Mange muligheter. Nydelige bukta rett utenfor ytterdøra. Umiddelbar nærhet til busstopp med gode bussforbindelser til UNN/UiT, Langnes lufthavn, Jekta, Tromsø sentrum m.m.. For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Ivar Nerdal! ... Les mer

Prisantydning: 3 690 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 105m2
Bruksareal: 130m2
Byggeår: 1962
Tomteareal: 350m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Strandvegen 170
9006 Tromsø
Oppdragsnummer 52-22-0321
Totalvurdering Strandvegen 170 - Sentrumsnært saneringsobjekt med arkitekttegnede prosjekttegninger i attraktivt og familievennlig område! Her har du flott utsikt og meget gode solforhold!
I umiddelbar nærhet har du populære Bukta, flotte turområder og busstopp med gode bussforbindelser til UNN/ UiT, Jekta storsenter, Tromsø sentrum m.m. I tillegg er det kort vei til barnehage, skole, dagligvare, Folkeparken og preparert lysløype som kan benyttes året rundt!

Høydepunkter:
Nærhet til barnehage, skole og dagligvare
Gode sol- og utsiktsforhold
Familievennlig område
Mange muligheter
Nydelige bukta rett utenfor ytterdøra
Umiddelbar nærhet til busstopp med gode bussforbindelser til UNN/UiT, Langnes lufthavn, Jekta, Tromsø sentrum m.m.

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Ivar Nerdal!
Matrikkel Gnr. 119 bnr. 727 i Tromsø kommune
Beliggenhet Boligen er beliggende i et attraktivt og familievennlig område på Sydspissen med fine utearealer like ved sjøen. Boligen ligger i nærheten til flotte tur - og friluftsområder. Flere dagligvarebutikker ligger i nærområdet. Det er ca. 2 km til Tromsø sentrum og dets fasiliteter.

Det er gang - og sykkelvei helt inn til sentrum. Gode bussforbindelser hvor det går hyppige avganger til både Tromsø sentrum, Jekta Storsenter og UIT/UNN.
Adkomst Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1962
Areal Primærrom: 105 kvm, Bruksareal: 130 kvm, Bruttoareal: 149 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Ferdigattest Det har vært gjort en gjennomgang av kommunens arkiver etter bygningsdokumenter for den aktuelle eiendommen. Det er ikke funnet midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i arkivet.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering på tomt.
Tomten Areal: 350 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Boligen har privat avløp og er tilknyttet offentlig vann.
Regulering Eiendommen er regulert til boligbygg, garasje, båthus og områder for boliger m/tilhørende anlegg.
Eiendommen ligger innenfor fortettingsområdet.
Eiendommen er registrert å ligge innenfor sone for vegstøy.
Konsesjon Nei.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 3 690 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring
Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages
uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss
har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige
rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på
help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på
Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for
Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av den
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 946 474,-
Formuesverdi sekundærbolig: 3 154 914,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2020.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 19 653,- pr. År.
Adgang til utleie Seksjonen kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1989/407501-1/97 Best om garasje/parkering
24.07.1989
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:3372
Med flere bestemmelser

Rettigheter i eiendomsrett
1938/769-1/97 Rettigheter iflg. skjøte
06.05.1938
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:727
Bestemmelse om kloakkledning

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Selgers egenerklæringsskjema
Tegninger
Reguleringsplan
Grunnkart
Eiendomsrapport
Vedlegg prosjekterte tegninger fra Utpost
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Selger informerer om at det har vært feil på badene oppe og nede, men at disse nå er revet og klar for å bygges opp på nytt. Videre informerer selger om at det tidligere har vært feil på det elektriske anlegget, men at alt er fjernet og klar for ny installasjon.
Selger informerer også om at innvendig avløp er fjernet. Videre informerer selger om at det er fukt i tilbygg.

Noen av bildene i salgsoppgaven er prosjekterte bilder fra Utpost, avvik kan derfor fremkomme.

Det er søkt til kommunen om totalrenovering av eiendommen.

Megler:

Ivar J. Nerdal

(+47) 97789000

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Ivar J. Nerdal

(+47) 97789000

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Ivar Nerdal!
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Strandvegen 170 - Presentert av SNE Eiendomsmegling ved eiendomsmegler Ivar Nerdal!
Velkommen til Strandvegen 170 - Presentert av SNE Eiendomsmegling ved eiendomsmegler Ivar Nerdal!
Svært attraktiv beliggenhet beliggende på sydspissen med nærhet til 
alt
 du trenger!
Svært attraktiv beliggenhet beliggende på sydspissen med nærhet til alt du trenger!
Fra boligen er det kort vei til dagligvare, skole, barnehage, busstopp med hyppige avganger og flotte turområder!
Fra boligen er det kort vei til dagligvare, skole, barnehage, busstopp med hyppige avganger og flotte turområder!
Boligen har en svært attraktiv beliggenhet på sydspissen med meget gode sol- og utsiktsforhold.
Boligen har en svært attraktiv beliggenhet på sydspissen med meget gode sol- og utsiktsforhold.
Fasade.
Fasade.
Planskisse hovedplan.
Planskisse hovedplan.
Planskisse.
Planskisse.
Planskisse.
Planskisse.
Fra eiendommen er det kun noen få minutters gange til Bukta.
Fra eiendommen er det kun noen få minutters gange til Bukta.
Dronefoto.
Dronefoto.
strandvegen1
strandvegen1
strandvegen2
strandvegen2
strandvegen3
strandvegen3
strandvegen4
strandvegen4
strandvegen5
strandvegen5
Prosjekterte tegninger fra Utpost
Prosjekterte tegninger fra Utpost
Prosjekterte tegninger fra Utpost
Prosjekterte tegninger fra Utpost
Prosjekterte tegninger fra Utpost
Prosjekterte tegninger fra Utpost
Prosjekterte tegninger fra Utpost
Prosjekterte tegninger fra Utpost
Prosjekterte tegninger fra Utpost
Prosjekterte tegninger fra Utpost
Prosjekterte tegninger fra Utpost
Prosjekterte tegninger fra Utpost
Prosjekterte tegninger fra Utpost
Prosjekterte tegninger fra Utpost
Prosjekterte tegninger fra Utpost
Prosjekterte tegninger fra Utpost