Ravikveien 451

Svensby

Soverom
3 stk
Størrelse
65m2
Prisantydning
3 800 000,-

Velkommen til Vengstein gård (Ravikveien 451) - En spektakulær eiendom med historisk sus like nord for Ravika i Lyngen. Gården Vengstein oppkalt etter en vingeformet steinformasjon, ble etablert i 1929 og drevet som gårdsbruk frem til slutten av 60 -tallet. Eiendommen har i de senere år blitt benyttet som fritidseiendom. Eiendommen ligger skjermet fra annen bebyggelse og har en vestvendt orientering. Særdeles gode sol- og utsiktsforhold. Høydepunkter: Svært gode sol- og utsiktsforhold. Naust. Beliggenhet. Eiendommen ligger tilbaketrukket og naturskjønt til i noe av det vakreste du finner av natur i Norge. For ytterligere informasjon eller visning kontakt eiendomsmegler Jørn T. Nerdal! ... Les mer

Prisantydning: 3 800 000,-
Boligtype: Annet fritid
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 65m2
Bruksareal: 65m2
Soverom: 3
Byggeår: 1930
Energimerking: G
Tomteareal: 4131m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Ravikveien 451
9064 Ravik
Oppdragsnummer 52-22-0271
Totalvurdering Velkommen til Vengsteingård (Ravikveien 451) - En spektakulær eiendom med historisk sus like nord for Ravika i Lyngen.

Gården Vengstein oppkalt etter en vingeformet steinformasjon, ble etablert i 1929 og drevet som gårdsbruk frem til slutten av 60-tallet. Eiendommen har i de senere år blitt benyttet som fritidseiendom.
Eiendommen ligger skjermet fra annen bebyggelse og har en vestvendt orientering. Særdeles gode sol og utsiktsforhold.

Huset fremstår som svært sjarmerende og inneholder stue, kjøkken, tre soverom, entrè og bad. Utenfor har du låve med innredet oppholdsrom og rikelig med lagringsplass. Nede ved sjøen har du et naust med god adkost til sjø via relativt skjermet stø. Uthus med toalettrom og bod.

Høydepunkter:
Svært gode sol- og utsiktsforhold
Naust
Skjermet beliggenhet
Låve

Eiendommen ligger tilbaketrukket og naturskjønt til i noe av det vakreste du finner av natur i Norge. Her kan du se midnattssola rulle i havhorisonten, mens blikket glir nordover mot Nordfulgeløya, Arnøya og Lyngsalpan som kneiser mot sør/øst.

For ytterligere informasjon eller visning kontakt eiendomsmegler Jørn T. Nerdal!
Matrikkel Gnr. 114 bnr. 15 i Lyngen kommune
Beliggenhet Eiendommen ligger nord for Ravik ytterst på Lenangsøyra, ca. 7 mil fra Tromsø, via ferge over Ullsfjorden. Reisetid fra Tromsø er under 2 timer.

Lyngenhalvøya er et landskapsvernområde og er et av de mest spektakulære og flotteste landskapsområdene Norge har å by på. Lyngsalpene er berømt blant ski- og turinteresserte i hele verden for sine unike muligheter og naturopplevelser for frikjøring og fjellturer. Skisesongen strekker seg helt ut til mai-juni og gir fantastiske muligheter for skikjøring i midnattssol. Lyngen har et rikt dyre- og fugleliv hvor blant annet alle Norges rovfugler er representert.

Fjordene er også blant de rikeste fiskeområdene i Nord-Norge og kan by på både flotte fiskeopplevelser, men også besøk av hval, spekkhogger, seler med mer. En kort båttur med strandhogg på en av øyene i området er en spektakulær opplevelse en sommerdag - og en sommernatt.
Adkomst Eiendommen har vegrett etter eksisterende traktorveg. Vegretten er regulert i avtale gjennom jordskifteretten. Se vedlagt erklæring, tinglyst 06.03.2024.

Det er også mulig å komme til boligen ved å kjøre til veienden like nord for Lenangsøyra, for så følge sti fra parkering. Ca. 6 min gange.
Tomt/beskaffenhet Tomten er opparbeidet med plen, plantefelt og busker. Det er gjerder rundt deler av eiendom. Stier på terreng mellom bygninger på tomt.
Boligtype, og eierform Selveier Fritidseiendom
Byggeår 1930
Areal Primærrom: 65 kvm, Bruksareal: 65 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod). Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 1, Ekstratoalett: 1, Antall rom: 4
Ferdigattest Megler har forsøkt å innhente tegninger og informasjon fra Lyngen kommune, men har ikke vært i stand til å oppdrive noe. Dette antas å skyldes gårdens alder. Megler kan således ikke ta stilling til eventuelle godkjenninger eller mangler på godkjenninger. Nåværende eier har ikke hatt noen negative henvendelser fra Lyngen kommune.

Boligen er endret etter opprinnelig oppføring. Det er en gammel låve og et frittstående anneks på tomt. Naustet har egen tomt. Byggesak er ikke kontrollert. Eiendom ligger i komplisert område for utvikling. Dette som følger av landbruk og nærhet til sjøen. Det antas at delvis innredning av låvebygning er gjennomført uten at det er søkt bruksendring fra sekundær- til primærromsareal.
Standard FRITIDSBOLIG
Overflater:
Eldre innvendige overflater. Varierte overfalet. Mange småskader. Deler er pusset opp/godt vedlikeholdt.
Utvendig er det Liggende kledning. Vedlikeholdsbehov på deler. Noe svak lufting på deler. Mangler musebånd. Lite fall på deler av tak. Beslag på tak er skadet.

Kjøkken:
Enkel kjøkkeninnredning med opplegg for servant. Vann er ikke koblet til på befaringdagen, vann hentes fra brønn. Avløp fra løsnigen går til fylling på tomt i følge selger. I innredningen er det blant annet ildsted, utslagsvask og komfyr.

Våtrom:
Våtrom finnes ikke boligen. Gulv på rom med dusjkabinett er ikke tett, og rommet tåler sånn sett ikke mere vann enn stua.

Tekniske installasjoner:
Det er innlagt strøm til bygget. Det er ikke ventilasjonsanlegg, innlagt vann eller andre tekniske installasjoner i bygget. Oppvarming via ildsteder, men skorstein må repareres/kontrolleres før bruk.

ANNEKS
Normalt brukt over tid. Ett rom innredet for bruk i forbindelse med forbrenningstoalett. I annekset er det montert forbrenningstoalett. Bygget er generelt eldre, og overflater i deler av bygget er generelt slitt. Løsning under overflater, f. eks mellom bygg og terreng, er ikke sett. Alder på samtlige anneks indikerer vedlikeholdsbehov, og mulig behov for utskifting av enkelte deler.

FJØS
Fjøs med et innredet oppholdsrom. Det er lagerplass på loft. Bygget er generelt eldre, det er merker etter tidligere fukt mv. Bygget er kun sett i første etasje og loftsetasje. Innredninger i del av fjøs er nyere. De opprinnelige deler av fjøs er godt luftet, og det har oppstått
vannskader i innredet rom som følger av lekkasjer herfra.

NAUST
Enkel standard. God luftet bygg. Bygget er slitt, har eldre paneler og kan med fordel moderniseres.

Fordeling av tilstandsgrader:
TG0: Ingen avvik
TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som ikke krever tiltak
TG2: Avvik som kan kreve tiltak
TG3: Store eller alvorlige avvik
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

TG3:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Merker etter fukt i løsning rundt skorstein, ingen utslag med fuktmåler med pigger på befaringsdagen. Fukt på pipe i loft-etasje.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

Innvendig > Overflater
Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Enkelte mindre skader, nivåforskjeller mellom rom, småskader på vegger, småskader og hull i belegg.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Det er registrert symptom på sopp/råte. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Generelt fuktig kjeller. Riss og skader på overflater mot gulv og vegger i kjelleren.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Sotluke er skadet. Det er hull til skorstein etter demontering av ildsted i underetasje. Skorstein bør ikke brukes før gjennomgang av f. eks feier eller murmester.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.

Innvendig > Krypkjeller
Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr. Det er ikke sett skadedyr på befaringdagen. Skader er forenelig med hva man kan se etter typisk mus eller røyskatt.

Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Trappen er spesielt tilrettelagt, og kan vurderes som
standard for oppføringsår.

Våtrom > Generell > Annet rom med sluk
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tomteforhold > Drenering
Fukt i kjeller.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Grunnmuren har setningsskader. Sprekker, riss, tegn til marktrykk som har påvirket grunnmur.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning. Det er planter og busker som hindrer mulighet for inspeksjon noen steder.

TG2:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er påvist avvik i beslagløsninger. Det er utført provisoriske reparasjoner på skorstein. Taknedløp leder mot mark på en slik måte at vegger i kjeller er ubeskyttet for nedbør fra tak.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Fra bakken kan det se ut til at det er slitasje på vegg mot sørlig retning tilknyttet takark. Deler av dekor på vegg er kledd med skruer som ruster. Det er ikke montert musebånd bak kledningen. Kledningen er svakt luftet noen steder. Det er planter mot konstruksjon, og deler av kledning er derfor ikke sett.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er registrert symptom på fuktskader i konstruksjonen. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner
fra underliggende etg. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.

Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Annet rom med sluk
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Det er råte på deler av tre i kjeller.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist kondensdannelser rundt kanaler/gjennomføringer. Kondens på vinduer i første etasje.

Tomteforhold > Byggegrunn
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

TG IU:
Tekniske installasjoner > Vannledninger

Tekniske installasjoner > Avløpsrør

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Bygg er å regne som en brannseksjon. Det er adkomst til terreng fra alle oppholdsrom, noe avstand til bakken fra loft. Anbefales å gjøre nytt slokkeutstyr og nytt utstyr for varsling av brann tilgjengelig i bygget. Moderne utstyr for varsling og slukking er antatt å koste mindre enn ti tusen for denne boligen. Forholdet gjelder for alle deler av eiendom hvor det finnes rom for mer eller mindre permanent opphold.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk oppvarming via panelovner. Gulvvarme i gang. Vedfyring i stue og i oppholdsrom i låvebygning.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Tomten Areal: 4 131 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomteareal på 4131 kvm. er sammensatt av hovedparsell 114/15 (3693 kvm) og nausttomt 114/16 (438 kvm).
Tomten er tilpasset med planter, busker og vekster. God utsikt fra området. Mellom naust og sjø er det tilpasset terreng for høvelig stø når været tillater å sjøsette, eller å dra båt på land. Adkomst med bil via farbar vei tilknyttet naboer, samt sti over eidet.
Vei, vann og avløp Privat kjerrevei, ikke tinglyst.
Brønn på eiendom. Det har tidligere vært løsning for sommervann/vann.
Det er ikke avløp i boligen. Forbrenningstoalett av typen Cinderella. Utslipp av gråvann leder til tomt.
Regulering Det foreligger ingen reguleringsplan for eiendommen. Eiendommen er i kommuneplan for Lyngen avsatt til LNFR (Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift).
Konsesjon Kjøper må innmelde egenerklæring om konsesjonsfrihet til Lyngen kommune. Denne må være ferdig behandlet før tinglysning av skjøte kan finne sted.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 3 800 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,- (avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av John Morten Allertsen den 12.12.23
Formuesverdi Formuesverdi sekundærbolig: 1 242 421,-

Formuesverdi er regnet ut ved hjelp av skatteetatens boligverdikalkulator.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 1 643,- pr. .
Energiforbruk Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

2024/1181503-1/200 Jordskifte
Tinglyst 06.03.2024 21:00
Sak 23-003080RFA-JNTR Ravik, gnr. 114
Gjelder denne registerenheten med flere

1922/900163-1/97 Rettighet
11.10.1922 Rettighetshaver: Fyrvesenet
Lnr: 1297954
LEIEAVTALE
FESTEKONTRAKT
ÅRLIG AVGIFT NOK 3
Overført fra: 5424-114/7
Gjelder denne registerenheten med flere

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Tinglyst veirett med vilkår
Kommuneplankart med arealformål
Matrikkelbrev for eiendommen
Energiattest
Nabolagsprofil
Budskjema

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse
Selger opplyser om følgende i egenerklæringskjema:
Det ene huset som opprinnelig er et fjøs, har fått fuktskader i taket grunnet snø som har blåst inn i låven, deretter smeltet og rent ned langs ovnsrøret. Skade i taket, man ser at det buler. Det er også fukt i vinduskarmene i hovedhuset. Enkelte vinduer kan det tidvis være vanskelig å åpne og lukke. Det er en brønn i kjelleren som genererer fukt, mulig dårlig drens. Det er en fuktig og rå kjeller. Litt råteskader på treverket i kjelleren. Enkelte vinduer kan være vanskelig å åpne og lukke, varierer litt fra år til år. Det er montert vedovn i stua. Det er fukt på pipa og sotluke i kjelleren. Det har vært mus i kjelleren med ujevne mellomrom. Kjelleren er fuktig og rå, finnes råteskader og mugg på vindu og treverk der.

Selger har kjøpt boligselgerforsikring hos Gjensidige. Forsikringen dekker selgers mangelsansvar etter avhendingslova i 5 år etter overtagelse. Krav rettes direkte til forsikringsselskapet.

Megler:

Jørn T. Nerdal

(+47) 92806489

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jørn T. Nerdal

(+47) 92806489

Last ned:

Last ned prospekt

Visning:

Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Vengstein gård- Presentert av SNE Eiendomsmegling ved Jørn T. Nerdal!
Velkommen til Vengstein gård- Presentert av SNE Eiendomsmegling ved Jørn T. Nerdal!
Sjarmerende eiendom med historisk sus i svært naturskjønne omgivelser!
Sjarmerende eiendom med historisk sus i svært naturskjønne omgivelser!
Eiendommen har en unik plassering bare et steinkast fra havet.
Eiendommen har en unik plassering bare et steinkast fra havet.
Der ingen skulle tru, nokon kunne bu! Tinglyst veirett helt frem til huset.
Der ingen skulle tru, nokon kunne bu! Tinglyst veirett helt frem til huset.
På tomten er det en gammel låve med mye god lagringsplass. Delvis innredet.
På tomten er det en gammel låve med mye god lagringsplass. Delvis innredet.
Sjarmerende stue hvor det er lagt vekt på å bevare gamle detaljer
Sjarmerende stue hvor det er lagt vekt på å bevare gamle detaljer
Stuen har flere hyggelige soner og fremstår som meget lun og sjarmerende
Stuen har flere hyggelige soner og fremstår som meget lun og sjarmerende
Ny vedovn i stuen
Ny vedovn i stuen
Romslig kjøkken med god plass til kjøkkenbord ved vinduet.
Romslig kjøkken med god plass til kjøkkenbord ved vinduet.
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Romslig inngangsparti
Romslig inngangsparti
Trapp til 2. etasje
Trapp til 2. etasje
Gang på loft
Gang på loft
Soverom 1 - Huset har totalt tre soverom. Det er i tillegg innredet et ekstra rom i låven.
Soverom 1 - Huset har totalt tre soverom. Det er i tillegg innredet et ekstra rom i låven.
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 3
Soverom 3
Planskisse 1. etasje
Planskisse 1. etasje
Planskisse loft
Planskisse loft
Velkommen til visning!
Velkommen til visning!
Gangvei mellom hus og låve
Gangvei mellom hus og låve
Låve
Låve
Rikelig med oppbevaringsplass på låven. I 1. etasje er det bl.a. innredet et stort oppholdsrom.
Rikelig med oppbevaringsplass på låven. I 1. etasje er det bl.a. innredet et stort oppholdsrom.
Oppholdsrom i låve
Oppholdsrom i låve
Oppholdsrom i låve
Oppholdsrom i låve
Oppholdsrom i låve. Det er montert ildsted.
Oppholdsrom i låve. Det er montert ildsted.
Naust
Naust
Naust
Naust
Unik og usjenert plassering
Unik og usjenert plassering
Flott opparbeidet hage
Flott opparbeidet hage
Uthus med to rom, bod og toalett (cinderella forbrenningstoalett).
Uthus med to rom, bod og toalett (cinderella forbrenningstoalett).
Ytterst på halvøyen finner du Nesodden fyr, ett populær turmål
Ytterst på halvøyen finner du Nesodden fyr, ett populær turmål
Ytterst på halvøyen finner du Nesodden fyr, ett populær turmål
Ytterst på halvøyen finner du Nesodden fyr, ett populær turmål
Ytterst på halvøyen finner du Nesodden fyr, ett populær turmål
Ytterst på halvøyen finner du Nesodden fyr, ett populær turmål
Like ved Nesodden fyr, bare noen steinkast unna, finner du en flott avsideliggende strand!
Like ved Nesodden fyr, bare noen steinkast unna, finner du en flott avsideliggende strand!
Sti fra parkering til huset.
Sti fra parkering til huset.
Avstand fra veiende og parkering til Vengsteingård
Avstand fra veiende og parkering til Vengsteingård