Skogsbærveien 18

Moen

Størrelse
933m2
Prisantydning
390 000,-
Prisantydning: 390 000,-
Boligtype: Hyttetomt
Tomteareal: 933m2 (eiet)

Se full beskrivelse

Eiendom Skogsbærveien 18
9321 Moen
Oppdragsnummer 52-21-0276
Totalvurdering Velkommen til Skogsbærveien 18!

Her har du muligheten til å bygge drømmehytta for deg og familien på utsiktstomt i fantastiske Målselv Fjellandsby!

Fjellandsbyen er kjent for sitt store hyttefelt og fine skitrekk med løyper om passer både store og små! Det er også gode muligheter for å gå på langrennsski i området.
Fra tomten har du ski-in/ ski-out mulighet, noe som passe ypperlig for den skiinteresserte familie. Oppe i anlegget er det restaurant og bar hvor man kan spise middag, dra på afterski eller spise lunsj med familien eller venner mens dere nyter en solrik dag i bakken!
Fra tomten er det spektakulær utsikt og svært gode solforhold!

Til Tromsø er det ca. 1,5 t kjøring med bil. Fin avstand til hytte man kan bruke både i ferier, langhelger, eller kun for en dag på ski! Til nærmeste dagligvarehandel er det ca. 20 minutter med bil. Om man ønsker å finne på andre aktiviteter kan man dra til Polarbadet (30 minutter med bil) eller Polarpark (1 time og 10 minutter med bil).

For ytterligere informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Jonas Bergersen.
Matrikkel Gnr. 29 bnr. 114 i Målselv kommune
Beliggenhet Hyttetomt beliggende midt i Målselv Fjellandsby! Ski-in/ ski-out mulighet til skianlegget og fantastiske lysløyper for de som skulle ønske det. Oppe i anlegget finner du restaurant og bar hvor du kan spise middag, gå på afterski eller spise lunsj med familien mens dere nyter en solrik dag bakken. Til nærmeste dagligvarehandel er det ca. 20 minutter. Inn til Tromsø sentrum er det ca. 1,5 times kjøring med bil. Om man en dag vil finne på noe annet kan man dra på Polarbadet (30 min med bil) eller Polarpark (1 time og 10 minutter med bil).
Adkomst Det er ikke etablert kjøreveg inn på selve tomt.
Tomt/beskaffenhet Tomten er i dag en naturtomt.
Boligtype, og eierform Selveier Hyttetomt
Tomten Areal: 933 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Det kreves at man knytter seg til fremført forsyning av vann og avløp. Dette via private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Området er regulert til fritidsformål.
Sentrale lover Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. ?

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Prisantydning 390 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 396 880,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2020.
Kommunale avgifter Det er ikke kommunale avgifter knyttet til tomten.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

2007/725045-2/200 Erklæring/avtale
12.09.2007
Pliktig medlemskap i hytteierlaget, Målselv Fjellandsby Hytteierlag.
Bestemmelse om vann og kloakkledning
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Med flere bestemmelser

2007/725045-3/200 Erklæring/avtale
12.09.2007
Rettighetshaver: MÅLSELV FJELLANDSBY AS
Org.nr: 989231081
Plikt til å kjøpe minimum ett årskort hvert år i skitrekket av Målselv Fjellandsby AS.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Bebyggelsesplan
Reguleringsplan
Eiendomskart
Matrikkelrapport med kart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen

Megler:

Jonas Bergersen

(+47) 97739732

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jonas Bergersen

(+47) 97739732

Visning:

For visning ta kontakt med eiendomsmegler Jonas Bergersen.
Husk å lese komplett salgsoppgave før visning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Visningspåmelding

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Skogsbærveien 18!
Velkommen til Skogsbærveien 18!
Her er det ski in og ski out som man bruker fra tomten
Her er det ski in og ski out som man bruker fra tomten
Tomten er på 933 kvm
Tomten er på 933 kvm
Nærområdet
Nærområdet
Fra tomten er det spektakulær utsikt
Fra tomten er det spektakulær utsikt
Fjellandsbyen
Fjellandsbyen
Alpinanlegg
Alpinanlegg
Her finner du nedfarter som passer for hele familien!
Her finner du nedfarter som passer for hele familien!
For de som liker langrennski er dette paradis!
For de som liker langrennski er dette paradis!
Velkommen til Fjellandsbyen!
Velkommen til Fjellandsbyen!
Nydelig natur og gode solforhold man nyter godt av
Nydelig natur og gode solforhold man nyter godt av